Paginacija

Demokratske promjene u Bosni i Hercegovini
Demokratske promjene u Bosni i Hercegovini
Ana Jakić
Bosna i Hercegovina stvorena je tijekom Drugog svjetskog rata odlukom Komunističke partije Jugoslavije kao zemlja triju ravnopravnih naroda, Hrvata, Srba i muslimana. Komunistička vlast naciju je smatrala primitivnim konstruktom i zatomljivala nacionalne razlike triju naroda u nadi da će s vremenom nestati, no raspadom komunizma nacionalno pitanje postaje prvorazredni politički problem. U radu je prikazan kompleksan proces demokratizacije u Bosni i Hercegovini s posebnim fokusom na...
Depresija i anksioznost - usporedba konzumenata i nekonzumenata marihuane
Depresija i anksioznost - usporedba konzumenata i nekonzumenata marihuane
Lora Komljenović
Dosadašnja istraživanja potvrđuju kako mlade osobe tijekom procesa odrastanja eksperimentiraju s konzumacijom psihoaktivnih tvari zbog želje za uklapanjem u društvo, bijegom od raznih nelagoda ili iz užitka. Marihuana je jedna od najstarijih psihoaktivnih biljki poznatih čovjeku. U društvu, pogotovo među mladim osobama, postoji strana koja zagovara pozitivne učinke marihuane na fizičko i mentalno zdravlje i strana koja zagovara negativne učinke marihuane na fizičko i...
Determinante kompulzivne kupovine
Determinante kompulzivne kupovine
Anja Sossich
Cilj provedene studije bio je dublji uvid u konstrukt kompulzivne kupovine utvrđivanjem značajnih prediktorskih determinanti ovog konstrukta i sklonosti sudionica kompulzivnoj kupovini. Potencijalne determinante čiji se odnos s kompulzivnom kupovinom ispitivao su: materijalizam, narcizam i zavisno samopoštovanje o kompeticiji uz demografske varijable dobi i mjesečnih primanja. Sudionici u istraživanju bili su isključivo ženskog spola (N=1060), regrutirani putem grupa na internetskim...
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Ivana Široki
Republika Hrvatska (RH) je u svojih dvadeset i šest godina samostalnosti prošla više dinamičnih i izuzetno teških razvojnih faza, pri čemu se jedno razdoblje sadržajno nadovezivalo na drugo. Ključna poglavlja suvremene hrvatske povijesti u osnovnim se crtama mogu podijeliti na sljedeća: osamostaljenje i prekid svih državno-pravnih sveza sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom (SFRJ), tranzicija (odnosno zamjena totalitarnog socijalističkog modela parlamentarnim i...
Dezinformacija kao oblik medijske manipulacije
Dezinformacija kao oblik medijske manipulacije
Marija Elena Jelinić
Moćni ljudi su manipulirali javnim mnijenjem (mišljenje određene društvene zajednice o važnim temama) čak i prije nego što su postojali mediji kakve poznajemo danas („Javno mišljenje“, 2020). U vrijeme staroga Rima Julije Cezar otiskivao je sliku svoga lica na novčiće kako bi svome, ali i drugim narodima, ukazao na to je on velika i važna osoba. Nikada prije se lik živućeg političara nije našao na novčiću, a Cezar je, osim svog lika, na novčiće stavljao i prikaze...
Digitalni mediji u obrazovanju
Digitalni mediji u obrazovanju
Margareta Cvetko
Danas je nemoguće zamisliti obrazovanje bez korištenja digitalnih medija. Razvoj digitalnih medija omogućio je novi pristup učenju, načinu poučavanja te je promijenio ulogu nastavnika. Učenici i studenti svakodnevno se služe internetom i digitalnom tehnologijom. Osim u njihovoj svakodnevici, digitalni mediji postali su nezaobilazni i u nastavnom procesu. U prvome je djelu ovoga rada pod nazivom „Digitalni mediji u obrazovanju“ izloženo o ulozi medija u svakodnevnom životu...
Digitalno komuniciranje vrhunskih sportskih klubova
Digitalno komuniciranje vrhunskih sportskih klubova
Jan Karlo Petanjek
Ovaj rad bavit će se online identitetom, odnosno digitalnom prisutnošću na koju u svakom smislu nailazimo kada govorimo o vrhunskim sportskim kolektivima, odnosno klubovima. U prvom se planu pritom misli na društvene mreže i odnose s javnošću u digitalnom okruženju, ali i na digitalni marketing, prodaju (službenih suvenira, dresova) putem interneta. Sukladno navedenom u središtu zanimanja ovog rada nalaze se društvene mreže čija će se uloga sagledavati kroz prikaz studija...
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Mihovila Marinčić
U radu se analizira rukopisna zbirka Đure Kamenara pod naslovom Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar. 1878. Promatra se pozadina i okolnosti u vrijeme nastanka zbirke te dijalektološke značajke zapisanih pjesama. Naglasak je i na folkloristici, odnosno vremenu nastanka zbirke te specifičnim obilježjima podneblja u kojem je autor živio, a vješto su ukomponirana u pjesmama. Zbirka čuva mnoge elemente zaboravljenoga govora...
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Frana Petra Vlatković
Temeljni problem današnjega društva Buber vidi u davanju prednosti odnosu „ja-ono“ naspram odnosa „ja-ti“. Buber razlikuje tri sloja svijeta. Svijet stvaranja, iskustveni svijet (svijet „Ono“) te svijet razumijevanja (svijet „Ti“). „Ti“ je urođeno čovjeku te od njega nerazdvojivo. Autor na više mjesta u svojim djelima spominje kako „Ti“ ne može ni na koji način pripadati sferi iskustvenoga. Svijet Ti je ispunjen pravom vezom, odnosom koji je isprepleten vezom,...
Dinastijska previranja u ratu za austrijsko nasljeđe
Dinastijska previranja u ratu za austrijsko nasljeđe
Sanja Radoš
Dok europske sile vode Rat za španjolsko nasljeđe, car Leopold I. Habsburg polako uviđa problem neriješenog pitanja nasljedstva. Po dolasku na vlast njegova sina, Karla VI. pitanje nasljedstva Habsburške Monarhije postaje glavni problem dinastije Habsburg. Vještim dogovorima kraljice/regentice Eleonore i Hrvatskoga sabora donesena je 1712. godine hrvatska Pragmatička sankcija koja je poslužila dinastiji Habsburg za sastavljanje Pragmatičke sankcije 1713. godine. Pragmatičku...
Diskriminacija žena u ruralnoj zajednici koja nestaje
Diskriminacija žena u ruralnoj zajednici koja nestaje
Dragana Jakšić
Položaj žena na ruralnim područjima gotovo je u svim raspravama u drugom planu. Doprinos žena ruralnih područja marginaliziran je i podcijenjen, njihov rad temelji se na obvezama koje imaju kao majke i supruge, na volonterizmu i upornosti. Iako često predstavljuju temelj kućanstva te je njihova uloga u očuvanju kulture, običaja i tradicije nezaobilazna, njihova pozicija u zajednici i društvu nezavidna je ili jednostavnije rečeno neprimjetna. Upravo je nevidljivost seoskih žena...

Paginacija