Paginacija

Samoubojstvo mladih u Hrvatskoj
Samoubojstvo mladih u Hrvatskoj
Andrea Miholek
Rad ne sadrži sažetak.
Sastavnice političkog identiteta Hrvata u BiH
Sastavnice političkog identiteta Hrvata u BiH
Andrea Pavelić
Hrvati su jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, a trenutno su najrasprostranjeniji na području zapadne Hercegovine. Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini počeo se, u modernom smislu, snažnije oblikovati tek nakon osmanskih osvajanja u 15.st.. Nove okolnosti koje su tada nastale bitno su odredile budućnost Hrvata u ovoj državi. Ovaj radi bavi se određivanjem hrvatskog političkog identiteta, međutim u ovom specifičnom slučaju, taj identitet se skoro pa podudara...
Scenske postavke Držićeva Dunda Maroja u redateljskim realizacijama Marka Foteza, Koste Spaića i Ivice Kunčevića
Scenske postavke Držićeva Dunda Maroja u redateljskim realizacijama Marka Foteza, Koste Spaića i Ivice Kunčevića
Ivana Bertić
U ovom će se završnom radu analizirati tri stožerne izvedbe Držićeva Dunda Maroja na hrvatskim pozornicama, u redateljskim realizacijama Marka Foteza, Koste Spaića i Ivice Kunčevića, te njihov odnos prema središnjim književnoteoretskim studijama o navedenoj Držićevoj komediji. Pritom ćemo prikazati kako su kazališne izvedbe utjecale na tokove kulturne politike i revalorizaciju hrvatskoga književnoga kanona te kako su hrvatski redatelji konzultirali nove književnoteoretske...
Seksualna kvaliteta života žena oboljelih od raka dojke
Seksualna kvaliteta života žena oboljelih od raka dojke
Petra Sladić
Seksualna kvaliteta života predstavlja jedan od najnarušenijih aspekata života koji je povezan s dugotrajnim tjelesnim i emocionalnim poteškoćama uslijed dijagnoze i liječenja kojima su izložene žene oboljele od raka dojke. Glavni cilj ovog rada je sustavnim pregledom literature utvrditi razinu seksualne kvalitete života u žena oboljelih od raka dojke s obzirom na pojedinačni i kombinirani utjecaj gradusa, uznapredovalosti osnovne bolesti, vrsta terapija u liječenju, slike o...
Seksualno uznemiravanje na Sveučilištu u Zagrebu - iskustva i stavovi studenata/ica
Seksualno uznemiravanje na Sveučilištu u Zagrebu - iskustva i stavovi studenata/ica
Ivana Andrijašević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati trenutno stanje na Sveučilištu u Zagrebu po pitanju seksualnog uznemiravanja studenata i studentica. Glavni problemi istraživanja bili su utvrđivanje prevalencije seksualnog uznemiravanja, ispitivanje rodne razlike u broju doživljenih iskustava i emocionalnim reakcijama na seksualno uznemiravanje, ispitivanje emocionalnih reakcija ovisno o statusu počinitelja/počiniteljice te ispitivanje rodnih razlika u stavovima prema seksualnom uznemiravanju....
Seksualnost u muškim i ženskim časopisima
Seksualnost u muškim i ženskim časopisima
Iva Boneta
Seksualnost je uvijek aktualna i zanimljiva tema, a posebno u današnjem društvu. Pogled znanstvenika koji su se njome bavili uglavnom se razlikuje u tome koju su količinu društvenog utjecaja pripisali konstrukciji spolnosti. Dakle, dio ih smatra da su seksualnost, spol i rod biološki determinirani, a dio da su kulturno determinirani. U ovom se radu pokušava usporediti način na koji muški i ženski časopis obrađuje teme spola i roda. Koliko su u njima prisutni i ponuđeni...
Seljačka buna 1573.
Seljačka buna 1573.
Izabela Batovanja
Seljačka buna započela je u noći sa 27. na 28. ožujka 1573. godine na Susedgradskostubičkome vlastelinstvu, odakle se proširila i na susjedna vlastelinstva na hrvatskim, ali i na neka na slovenskim teritorijima. Buni je predhodilo međusobno sukobljavanje plemstva, nezadovoljstvo kmetova i ponašanje vlastelina prema svojim podložnicima. Iako su prvotno seljaci i njihovi vođe nizali uspjehe, realnost je čekala iza ugla. Seljaci nisu bili spremni na susret ni s kakvom bolje...
Seljačka buna 1573.
Seljačka buna 1573.
Tin Komočar
Društvo 16. stoljeća na području današnje Hrvatske činili su plemstvo i Crkva, građanstvo te seljaštvo. U tom je razdoblju često dolazilo do sukoba između navedenih društvenih skupina. Najveći i najpoznatiji takav sukob bila je Seljačka buna iz 1573. godine. Žarište bune bilo je Susedgradsko-stubičko vlastelinstvo. Iako se brzo proširila na golemi teritorij te se u nju uključio veliki broj seljaka, buna je ugušena već nakon desetak dana. Kao uzroci bune najčešće se...
Seljačke bune u Japanu Edo perioda
Seljačke bune u Japanu Edo perioda
Ivan Čorak
Cilj ovoga rada je odgovoriti na problematiku seljačkih buna u Japanu Edo perioda. Japan je u razdoblju od 1603. godine do 1868. godine bio pod vlašću Tokugawa šogunata sa središtem u gradu Edu (današnji Tokio), koji je vladao u ime cara svedenog na ceremonijalnu ulogu. Za vrijeme vladavine šogunata japansko društvo bilo je podijeljeno na različite društvene klase situirane unutar rigidnoga hijerarhijskog sustava inspiriranog konfucijanizmom. U 17.stoljeću u Japan dolazi...
Semiotika filma
Semiotika filma
Katarina Šarić
Rad donosi semiotičku analizu filma Stanleya Kubricka, 2001:Odiseja u svemiru, kako bi se prikazala važnost filma za semiotičko i kulturno naslijeđe. Nakon smještanja semiotike u povijesni i teorijski okvir, rad se bavi filmskom semiotikom i načinom na koji film utječe na publiku. Film je medij koji zbog ispreplitanja slike, glazbe i dijaloga ima utjecaj na ljude kao nijedno sredstvo komunikacije do sada. Analizom auditivnih i vizualnih kodova te simbolike imena i tema prikazan je...
Senzacionalizam i povjerenje publike
Senzacionalizam i povjerenje publike
Sara Hruška
Medijska je moć u današnje vrijeme neupitna. Masovni mediji dio su svakodnevice modernog čovjeka i njihov je utjecaj na publiku prisutan u gotovo svakom aspektu života. Pozitivni utjecaji medija kao što je pristup informacijama, zabava, obrazovanje i slično, upravo su zbog velike medijske moći često zasjenjeni njihovim negativnim aspektima. Mediji danas reflektiraju našu stvarnost, no stvarnost koju oni prikazuju nije uvijek potpuno istinita – medijska manipulacija,...
Sigurnost djece na internetu i prevencija elektroničkog nasilja
Sigurnost djece na internetu i prevencija elektroničkog nasilja
Tena Žuger
Ovaj rad definira elektroničko nasilje te objašnjava razloge, učinke i ishode koji proizlaze iz njega. Tumači kako je razvoj društvenih mreža utjecao na komunikaciju među mladima. Okužena tehnologijom, djeca ponekad nisu svjesna koliko anonimna pisana riječ ima utjecaj na druge korisnike na internetu. Sve su češći slučajevi u kojima djeca zamjenjuju pojam "elektroničko nasilje" s "drama" te ne shvaćaju ozbiljnost svojih postupaka. Roditelji i učitelji imaju dužnost...

Paginacija