Paginacija

Sociologija genija - Vincent van Gogh
Sociologija genija - Vincent van Gogh
Matej Pernek
Sociologija genija jest projekt kojeg je stvorio i tek dijelom započeo razvijati njemački sociolog Norbert Elias (1897. – 1990.). Inspiraciju za naziv ovog, nikad etabliranog i nekonvencionalnog područja sociologije, Elias je dobio kada je radio na sociološkoj analizi života velikog baroknog skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Međutim, sociologiju genija bilo bi pogrešno svrstati u područje sociologije kulture ili sociologije umjetnosti. Ovo područje progovara o geniju,...
Sociologija ljubavi
Sociologija ljubavi
Ana Antunović
Emocije su jedan od pokretača naših života, pa tako i emocija ljubavi. Osim razuma, s kojim se često spominje u korelaciji, pri donošenju odluka i u našem ponašanju, kažemo da slijedimo svoje srce i da nešto činimo iz ljubavi. O razumu je puno toga već rečeno u znanosti, no, koliko poznajemo ljubav? Ovaj rad nastao je kao produkt želje za upoznavanjem emocije ljubavi te njezinim prikazom iz viđenja sociologije i socioloških teoretičara. U radu je ukratko iznesena tematika...
Sociološke dimenzije političke participacije mladih u Hrvatskoj.
Sociološke dimenzije političke participacije mladih u Hrvatskoj.
Martina Sinković
Za uspješno funkcioniranje demokracije potrebni su pripadnici društva koji prihvaćaju demokratske vrijednosti i spremni su sudjelovati u demokratskim procesima. Važni sudionici u demokratskim procesima zajednice svakako su i mladi. Sudjelovanje mladih u političkim pitanjima društva kroz formalne i neformalne oblike političke participacije predstavlja interes međunarodne, ali i hrvatske znanstvene zajednice. Kada je riječ o političkoj participaciji mladi u Hrvatskoj slijede...
Sociološki aspekti (samo)prezentacije na društvenim mrežama
Sociološki aspekti (samo)prezentacije na društvenim mrežama
Petar Šarić
U ovom radu se nastoji ponuditi sociološki teorijski okvir za proučavanje (samo)prezentacije čovjeka na društvenim mrežama. Posebna pažnja pridana je postavljanju temelja društvenih mreža u okviru multimedijske konstrukcije za računalno posredovanu komunikaciju kroz nekoliko razina medija, za što se koriste koncepti Manuela Castellsa, Marshalla McLuhana i Anđelka Milardovića. Kako bi se utvrdila mogućnost prijenosa društvenog života u virtualni svijet koriste se koncepti...
Sociološki aspekti društva spektakla
Sociološki aspekti društva spektakla
Lucija Žgela
Rad ne sadrži sažetak.
Sociološki aspekti ideološke dihotomije u Hrvatskoj
Sociološki aspekti ideološke dihotomije u Hrvatskoj
Jan Šneler
Ovaj rad bavi se pitanjem ideoloških podjela u hrvatskom društvu. Nastoji pokazati kronološki slijed događaja koji je doveo do sadašnjeg stanja u hrvatskom društvu, kako bi ih mogli bolje razumjeti. Rad se poglavito fokusira na problem podjela s obzirom na događaje iz Drugog svjetskog rata koje se i dalje osjete u hrvatskom društvu. Kroz rad se proteže kritika političkih stranaka i njihov znatan udio u širenju ideoloških podjela i poticanju istih. Kroz teorije Ferdinanda...
Sociološki aspekti nasilja u monteističkim religijama.
Sociološki aspekti nasilja u monteističkim religijama.
Antea Jezidžić
Ovaj završni rad teorijski proučava nasilje unutar monoteističkih religija sa sociološkog gledišta. Cilj rada je objasniti da vjerski fundamentalizam i nasilje nisu praksa samo kod muslimana, nego i kod Židova i kršćana. Prvi dio rada govori o osnovnim pojmovima sociologije religije bitnim za proučavanje odnosa nasilja i religije u društvu – nasilje, moć, religija, fundamentalizam. Dan je pregled monoteističkih religija i njihov odnos prema nasilju i zločinu. Drugi dio...
Sociološki aspekti paranoje
Sociološki aspekti paranoje
Filip Forster
Rad Sociološki aspekti paranoje nadopunjuje dosadašnje znanje o uzrocima paranoje sa sociološkog aspekta. Pretpostavlja se da je modernizacija (i društvo rizika kao posljedica modernizacije) doprinijela broju paranoičnih pojedinaca i intenzitetu paranoičnih misli. Sam rad neće, niti može, iznijeti sve sociološke faktore koji doprinose razvoju paranoje jer su uzročnici paranoje poprilično široka i kompleksna tema – cilj ovog rada je iznijeti uzročne faktore koji su se do sada...
Sociološko teorijski pristup zlu i nasilju u ratnom stanju - s posebnim osvrtom na Domovinski rad
Sociološko teorijski pristup zlu i nasilju u ratnom stanju - s posebnim osvrtom na Domovinski rad
Filip Đurić
U radu se analizira ratno stanje koje je zahvatilo Hrvatsku devedesetih godina. Također s obzirom na vrijednost koncepta kolektivnog sjećanja u radu je analizirano na koji način su različite etničke skupine na teritoriju Hrvatske percipirale različite uspomene prije ratnog stanja, ali ponajviše kako su sjećanja na Domovinski rat utjecala na mogući ponovni suživot između zaraćenih etničkih grupacija. Posebno su izdvojene tri činjenice koje su važne za stvaranje sukoba: mitska...
Sovjetsko-afganistanski rat 1979.-1989.
Sovjetsko-afganistanski rat 1979.-1989.
Ivo Špoljar
Sovjetsko-afganistanski rat vodio se od 1979. do 1989. godine na prostoru Središnje i Južne Azije, u državi Afganistan. Započeo je intervencijom sovjetske vojske u Afganistanu ubrzo nakon što je Narodna demokratska partija Afganistana preuzela vlast u zemlji. Prvotni sovjetski cilj bio je stabilizirati političku situaciju u zemlji i omogućiti vladajućoj komunističkoj stranci neometano obnašanje vlasti. Tradicionalno afganistansko društvo pobunilo se prvo protiv vlade u Kabulu, a...
Specifičnosti antičkih lokaliteta u Sisku
Specifičnosti antičkih lokaliteta u Sisku
Antonela Mustapić
Rad ne sadrži sažetak.
Specifičnosti obiteljskog nasilja nad muškarcima
Specifičnosti obiteljskog nasilja nad muškarcima
Ana Marija Šnajder
Tema ovoga rada bilo je obiteljsko nasilje nad muškarcima, kako se ono manifestira, koje posljedice ostavlja na žrtvama i kako se žrtve nose sa njime. U skladu s naumom da pružimo što širu sliku o tom društvenom problemu, pokušali smo razjasniti i koji su mogući uzroci nasilja, kakve su razlike u učestalosti nasilja nad muškarcima i nad ženama te zašto se muškarci teško odlučuju za prijavljivanje nasilja koje trpe od strane svoje partnerice. Koristeći stručnu literaturu...

Paginacija