Pages

Usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara A Cutheis s jezičnog i povijesnog aspekta
Usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara A Cutheis s jezičnog i povijesnog aspekta
Sanja Miljan
Tema ovog rada je usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara poznatim pod nazivom A Cutheis s jezičnog aspekta, stavljajući ih u njihov povijesni kontekst. Originalni rukopis djela Mihe Madijeva kao i kronika A Cutheis nije sačuvan. Jedini sačuvani srednjovjekovni rukopis je tzv. Trogirski rukopis koji se danas čuva u Nacionalnoj knjižnici Széchény u Budimpešti, gdje je donesen kupnjom krajem 19. stoljeća. Važno je spomenuti da su faksimili objavljeni u...
Usporedba glavnih likova u djelima Kabanica i Idiot te njihov utjecaj na hrvatsku književnost
Usporedba glavnih likova u djelima Kabanica i Idiot te njihov utjecaj na hrvatsku književnost
Sanja Ilinić
Glavni cilj ovoga rada je usporediti glavne likove u djelima Kabanica i Idiot te značajke, koje ih međusobno povezuju, usporediti s djelima iz hrvatske književnosti. Rad se bavi prikazom realizma, odnosno, ruskoga i hrvatskoga realizma, ali i upoznavanjem čitatelja sa životima Gogolja i Dostojevskoga, kao i njihovim stvaralaštvom. Osim toga, rad se bavi i analiziranjem likova Akakija Akakijeviča i kneza Miškina kako bi naposlijetku dobili sličnosti i razlike koje vladaju unutar...
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Krešimir Košta
Cilj ovog diplomskog rada, kao što i sam naziv govori, je usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava. U uvodnom dijelu rada iznosim tezu rada te metodologiju rada. Potpoglavlje Uvod u povijesne prilike uvodi čitatelja u povijesnu situaciju na prijelazu u 15. i 16. stoljeće. Samoj usporedbi spomenutih krajiških sustava prethodi definicija pojma krajine. U glavnom dijelu rada cilj proučavanja je vojna povijest, odnosno analiza svih elemenata vojnokrajiškog sustava....
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Krešimir Košta
Cilj ovog diplomskog rada, kao što i sam naziv govori, je usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava. U uvodnom dijelu rada iznosim tezu rada te metodologiju rada. Potpoglavlje Uvod u povijesne prilike uvodi čitatelja u povijesnu situaciju na prijelazu u 15. i 16. stoljeće. Samoj usporedbi spomenutih krajiških sustava prethodi definicija pojma krajine. U glavnom dijelu rada cilj proučavanja je vojna povijest, odnosno analiza svih elemenata vojnokrajiškog sustava....
Usporedba izvora i doživljaja stresa kod srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika
Usporedba izvora i doživljaja stresa kod srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika
Dina Sinković
Cilj istraživanja bio je ispitati postoje li razlike u doživljaju i izvorima stresa kod srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika te ispitati djelovanje sociodemografskih varijabli (spol, dob, duljina radnog staža i razina završenog obrazovanja) na promatrani stres. Ukupno je sudjelovalo 86 nastavnika, od kojih je 53 nastavnika u Srednjoj školi Krapina i 33 nastavnika na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Uz osnovne sociodemografske podatke korištene su Ljestvica...
Usporedba javnih servisa HRT-a i BBC-a
Usporedba javnih servisa HRT-a i BBC-a
Lucia Ursić
Pri usporedbi HRT-a i BBC-a treba imati na umu kako se ta dva javna medijska servisa osim u veličini, kvaliteti i uspješnosti, razlikuju i geografskim poloţajem te sukladno njemu nose i odgovarajuće i specifične karakteristike i odrednice. Jasno je da se HRT od svog nastanka, i do danas neprekinutog procesa razvijanja oduvijek ugledao na BBC kao i mnoge zemlje svijeta posebice one Zapadnog Balkana. BBC je s druge strane veoma rano postao pionir javne medijske kuće koji je svojom...
Usporedba muških i ženskih likova u popularnim videoigrama 2012.-2013.
Usporedba muških i ženskih likova u popularnim videoigrama 2012.-2013.
Lina Kodela Pacenti
Ovaj se istraživački rad bavi reprezentacijom muških i ženskih likova u suvremenim popularnim videoigrama. Korištenjem kvantitativne analize sadržaja provedeno je istraživanje nad trideset popularnih videoigara iz 2012. i 2013. godine, u kojima je obuhvaćen 681 lik. Videoigre obuhvaćene istraživanjem pripadaju različitim žanrovima i mogu se igrati na raznim platformama. U prvom dijelu rada naveden je uvid u predmet istraživanja, navedena je kratka povijest videoigara, tko...
Usporedba opravdanja države društvenim ugovorom kod Hobbesa i Rousseaua
Usporedba opravdanja države društvenim ugovorom kod Hobbesa i Rousseaua
Ivan Kovač
U ovom diplomskom radu prikazana su opravdanja države Hobbesa i Rousseaua. Putem prikaza i usporedbe društvenog ugovora želim pokazati kako oba filozofa shvaćaju opravdanje države. Cilj rada je prikazati sličnosti i razlike u shvaćanju društvenog između dva filozofa. Usporedba je provedena kroz prikaz pet ključnih tema: čovjekova psihologija, prirodno stanje, društveni ugovor, država i raspad države. Rad prikazuje na koji način čovjekova psihologija utječu na stvaranje...
Usporedba percepcije kolektivne efikasnosti škole kod učenika i nastavnika
Usporedba percepcije kolektivne efikasnosti škole kod učenika i nastavnika
Željka Petrović
Kolektivna efikasnost odnosno vjerovanje skupine ljudi u svoje sposobnosti organiziranja i izvršavanja akcija potrebnih za postizanje cilja važan je čimbenik društvenih organizacija i institucija pa tako i škole. Inozemna istraživanja su pokazala povezanost kolektivne efikasnosti sa postignućima učenika i nastavnika pa tako i uspjehom škole. U Republici Hrvatskoj koncept kolektivne efikasnosti nedovoljno je istražen. Cilj ovog rada jest usporediti percepciju kolektivne efikasnosti...
Usporedba poznavanja opće povijesti medija u Hrvatskoj
Usporedba poznavanja opće povijesti medija u Hrvatskoj
Nika Blažev
U ovom diplomskom radu prikazana je usporedba poznavanja opće povijesti medija studenata četiriju različitih fakulteta u Hrvatskoj. U istraživanju su sudjelovali studenti preddiplomskih studija komunikologije Hrvatskih studija, novinarstva Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, studenti Odsjeka za medije, kulturu i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku te studenti Medija i kulture Sveučilišta u Dubrovniku. Cilj ovog diplomskog rada je usporediti poznavanje opće...
Usredotočena svjesnost i samosuosjećanje kao prediktori zdravlja i uznemirenosti
Usredotočena svjesnost i samosuosjećanje kao prediktori zdravlja i uznemirenosti
Sunčica Lazanski
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi odnos samosuosjećanja i usredotočene svjesnosti s depresijom, anksioznosti, stresom i zadovoljstvom životom te ispitati moderatorski utjecaj usredotočene svjesnosti na vezu između samosuosjećanja i depresije, anksioznosti, stresa i zadovoljstva životom. U istraživanju je sudjelovalo N = 345 (84,3 % ženskih i 15,7 % muških) sudionika koji su ispunili Ljestvicu samosuosjećanja (Neff, 2003), Upitnik usredotočene svjesnosti (Brown i Ryan,...
Ustroj i djelovanje dubrovačkog sudstva u razvijenom srednjem vijeku
Ustroj i djelovanje dubrovačkog sudstva u razvijenom srednjem vijeku
Mihovil Sić
Dubrovačka pravna povijest srednjeg vijeka vrlo je vrijedna ostavština za istraživanje povijesti Dubrovnika, kao i hrvatske te europske pravne povijesti. Zakonske odredbe i sudski registri koji datiraju iz razvijenog srednjeg vijeka daju pregled funkcioniranja cjelokupnog dubrovačkog društva i života u tom periodu. Spisi omogućuju uvid u ustroj i funkcioniranje sudstva, koje je, uz zakonodavnu i izvršnu vlast, jedno od tri temeljna elementa državne vlasti. Ovaj diplomski rad daje...

Pages