Pages

Uloga društvenih medija u odabiru turističke destinacije
Uloga društvenih medija u odabiru turističke destinacije
Lana Bradašić
Povezanost između društvenih medija i turizma veća je nego ikada što potvrđuje činjenica da turisti preko društvenih medija istražuju, prikupljaju informacije, donose odluke i dijele svoja iskustva s drugima. U radu se metodom ankete istraživala uloga društvenih medija u odabiru turističke destinacije s posebnim naglaskom na mlade - milenijalce i generaciju Z. Cilj rada bio je utvrditi i analizirati ulogu Facebooka, Instagrama, YouTubea i TripAdvisora kad je riječ o odabiru...
Uloga društvenih medija u praćenju Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018.
Uloga društvenih medija u praćenju Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018.
Mislav Kužić
U radu se razmatraju društveni mediji kroz prizmu njihovog razvoja usporedno s rastom interneta kao sredstva bez kojega se danas ne može zamisliti međusobna komunikacija. Analizira se kako su društveni mediji promijenili novinarsku profesiju, nadalje kako su novinari pomoću njih promijenili svoj način rada i kako su, kao platforma za bržu, jednostavniju i otvoreniju komunikaciju, u medijsku struku unijeli razmišljanja o razini profesionalizma novinara te strukturalnim promjenama...
Uloga emocionalne dobrobiti na studiju u odnosu percepcije (ne)pravednosti s radnom angažiranošću i nepoželjnim organizacijskim ponašanjem
Uloga emocionalne dobrobiti na studiju u odnosu percepcije (ne)pravednosti s radnom angažiranošću i nepoželjnim organizacijskim ponašanjem
Jelena Majcen
Percepcija (ne)pravednosti privukla je značajni istraživački interes u raznim sferama društvenih znanosti, a osobito u području organizacijske psihologije. Ipak, u manjoj je mjeri proučavana u akademskom okruženju. Upravo je stoga cilj ovog istraživanja bio produbiti spoznaje o važnosti percepcije (ne)pravednosti na studiju ispitujući njenu povezanost s akademskom angažiranošću i nepoželjnim organizacijskim ponašanjem te razmatrajući emocije kao potencijalni medijator tih...
Uloga emocionalne inteligencije i raligioznosti u predviđanju preventivnih i korektivnih postupaka roditelja
Uloga emocionalne inteligencije i raligioznosti u predviđanju preventivnih i korektivnih postupaka roditelja
Marina Slošić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos emocionalne inteligencije i religioznosti roditelja u predviđanju njihovih preventivnih i korektivnih postupaka. U istraživanju je sudjelovalo 115 roditelja djece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole obuhvaćenim dijelom metodom snježne grude, a dijelom putem roditeljskih sastanaka u trima osnovnim školama grada Zagreba. Roditelji su ispunjavali Upitnik emocionalne inteligencije (Takšić, 2002), Upitnik religioznosti (Ljubotina,...
Uloga humora i osobnih karakteristika nastavnica i nastavnika u njihovoj profesionalnoj ulozi
Uloga humora i osobnih karakteristika nastavnica i nastavnika u njihovoj profesionalnoj ulozi
Tena Rak
U središtu proučavanja ovog rada je humor kao jedan od oblika komunikacije koji se u školi svakodnevno koristi. Humoru se, kao jednom od poželjnijih osobina kod nastavnica i nastavnika, daje premalo pažnje u istraživanjima obrazovanja na ovim prostorima. Istraživanje se također bavi i osobnim karakteristikama nastavnica i nastavnika te njihovim zadovoljstvom poslom, s naglaskom na zadovoljstvo profesionalnom ulogom, kao odrednicama koje doprinose razredno-nastavnom ozračju....
Uloga integriteta, mračne trijade i emocionalne kompetentnosti u objašnjenju nepoželjnog organizacijskog ponašanja
Uloga integriteta, mračne trijade i emocionalne kompetentnosti u objašnjenju nepoželjnog organizacijskog ponašanja
Karla Richter
Nepoželjno organizacijsko ponašanje dobrovoljno je ponašanje koje krši organizacijske norme te posljedično predstavlja prijetnju dobrobiti organizacije i njezinih članova. S obzirom na izrazito nepovoljne posljedice koje ono može imati, ne samo za organizaciju već i njezine zaposlenike, od iznimne je važnosti pravovremeno prepoznavanje antecedenata devijantnog ponašanja u radnom okruženju. Stoga je ovo je istraživanje usmjereno na integritet, mračnu trijadu, emocionalnu...
Uloga kognitivnih sposobnosti u izgradnji karijere
Uloga kognitivnih sposobnosti u izgradnji karijere
Klara May Salluzzo
Prema modelu Konstrukcije karijere kroz prilagodbu, kognitivne sposobnosti su jedna od temeljnih osobina koje čine spremnost za prilagodbu te time određuju resurse za prilagodbu, odnosno pojedinčevu profesionalnu adaptabilnost. Profesionalna adaptabilnost je samoregulacijska kompetencija koja omogućuje pojedincima uspješno rješavanje nepoznatih, složenih i slabo-definiranih problema kroz njihovu karijeru. Cilj ovog rada je istražiti razinu profesionalne adaptabilnosti studenata...
Uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru
Uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru
Petra Petrinec
Tema ovog rada je uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru u Republici Hrvatskoj. U svakom poduzeću, pa tako i u bankama, u svakom trenutku poslovanja postoji mogućnost da dođe do pojave krizne situacije koja može imati velike negativne posljedice na poslovanje poduzeća. Način na koji će poduzeće komunicirati s javnošću tijekom krize u poslovanju ima veliki utjecaj na njegovo buduće poslovanje i održavanje pozitivnog ugleda na...
Uloga makro i mikro influencera u suvremenim odnosima s javnošću
Uloga makro i mikro influencera u suvremenim odnosima s javnošću
Mario Krstičević
Brze tehnološke promjene utjecale su na praksu odnosa s javnošću, a popularizacija društvenih medija donijela je brojne promjene u načinima i oblicima komunikacije koje zahtijevaju digitalne prilagodbe. Kao preduvjet za ostvarivanje komunikacijskih ciljeva postavljena je implementacija društvenih medija u strategije odnosa s javnošću što je stvorilo potrebu za novim alatima i drugačijem pristupu ciljanim javnostima. Posljedica digitalnog doba je masovnost medija i velik broj...
Uloga medija u političkoj participaciji mladih
Uloga medija u političkoj participaciji mladih
Anja Kovačević
Demokracija kao prevladavajući oblik vlasti pretpostavlja sudjelovanje naroda u donošenju odluka. Pri tome se razina sudjelovanja razlikuje od pukog izlaska na izbore do deliberativnog donošenja odluka na svim razinama društva. Iako je danas većina svjetskih zemalja demokratska, zasićenost politikom kao i nepovjerenje u predstavnike vlasti rezultiralo je slabom participacijom građana. Ono što je nekada bilo ponosno izvršavanje građanske dužnosti, danas je zaokruživanje...
Uloga medija u stvaranju predrasuda i stereotipa o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj
Uloga medija u stvaranju predrasuda i stereotipa o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj
Inoslava Bukal
Rad sadrži teorijski i istraživački dio. Teorijski je dio podijeljen na nekoliko poglavlja u kojima je prvenstveno izložen teorijski aspekt i praksa vezana za odnos nacionalnih manjina i medija u Hrvatskoj, a posebice internetskih portala koji su danas najpopularniji izvori informacija, barem kada je riječ o studentskoj populaciji koja je bila uzorak istraživanja u radu. Posebnu pozornost na način medijskog izvještavanja treba imati kad se radi o nacionalnim manjinama. Naime,...

Pages