Paginacija

Stigmatizacija psihički oboljelih osoba
Stigmatizacija psihički oboljelih osoba
Renata Flegar
Rad ne sadrži sažetak.
Stilovi suočavanja sa stresom i ravnoteža između privatnog i poslovnog života zaposlenih majki
Stilovi suočavanja sa stresom i ravnoteža između privatnog i poslovnog života zaposlenih majki
Jasna Petrač
Cilj ovog istraživanja bio je je ispitati odnos stilova suočavanja sa stresom i ravnoteže između privatnog i poslovnog života zaposlenih majki. Istraživanjem je obuhvaćen prigodan uzorak od 392 zaposlene majke koje su sudjelovale u istraživanju ispunjavanjem online upitnika. Korišteni upitnik sadržavao je sociodemografska pitanja, pitanja o karakteristikama radnog mjesta, Skalu konflikta radne i obiteljske uloge (Netemeyer, Boles i MCNurrian, 1996) te Upitnik suočavanja sa...
Storytelling u brendiranju na primjeru reklama za parfeme
Storytelling u brendiranju na primjeru reklama za parfeme
Martina Luketić
Ljudi su oduvijek pričali priče. Kroz priče su učili, upoznavali se i povezivali, a pričanje priča je i ono što nas kao ljudska bića razlikuje od svih drugih živih bića na Zemlji. Dobra priča budi emociju i može potaknuti na djelovanje. Upravo je zbog ovih karakteristika pričanje priča, u poslovanju poznato kao 'storytelling', postalo nezaobilazna sastavnica u izgradnji brenda i komunikaciji brenda sa svojim potrošačima. Krajnji cilj u procesu izgradnje brenda jest brend...
Stradanja stanovništva Hrvatske nakon 1945.
Stradanja stanovništva Hrvatske nakon 1945.
Anita Majdančić
Rad ne sadrži sažetak.
Strah od kriminala
Strah od kriminala
Lovrana Lovrić
Strah od kriminala često je istraživani konstrukt, no obično se ispituje s obzirom na socio-demografske karakteristike sudionika, makro-varijable prisutne u susjedstvu te mjestu stanovanja sudionika, kao i s obzirom na prijašnje iskustvo viktimizacije. Cilj ovoga rada bio je ispitati postoje li statistički značajne razlike među različitim, specifičnim skupinama sudionika u strahu od kriminala. U istraživanju je sudjelovalo 482 muškarca iz nacionalno reprezentativnoga uzorak...
Strah od viktimizacije i kohezija zajednice u sredinama različitog stupnja urbanizacije u Republici Hrvatskoj
Strah od viktimizacije i kohezija zajednice u sredinama različitog stupnja urbanizacije u Republici Hrvatskoj
Lovro Borovec
Istraživanje utjecaja stupnja urbanizacije na strah od kriminala i koheziju zajednice važno je, ali do sada nedovoljno istraženo područje u svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj. Ovaj rad donosi jedinstvenu analizu straha od kriminala i kohezije zajednice temeljem razlika u stupnju urbanizacije, odnosno broju stanovnika i indeksu razvijenosti sedam naselja Slavonije i Baranje (Slavonski Kobaš, Garčin, Kutjevo, Pakrac, Virovitica, Slavonski Brod i Osijek). Istraživanje je temeljeno...
Stranka prava u vrijeme banovanja Khuena Hédervárya (1883.-1903.)
Stranka prava u vrijeme banovanja Khuena Hédervárya (1883.-1903.)
Antonio Tomić
Stranka prava bila je najopasniji protivnik režimu bana Károlyja KhuenHéderváryja. Oštro su kritizirali dualistički sustav i zalagali se za stvaranje samostalne hrvatske države, neovisne i od Austrije i od Mađarske. Radikalni stavovi osnivača stranke Ante Starčevića ispočetka su bili zadržani, ali s vremenom, pod utjecajem novih i mlađih članova, stranka je dobila umjereniju politiku, što joj je omogućilo suradnju s drugom oporbenom strankom, Neodvisnom narodnom...
Strategija odnosa s javnostima za projekt privlačenja novih polaznika u programe treninga mlađih dobnih skupina Judo kluba Lika Zagreb
Strategija odnosa s javnostima za projekt privlačenja novih polaznika u programe treninga mlađih dobnih skupina Judo kluba Lika Zagreb
Vesna Beljić
Suvremeno strateško upravljanje organizacijama nameće se kao nužan faktor uspješnog, odnosno efikasnog poslovanja. Preciznije, ono podrazumijeva aktivnosti koje se odvijaju na dvije razine. Najprije, strateško upravljanje pretpostavlja detaljnu analizu same organizacije. S druge strane, ono obuhvaća aktivnosti čija je svrha prepoznati karakteristike eksterne, odnosno vanjske okoline organizacije na temelju koje se kreiraju specifične strategije. Na taj način moguće je uočiti snage...
Strategije rješavanja socijalnih sukoba u međuljudskoj komunikaciji
Strategije rješavanja socijalnih sukoba u međuljudskoj komunikaciji
Josipa Radoslavić
U ovom se radu raspravlja o pitanjima sukoba, njihovom nastanku i načinima njihovog rješavanja u međuljudskoj komunikaciji. Ovu temu raspravlja se s aspekta komunikacije i međuljudskih odnosa, u potrazi za odgovorom na koji način upravo komunikacija i aktivno slušanje mogu poboljšati odnose. Postoje različite vrste sukoba, kao i faze kroz koje sukob prolazi, pa je stoga dobro biti upoznat i s jednim i s drugim kako bi se našlo pravo rješenje problema. Što smo bolje upoznati sa...
Strategije suočavanja sa stresom i izloženost borbi kod veterana Domovinskog rata
Strategije suočavanja sa stresom i izloženost borbi kod veterana Domovinskog rata
Andreja Vincek
Izloženost ratnim traumatskim iskustvima ostavlja posljedice na psihičko i fizičko zdravlje, a u nekim slučajevima može dovesti i do posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Pojava, broj i jačina simptoma PTSP-a, osim izloženosti borbi, povezana je i s brojnim drugim čimbenicima, među kojima su i strategije suočavanja sa stresom. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost između izloženosti borbi i četiri skupine simptoma PTSP-a (ponovno proživljavanje,...
Strategije suočavanja sa stresom i osjećaj smisla kod medicinskih sestara
Strategije suočavanja sa stresom i osjećaj smisla kod medicinskih sestara
Mateja Posavec
Cilj istraživanja bio je ispitati odnos motivacije, osjećaja smisla i strategija suočavanja sa stresom kod medicinskih sestara. U istraživanju je sudjelovalo 326 medicinskih sestara koje su u trenutku provođenja istraživanja bile zaposlene u nekoj od bolnica u Hrvatskoj. Sudionice su online ispunjavale Upitnik suočavanja sa stresom i Meaning in life questionaire uz dodatna sociodemografska pitanja te pitanja o radnoj motivaciji, na početku školovanja i u sadašnjem trenutku....
Stres i sagorijevanje kod studenata psihologije i studenata ostalih studija Sveučilišta u Zagrebu
Stres i sagorijevanje kod studenata psihologije i studenata ostalih studija Sveučilišta u Zagrebu
Severina Hađija
Cilj istraživanja je bio utvrditi razlike u intenzitetu stresa, učestalosti simptoma stresa i razini sagorijevanja između studenata psihologije na Hrvatskim studijima i ostalih studenata Sveučilišta u Zagrebu te utvrditi jesu li spol, godina studija, broj nepoloženih ispita, status veze i razina socijalne podrške značajni prediktori sagorijevanja i stresa. Istraţivanje je provedeno na 728 studenata Sveučilišta u Zagrebu, od čega je 225 studenata psihologije Hrvatskih studija, te...

Paginacija