Pages

Uloga medijske pismenosti u obrazovanju
Uloga medijske pismenosti u obrazovanju
Josipa Hodalj
Danas je nemoguće zamisliti život bez prisustva medija koji su najvažniji izvor informacija te kroz različite sadržaje promiču teme koje se odnose na obrazovanje, kulturu i druga društvena područja. Tradicionalni i novi mediji se razlikuju prema svojim obilježjima pa se prema tome razlikuju i njihovi korisnici. Kako mediji postaju glavni čimbenici socijalizacije, njihov utjecaj je velik na društvo koji može biti pozitivan i negativan. Stoga je važno razvijati medijski odgoj i...
Uloga mitoloških motiva u odabranim djelima Jana Panonija
Uloga mitoloških motiva u odabranim djelima Jana Panonija
Antonela Maglica
Tema ovog diplomskog rada bila je Uloga mitoloških motiva u odabranim djelima Jana Panonija. Izabrana su ona djela u kojima je bilo moguće, detaljnijom analizom mitoloških motiva, pokušati objasniti je li autor koristio mitologiju kao sredstvo prenošenja određenih poruka. U takvom kontekstu mitološki motivi imaju specifično značenje. Stoga je glavni cilj ovog rada bio usredotočen na otkrivanje tih specifičnih pjesnikovih poruka. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodnom...
Uloga navijačkih skupina u rušenju Jugoslavije i Domovinskom ratu
Uloga navijačkih skupina u rušenju Jugoslavije i Domovinskom ratu
Marko Fijačko
Navijačka subkultura oduvijek je budila interes javnosti, uglavnom zbog svojega nasilničkog ponašanja. Huliganizam kakav danas poznajemo nastao je u Engleskoj šezdesetih godina 20. stoljeća, a velikom brzinom proširio se diljem Europe. Na području bivše Jugoslavije nova subkultura mladih javlja se krajem sedamdesetih godina, a razvijala se paralelno s društveno-političkim događajima u drţavi. Politika je imala veliki utjecaj na sportska događanja, što je budilo nacionalizam...
Uloga novih medija u suvremenom životu djece i mladih: važnost Youtubea
Uloga novih medija u suvremenom životu djece i mladih: važnost Youtubea
Matea Rubil
Djeca i mladi odrastaju u eri pametnih telefona, tableta i računala, a većina djece aktivna je na društvenim mrežama već od desete godine života. Sukladno navedenom, središte istraživanja ovog diplomskog rada su djeca od 10 do 14 godina, kao publika novih medija, te uloga novih medija u njihovom svakodnevnom životu s naglaskom na YouTube. Imajući u vidu nalaze inozemnih istraživanja, a koja pokazuju da je YouTube najpopularnija društvena mreža među djecom, ovim radom nastojalo...
Uloga odnosa s javnošću u farmaceutskim kompanijama: komunikacijski instrumenti socijalnih programa
Uloga odnosa s javnošću u farmaceutskim kompanijama: komunikacijski instrumenti socijalnih programa
Mirna Nikoletić
Ovaj diplomski rad bavi se ulogom odnosa s javnošću u farmaceutskim kompanijama i komunikacijskim instrumentima koji se koriste u promociji lijekova na farmaceutskom tržištu. Radom se nastoji predočiti stanje suvremenog farmaceutskog tržišta, s fokusom na rusko tržište te perspektive njegovog razvoja u okviru programa Farma 2020. Određene su ciljane javnosti u procesima komunikacije te opisani problemi i načini pravne regulacije i etičke samoregulacije kod promocije lijekova....
Uloga pozitivnih akademskih emocija u školskom postignuću učenika srednjih škola
Uloga pozitivnih akademskih emocija u školskom postignuću učenika srednjih škola
Barbara Brdovčak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost pozitivnih akademskih emocija sa školskim postignućem učenika te provjeriti eventualni medijacijski učinak strategija učenja (elaboracije i ponavljanja), akademske kontrole i samoefikasnosti u odnosu pozitivnih akademskih emocija vezanih uz boravak na nastavi i uz učenje i školskog postignuća učenika. U istraživanju je sudjelovalo 513 učenica i učenika drugih i trećih razreda srednjih škola. Pozitivne akademske emocije vezane...
Uloga predrasuda u održavanju i mijenjanju stavova srednjoškolaca prema traženju profesionalne psihološke pomoći
Uloga predrasuda u održavanju i mijenjanju stavova srednjoškolaca prema traženju profesionalne psihološke pomoći
Ana Škrlec
Cilj istraživanja bio je utvrditi uspješnost provedene intervencije na promjenu stava srednjoškolaca prema traženju profesionalne psihološke pomoći uzimajući u obzir njihov spol i vrstu škole koju pohađaju. Uzorak se sastoji od 379 učenika zagrebačkih srednjih škola, od kojih je 192 učenika strukovnih škola, a 187 učenika gimnazija. Od ukupnog broja sudionika njih 192 navelo je spol, od čega je 62 sudionika muškog spola, a 130 ženskog spola. Svim sudionicima dan je...
Uloga prijateljstva u razumijevanju subjektivne dobrobiti adolescenata
Uloga prijateljstva u razumijevanju subjektivne dobrobiti adolescenata
Dora Vranjican
Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi načine na koje adolescenti doživljavaju i opisuju subjektivnu dobrobit, u kojoj mjeri doživljavaju subjektivnu dobrobit u svome životu, te dobiti dublji uvid u načine na koje vide različite aspekte utjecaja prijateljstva na njihovu subjektivnu dobrobit. Provođenjem fokusnih grupa i aktivnim uključivanjem adolescenata u istraživanje postiglo se dublje razumijevanje problema i jasnija saznanja o karakteristikama subjektivne dobrobiti u...
Uloga različitih oblika rada roditelja i socijalne podrške u doživljaju roditeljske kompetentnosti i zadovoljstva životom
Uloga različitih oblika rada roditelja i socijalne podrške u doživljaju roditeljske kompetentnosti i zadovoljstva životom
Patricija Cvetko
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati mogu li se individualne razlike u doživljaju roditeljske kompetentnosti (roditeljska samoefikasnost i zadovoljstvo roditeljstvom) i zadovoljstvo životom roditelja objasniti različitim oblicima rada roditelja i pomoći od starijih članova obitelji u različitim domenama života. Istraživanje je provedeno metodom papir-olovka tijekom lipnja 2019. godine te je u njemu sudjelovalo 124 roditelja (majki i očeva) iz svih dijelova Hrvatske. Roditelji su...
Uloga računalnih i mobilnih igara u životima mladih
Uloga računalnih i mobilnih igara u životima mladih
Antonija Švec
Računalne i mobilne igre su must have u životima djece i mladih današnjeg doba. U ovom radu ćemo istražiti koja je uloga računalnih i mobilnih igara u njihovim životima. Pojasnit ćemo povijest video igara i kako su one nastale, njihove žanrove, njihove pozitivne i negativne učinke na djecu i mlade, navest ćemo najpopularnije računalne i mobilne igre današnjice, načine pomoću kojih se one reguliraju i rangiraju te neke savjete za roditelje kako bi olakšali i osigurali svojoj...
Uloga rizičnih i zaštitnih čimbenika u objašnjenju depresivnosti i anksioznosti kod osoba starije životne dobi
Uloga rizičnih i zaštitnih čimbenika u objašnjenju depresivnosti i anksioznosti kod osoba starije životne dobi
Sara Dragojević
U ovom preglednom radu prikazana su transverzalna i longitudinalna istraživanja koja su se bavila proučavanjem bioloških, psiholoških i socijalnih čimbenika u razvoju i perzistiranju depresije, anksioznosti i mješovitog anksiozno-depresivnog poremećaja kod osoba starije životne dobi. Cilj sažimanja opisanih studija bio je dobiti detaljan uvid u dosadašnje spoznaje o djelovanju biopsihosocijalnih čimbenika i navedenih poremećaja, osvrnuti se na glavne nalaze i ponuditi...

Pages