Paginacija

Suvremeni demografski izazov Krapinsko-zagorske županije.
Suvremeni demografski izazov Krapinsko-zagorske županije.
Nikola Šešerko
Tema ovog završnog rada biti će, kako i sam naslov navješćuje, suvremeni demografski izazov Krapinsko-zagorske županije. Kako bismo što bolje razumjeli temu rada prvo moramo znati što uopće znači „suvremeni demografski izazov“? Naime, taj termin označava sposobnost pojedine općine, grada, regije, pa čak i države da se sukobi sa svim onim negativnim utjecajima na demografsku sliku, te da uz uspješne mjere započne put ka postizanju onog najvažnijeg faktora- povećanju...
Suvremeni feministički aktivizam i me too pokret
Suvremeni feministički aktivizam i me too pokret
Vinka Miličević
Feminizam je od svog početka imao primarni zadatak postići ravnopravnost žena s muškarcima u svim aspektima društva. Tijekom tri vala ovog društvenog pokreta društvo se tom cilju postepeno prilagođavalo, no i dalje nije postignuta potpuna ravnopravnost. Spomenuti statistički podatci, rezultati istraživanja i medijskih analiza podupiru osnovni motiv rada da je društvo nedovoljno učinilo kako bi se društveni položaj žena izjednačio s društvenim položajem muškaraca. Cilj...
Suvremeni hrvatski igrani film: kvalitativna analiza tematskih struktura pobjedničkih filmova Pulskog filmskog festivala (1991. - 2016.)
Suvremeni hrvatski igrani film: kvalitativna analiza tematskih struktura pobjedničkih filmova Pulskog filmskog festivala (1991. - 2016.)
Matej Beluhan
Razdoblje hrvatske filmske umjetnosti nakon napuštanja jugoslavenskog političkog, društvenog i kulturnog konteksta 1991. godine i redefiniranja kinematografskog sustava s pravom se može nazvati suvremenim hrvatskim filmom. Cilj je ovog rada analizirati tematske strukture suvremenog hrvatskog dugometražnog igranog filma i rezultate interpretirati unutar društvenog i političkog konteksta u kojem su analizirana djela snimljena. Dakle, istražiti koje su glavne tematske preokupacije...
Suvremeni hrvatski pravopisi i normativne dvojbe
Suvremeni hrvatski pravopisi i normativne dvojbe
Patricia Jajtić
Ovaj rad sadrži nastanak i analizu triju suvremenih hrvatskih pravopisa; Matice hrvatske (2008.), Školske knjige (2011.) i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2013.). Radom se objasnilo nekoliko komponenti. Prva je prikaz povijesnih i političkih zbivanja vezanih za nastanak pravopisa, ukratko predstavljanje autora i njihovih biografija te je svaki od pravopisa smješten u vremenski kontekst. Druga su izdvojena neslaganja oko njihova objavljivanja i kritike jezikoslovaca te...
Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u prikazu medija
Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u prikazu medija
Katarina Šarić
Posljednji val iseljavanja iz Hrvatske započeo je svjetskom gospodarskom krizom 2008. godine, intenzivirao se ulaskom države u Europsku uniju 2013. godine, a traje i danas. Emigracija postaje primarni problem zemlje, koji pogađa demografsku i društvenu strukturu, kao i ekonomski razvitak. Cilj je ovoga rada utvrditi glavne pokretače iseljavanja Hrvata iz domovine, njihove motive odlaska i odabira određene destinacije. Usporedbom stavova iseljenika o Hrvatskoj i zemlji imigracije...
Suvremeno rusko društvo i međunarodni odnosi
Suvremeno rusko društvo i međunarodni odnosi
Mateja Bijelčić
Svrha i cilj ovog rada bila je ispitati razvoj Rusije u društvenom i gospodarskom smislu te geopolitiĉke odnose Rusije i ostalih zemalja s naglaskom na ulogu ruskog nacionalnog identiteta u definiranju unutarnje i vanjske politike (energetika, vojska, sporazumi, sukobi) te preobraţaj samog identiteta i ruskog društva do danas, pritom se koristeći postojećim istraţivanjima i analizama
Suđenja i progoni vještica na temelju knjige "Malleus maleficarum"
Suđenja i progoni vještica na temelju knjige "Malleus maleficarum"
Anja Bubalo
Inkvizicija je bila crkvena ustanova za istragu krivovjerja i heretičkog djelovanja. Djelovala je od početka 12. stoljeća pa sve do 19. stoljeća. Katolička Crkva uvela je posebnu metodu postupaka radi traženja, dokazivanja i osude heretika, ali i onih koji su odstupali od učenja katoličke Crkve. Inkvizitori su bili osobe koje su vodile krivični postupak inkvizicije. Dolazili su iz katoličkih redova, najčešće dominikanskog. Njih bi papa poslao na neko područje kako bi osudili...
Svakodnevnica oroslavnskog plemstva u 18. stoljeću
Svakodnevnica oroslavnskog plemstva u 18. stoljeću
Eva Hursa
Rad se bavi svakodnevnim životom plemstva u 18. stoljeću. Iako zanimljiva, tema je premalo istraživana, pa se analizom arhivske građe i komparacijom s postojećom literaturom daje novo svjetlo na to osebujno područje hrvatske povijesti. Rad se koncentrira na mali grad u Hrvatskom zagorju, Oroslavje čija je posebnost u tome što se nalazi u okolici Zagreba, na ruralnom području, a bio je sjedište čak triju velikaških obitelji koje su u povijesti mjesta, ali i Hrvatske, ostavile...
TEEN i OK!: analiza sadržaja časopisa za mlade
TEEN i OK!: analiza sadržaja časopisa za mlade
Anja Gorupić
Mediji imaju važnu ulogu u socijalizaciji djece i mladih. Naime, djeca uz medije provode većinu svog slobodnog vremena, ali i onog u školskim klupama. Iako ih prvenstveno koriste zbog zabave, mnoga djeca uz medije uče – o društvenim vrijednostima, poželjnim oblicima ponašanja u društvu, odnosima među ljudima i dr. Iako je većina istraživanja o utjecaju medija na djecu orijentirana na utjecaj televizije, kao medija uz koji djeca provode najviše vremena, u ovom je radu naglasak...
Tabloidizacija, žuti tisak i senzacionalizam u medijima
Tabloidizacija, žuti tisak i senzacionalizam u medijima
Katarina Mulavdić
Tabloidizacija, žuti tisak i senzacionalizam tip je novinarstva za kojeg se odlučuje sve više novinara, urednika i redakcija diljem svijeta. Ovaj tip novinarstva u kojima posebno je raširen u Hrvatskoj ali i svim ostalim zemljama koje su nedavno izašle iz rata, nerazvijene su ili su još u tranziciji. Svima je poznato da mediji oblikuju javno mišljenje ili bar imaju veliki udio u kreiranju istoga. Svjesno ili nesvjesno, naše se mišljenje temelji na onome što smo pročitali, čuli...
Tamna strana nogometa
Tamna strana nogometa
Elizabeta Janko
Glavni je cilj ovog rada predstaviti negativne aspekte nogometa kao najglobaliziranijeg sporta i to kroz navijačke skupine, stavljajući naglasak na huliganizam, gdje će se prikazati razvoj huliganizma u Europi i aspekti koji su utjecali na isti. Također, bit će prikazana povijest razvoja nogometa u svijetu i Hrvatskoj. Prikazat će se uloga politike na nogometnim stadionima, prvenstveno kroz ideologije navijačkih skupina. Kako bi se bolje približilo problematici, objasnit ćemo kroz...
Tarsatica kao dio obrambenoga sustava Claustra Alpium Iuliarum
Tarsatica kao dio obrambenoga sustava Claustra Alpium Iuliarum
Dino Jelinić
Magistarski je rad Tarsatica kao dio obrambenoga sustava Claustra Alpium Iuliarum pregledno djelo o dosad provedenim istraživanjima vezanima uz Tarsatiku u periodu nastanka i nestanka sustava unutrašnje alpske granice Rimskoga Carstva. U ovome se radu ističe vrijednost i značenje tarsatičkoga principija unutar Bedema Julijanskih Alpi. Rad je koncepcijski i tematski podijeljen na tri glavna dijela. U magistarskome se radu opisuje razvoj i razlozi uzdizanja rimske antičke Tarsatike, vrlo...

Paginacija