Paginacija

Subjektivno izvještavanje u sportskom novinarstvu
Subjektivno izvještavanje u sportskom novinarstvu
Lidija Šomodi
Rad se bavi analizom sadržaja hrvatskih portala, Index.hr-a i sportske.jutarnji.hr, kako bi se ispitalo postoji li subjektivnost kada se izvještava o sportskim rezultatima. U ovom radu analiziralo se izvještavanje prije, za vrijeme i nakon utakmica hrvatske rukometne reprezentacije nakon pobjede nad Poljskom na Europskom prvenstvu koje je održano u Poljskoj 2016. godine te nakon poraza od reprezentacije Slovenije na Svjetskom prvenstvu održanom u Francuskoj 2017. godine. Prvi dio rada...
Subliminalne poruke u Disneyjevim crtanim filmovima
Subliminalne poruke u Disneyjevim crtanim filmovima
Borna Markov
Subliminalne su poruke svuda oko nas, htjeli mi to priznati ili ne. Mogućnost implementiranja sadržaja nevidljivih ljudskom oku omogućila je medijskoj industriji nesvjestan utjecaj i manipulaciju ljudskog ponašanja. Ljudi su podijeljenog mišljenja jer jedni smatraju kako subliminalne poruke ne postoje i da će svatko vidjeti ono što želi vidjeti dok su drugi zabrinuti činjenicom da se njima upravlja na nesvjesnoj razini. Najranjivija skupina su djeca i mladi. Njima se najlakše može...
Subliminarne poruke u spotovima popularnih pjesama
Subliminarne poruke u spotovima popularnih pjesama
Karla Aračić
Novi hitovi zapadne pop-scene svakodnevno „ruše“ glazbene top ljestvice. Popularna glazba poznata je po svojoj lako pamtljivoj melodiji i tekstu, a možemo je čuti na svim mainstream radio postajama, klubovima sa trending hitovima te specijaliziranim televizijskim programima. Iako masovni mediji imaju veliku ulogu u stvaranju pop hitova, još značajniju ulogu u distribuciji popularne glazbe zasigurno ima YouTube kanal čiji broj korisnika danas premašuje dvije milijarde. Glazbeni...
Sudioništvo kod maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj
Sudioništvo kod maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj
Ljerka Sokolović
Predmet rada su maloljetne osobe u dobi od 14. do 18.godine života, koje su poseban i vrlo osjetljiv dio populacije, te se zbog toga i pri sankcioniranju, sukladno tome, njima pristupa na specifičan način. Također, predmet su i mlađe punoljetne osobe, te punoljetni počinitelji kaznenih djela radi usporedbe gdje je sudioništvo učestalije, zašto dolazi do njegai u kojim modalitetima. Maloljetnička delinkvencija može biti izazvana različitim čimbenicima utjecaja na njih,...
Suočavanje sa žaljenjem nakon kupnje
Suočavanje sa žaljenjem nakon kupnje
Sonja Knežević
Cilj je istraživanja bio ispitati povezanost žaljenja nakon kupnje s različitim oblicima potrošačkog ponašanja kao što su promjena marke, pritužbe, usmena predaja i inercija. Također, cilj je bio ispitati primjenjivost skraćene verzije upitnika reakcija suočavanja, modificiranog COPE upitnika na uzorku hrvatskih potrošača u kontekstu suočavanja sa žaljenjem, te povezanost pet temeljnih dimenzija ličnosti s ponašanjem suočavanja sa žaljenjem nakon kupnje U istraživanju je...
Suradnja osnovnih škola i roditelja: uloga individualnih karakteristika nastavnika
Suradnja osnovnih škola i roditelja: uloga individualnih karakteristika nastavnika
Sabrina Wagnes
Ovo istraţivanje provedeno je s ciljem upoznavanja suradnje škole i roditelja. Za procjenu suradnje korištena je poznata i provjeravana tipologija Joyce L. Epstein (1986) koja kategorizira aktivnosti uključenosti obitelji, škole i zajednice u šest tipova. S time u skladu, 158 nastavnika zagrebačkih osnovnih škola, ispunjavalo je Upitnik za nastavnike i roditelje u osnovnoškolskom obrazovanju (Epstein i Salinas, 1993) koji je mjerio Nastavničke stavove o uključenosti obitelji i...
Sustav javne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Hrvatskoj
Sustav javne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Hrvatskoj
Martina Ferek
Rad je strukturiran na način da prati tijek događaja i mogućnosti djece od njihove obitelji do smještaja u instituciju javne skrbi. Otkriva na koje sve načine obitelji mogu ignorirati ili čak kršiti prava djeteta, ometati ili čak onemogućavati im normalan rast i razvoj te ostvarivanje osnovnih prava koje propisuje Konvencija o dječjim pravima
Sustavi zaštite djece na internetu
Sustavi zaštite djece na internetu
Diana Leskovec
U današnje vrijeme mediji su implementirani u sve aspekte života modernog čovjeka. Oni oblikuju i definiraju našu stvarnost, nameću nam i pobijaju ideale, a što mediji nisu prikazali, gotovo da se nije ni dogodilo. No osim na odraslog čovjeka, mediji neminovno utječu i na djecu. Najmlađa populacija često je izložena (neprimjerenim) medijskim sadržajima već od najranije dobi. Zbog toga se odrasli suočavaju s raznim izazovima odgoja za medije. S jedne strane, puštajući dijete...
Suvremena metodologija istraživanja internetskog javnog foruma
Suvremena metodologija istraživanja internetskog javnog foruma
Mirna Pibernik
Ovaj diplomski rad sistematizira suvremene interdisciplinarne metodološke pristupe istraživanju internetskih društvenih platformi s naglaskom na internetske javne forume. Objedinjen je pregled kvantitativne i kvalitativne metodologije za istraživanje Web 2.0 društvenih platformi te su mapirani metodološki i etički izazovi svojstveni za istraživanja virtualnih zajednica na internetu. Kao primjer je uzeta platforma Reddit čiji razvoj i funkcioniranje ovaj rad analizira iz...
Suvremena njemačka historiografija o hrvatskim zemljama u ranom novom vijeku
Suvremena njemačka historiografija o hrvatskim zemljama u ranom novom vijeku
Matea Jalžečić
Ovaj rad komparativnom metodom uspoređuje teme vezane za hrvatske zemlje u ranom novom vijeku. Izvori za ovo uspoređivanje su autori iz suvremene njemačke historiografije, odnosno autori i njihovi radovi koji su napisani u zadnjih dvadeset i pet godina. Osim njemačkih autora, rad donosi i poneke informacije iz hrvatske historiografije kako bi čitatelj, barem na preglednoj razini, dobio i hrvatski uvid. Rad je podijeljen tematski pa tako obrađuje zemljopisno smještanje unutar...
Suvremena potrošačka kultura i plasman proizvoda u filmovima
Suvremena potrošačka kultura i plasman proizvoda u filmovima
Tea Stojanac
Ovaj diplomski rad istražuje nastanak i razvoj suvremene potrošačke kulture te njezin utjecaj na filmsku industriju. Rad se temelji na kvalitativnom povijesno-teorijskom istraživanju analizom sekundarnih podataka. Za istraživanje nastanka i razvoja potrošačke kulture koristi se analiza relevantne predmetne literature, dok se za utvrđivanje učestalog plasmana proizvoda u filmovima koristi analiza dostupnih statističkih podataka prema recentnim istraživanjima koja su provedena ...
Suvremene migracije u Švicarsku: Akulturacijski aspekti hrvatskih doseljenika
Suvremene migracije u Švicarsku: Akulturacijski aspekti hrvatskih doseljenika
Andrea Pavelić
Sažetak: Potaknuti različitim čimbenicima hrvatski narod se već desetljećima odlučuje na migracije. Nekad su iseljenici bili intelektualci koju su odlazili u inozemstvo na školovanje ili muškarci koji su odlazili u potrazi za boljim poslom kako bi mogli uzdržavati obitelj u domovini dok u zadnja dva desetljeća najčešće migriraju cijele obitelji. Kada govorimo o suvremenim migracijama u Švicarsku postoji malo znanstvenih članka i istraživanja koja su dostupna stoga se...

Paginacija