Pages

Uloga suvremenih media kod djece i mladih
Uloga suvremenih media kod djece i mladih
Mia Čorak
Današnje vrijeme donosi nove izazove za društvo, kulturu, obrazovanje, ali jednako tako i za nove publike suvremenih medija, a to su naročito djeca i mladi. Suvremeni mediji promijenili su svijet i uvukli se u sve aspekte našeg života te danas ne možemo zamisliti život bez njih. Ovim radom definirati će se pojmovi medija, masovnih medija, novih medija, suvremenih medija i digitalizacije. Također, suvremenim medijima pristupiti će se s aspekta društva, kulture, filozofije,...
Uloga svijesti u životinjskoj komunikaciji
Uloga svijesti u životinjskoj komunikaciji
Kristina Pavlek
U ovom radu istražuje se uloga svijesti u životinjskoj komunikaciji. Svijest se uglavnom pripisuje ljudima, međutim postoji sve više rasprava o tome možemo li svijest pripisati i nekim ne-ljudskim životinjama. Obično se tvrdi da postoji više stupnjeva svijesti od kojih se onaj najviši, tzv. svijest višeg reda, pripisuje uglavnom ljudima, dok nema slaganja oko toga koji stupanj svijesti možemo pripisati kojoj životinjskoj vrsti. S druge strane, postoji visok stupanj suglasnosti,...
Uloga trenera u odnosu trener - sportaš
Uloga trenera u odnosu trener - sportaš
Ena Rajić
Odnos između trenera i sportaša smatra se najvažnijim interpersonalnim odnosom u području sporta. Budući da u Hrvatskoj i inozemstvu postoji mali broj kvalitativnih istraživanja navedenog fenomena, odlučili smo se upravo za njega. Glavni cilj istraživanja je dati uvid u stavove i percepcije sportaša i trenera timskih sportova o odnosu trenera i sportaša – njegovoj prirodi, razvoju, strategijama održavanja te pozitivnim i negativnim čimbenicima koji na njega djeluju. Prilikom...
Uloga video igara u općem uspjehu učenika
Uloga video igara u općem uspjehu učenika
Andrej Malek
ulogu koju igranje video igara ima na ocjene, odnosno opći uspjeh kod učenika. Rad ukratko izlaže i povijest video igara, probleme kod istraživanja utjecaja video igara i opće utjecaje video igara. Zatim, izložena su ranija istraživanja kojim se istraživao utjecaj video igara, a često i ostalih medija, na školski uspjeh učenika. Glavni dio rada je istraživanje koje je provedeno u školama na području Općine Veliki Grđevac, Općine Velika Pisanica, Bjelovara i Virovitice....
Uloga životinja u kultovima i ritualima u starom vijeku
Uloga životinja u kultovima i ritualima u starom vijeku
Natalija Vraneković
Od najranijih početaka čovjek je egzistirao rame uz rame sa životinjama. Narodi drevnoga svijeta pripitomljavali su životinje, vodili stada, čuvali stada od opasnih životinja i putovali velike udaljenosti uz pomoć čopora životinja. Često su lovili životinje radi sporta, ali i zbog prehrane, koristili konje u bitkama te se divili moćnim i egzotičnim životinjama iz dalekih udaljenosti. Njihove prikaze pronalazimo na različitim materijalnim ostacima, od oslikane keramike i gline,...
Umjetna inteligencija u svakodnevnoj komunikaciji
Umjetna inteligencija u svakodnevnoj komunikaciji
Matea Kovačić
Umjetna inteligencija, strojno učenje i duboko učenje postale su učestale riječi u našoj svakodnevici. Sve veća prisutnost tehnologija vođenih umjetnom inteligencijom omogućila nam je da komuniciramo ne samo putem strojeva, već i s njima. Uz pomoć obrade prirodnog jezika strojevi sve češće s nama stvaraju interaktivni odnos. Zato se znanstveno počinje promatrati nova vrsta komunikacije, ona između ljudi i strojeva. Umjetna inteligencija trenutno ima različita potpolja i...
Uporaba duhana i čokolade kroz povijest
Uporaba duhana i čokolade kroz povijest
Tena Vrzan
U ovom radu izložit ću pregled povijesti duhana i čokolade. Oni su bili sastavni dio mnogih važnih povijesnih zbivanja kao što su, primjerice, geografska otkrića, industrijska revolucija, razvoj znanosti i sl. Kroz povijest, mijenjala se percepcija kako duhana tako i čokolade. Ipak, ono što se nije promijenilo jest činjenica da su duhan i čokolada uvijek imali važnu ulogu u ljudskim životima te su bili konzumirani u posebnim trenucima. Iako se njihova uporaba danas u mnogočemu...
Uporaba novih medija u cjeloživotnom obrazovanju: razlika između informacijske i medijske pismenosti
Uporaba novih medija u cjeloživotnom obrazovanju: razlika između informacijske i medijske pismenosti
Ines Marinčić
Podatak od samo 2,5 posto odraslih građana u Hrvatskoj koji sudjeluju u nekom programu cjeloživotnog obrazovanja, u odnosu na 20 posto njih u EU, nameće pitanja o razlozima za nedostatak zainteresiranosti za obrazovanjem i usavršavanjem vještina tijekom cijeloga života (Bratonja Martinović, 2015.). Novi mediji pokazali su se kao idealni za poticanje i olakšavanje učenja u programima cjeloživotnog obrazovanja, poput e-učenja, budući da dodiruju gotovo svaki aspekt čovjekova...
Upoznatost srednjoškolaca s prikrivenim oglašavanjem na društvenim mrežama
Upoznatost srednjoškolaca s prikrivenim oglašavanjem na društvenim mrežama
Edina Pršić
Promjene u medijskom okruženju dovele su do promjena u kreiranju marketinških strategija. Oglašivači sve više pribjegavaju korištenju prikrivenih oglasa kako bi doprijeli do publike koja sve češće ignorira klasične oglase. Istodobno, društvene su mreže postale nezaobilazan komunikacijski kanal i kao takve odlična su oglašivačka platforma. U masi korisnika, istaknuli su se influenceri koji su postali vođe mišljenja modernog doba. Njihov su potencijal prepoznale kompanije...
Upravljanje društvenim mrežama u turizmu: analiza komunikacije Poreč Open Air Festivala na Facebooku
Upravljanje društvenim mrežama u turizmu: analiza komunikacije Poreč Open Air Festivala na Facebooku
Gloria Glavić
Pojava društvenih mreža utjecala je na razvoj komunikacijskih mogućnosti suvremenog društva. Odnosi s javnošću, kao djelatnost čija je uloga uspostavljanje i održavanje dugoročnih odnosa s ciljnim javnostima, prepoznali su važnost društvenih mreža. Zahvaljujući jednostavnom korištenju, globalnoj rasprostranjenosti te izravnoj i trenutačnoj komunikaciji, društvene su mreže postale nezaobilazan komunikacijski kanal odnosa s javnošću u turizmu. Među njima se posebno ističe...
Urođenost, jezik, moral: Teorija moralne gramatike
Urođenost, jezik, moral: Teorija moralne gramatike
Lorena Čempuh
U radu se razmatra i brani mogućnost postojanja univerzalne moralne gramatike te se navode argumenti u prilog toj teoriji. Kreće se od analogije s lingvistikom i pretpostavke da je čovjekov um modularno organiziran, da postoji moralna sposobnost (modul za moral) i da nam je ta sposobnost urođena. Navedeni pojmovi se definiraju i objašnjavaju na početku rada te ih se stavlja u kontekst univerzalne moralne gramatike. Urođenu sposobnost ili osobinu definira se kao onu koju se može...
Usporedba američke i europske poljoprivredne politike prema genetskim modificiranim organizmima
Usporedba američke i europske poljoprivredne politike prema genetskim modificiranim organizmima
Martina Leljak
Komercijalni uzgoj genetski modificiranih kultura počeo je 1996. godine u SAD-u, dok se dvadesetak godina kasnije takve kulture siju gotovo na svim kontinentima. Europska politika prema GMO-u počiva na načelu opreza te zahtjeva deklariranje genetski modificirane hrane, dok SAD genetski modificirane kulture smatra substancijalno jednakima pa ne postoji potreba za njihovim označavanjem. SAD je i danas najveći proizvoĎač genetski modificiranih kultura, dok europski kontinent ima...

Pages