Pages

Utjecaj oglašavanja u medijima na djecu
Utjecaj oglašavanja u medijima na djecu
Vjera Zenko
Današnji mediji puni su oglasa i reklama, budući da od toga „žive“, tj. financiraju svoj rad. Stoga velik udio sadržaja u medijima koji publika konzumira čini oglašavanje. U svom radu želim analizirati kako oglašavanje u medijima utječe na najpodložniju skupinu publike – na djecu. U našem društvu oglašavanje duboko utječe na način kako ljudi gledaju na život. Djeca i maloljetnici danas prate medijske sadržaje podjednako koliko i odrasli. ,,Budući da brojne obitelji...
Utjecaj ovisnosti roditelja na delikventno ponašanje i ovisnost maloljetnika-Analiza slučaja u Gradu Zagrebu
Utjecaj ovisnosti roditelja na delikventno ponašanje i ovisnost maloljetnika-Analiza slučaja u Gradu Zagrebu
Sara Čavrag
Cilj ovog završnog rada je analizirati etiologiju ovisnosti maloljetnih delinkvenata uz prikaz rizičnog čimbenika ovisnosti kod roditelja. U svrhu boljeg upoznavanja s pojmom maloljetničke delinkvencije, uz teorijski pristup ovom problemu, prikazat će se i trendovi maloljetničke delinkvencije u Europi i svijetu te statistički podaci o maloljetničkoj delinkvenciji u Hrvatskoj. Temeljem obrasca za analizu slučaja koji se koristi u istraživanju kriminaliteta maloljetnika koje provode...
Utjecaj prehrane na populacijsku dinamiku
Utjecaj prehrane na populacijsku dinamiku
Antonia Erent Ondrušek
Ovaj rad donosi pregled utjecaja prehrane na populacijsku dinamiku i društvene procese od prapovijesti do danas. Usvajanje poljoprivrede u neolitiku bilo je ključno za osnutak i razvoj prvih svjetskih civilizacija. Značajnije promjene u ljudskoj prehrani, a samim time i promjene u društvu i populacijskoj dinamici dogodile su se industrijskom i agrarnom revolucijom u Engleskoj između 18. i 19. stoljeća. Kasnije hrana, osim uloge prehranjivanja, počinje dobivati i druge uloge. U 20....
Utjecaj propagande na društvo druge polovice 20. stoljeća
Utjecaj propagande na društvo druge polovice 20. stoljeća
Ivana Devčić
Druga polovica 20. stoljeća pokazalo se kao razdoblje velikih promjena u svijetu. Politička previranja, borba za prevlast između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog saveza, uzela su maha u razdoblju Hladnog rata. Razlog društvenih promjena kroz povijesti leži u propagandi s kojom se nastojalo utjecati na stavove ljude, njihovo javno mnijenje te njihovu promjenu percepcije uopće. Za to su bili zaslužni dobro isplanirani propagandni modeli koji su se tijekom povijesti...
Utjecaj psihološke distance na promjenu duhovitosti sadržaja
Utjecaj psihološke distance na promjenu duhovitosti sadržaja
Kosjenka Jerman
Glavni cilj ovog istraživanja je bio ispitati razlike u procjeni duhovitosti vica s obzirom na psihološku distancu u odnosu na glavnog lika u vicu. U ispitivanju je sudjelovalo 307 studenata od kojih je 231 (75,2%) bilo ženskog spola. Korišten je upitnik koji je osim pitanja o osnovnim demografskim podacima sadržavao i pet viceva, pet pitanja o svakom vicu i ljestvicu semantičkog diferencijala kojom se ispitao stav o skupini o kojoj su bili vicevi. Ispitanici su podijeljeni u dvije...
Utjecaj pušenja na neke aspekte kognitivne izvedbe
Utjecaj pušenja na neke aspekte kognitivne izvedbe
Andrea Grus
Cilj ovog istraživanja bio je istražiti hoće li konzumacija jedne cigarete poboljšati kognitivnu izvedbu u tri kognitivne domene–pažnji, radnom pamćenju i obradi vidno–prostornih podataka, tj. mentalnim rotacijama. Istraživanje je provedeno na 22 povremena pušača starosti od 19–29 godina koji su izjavili da puše manje od jedne cigarete dnevno. Za mjerenje izvedbe na zadatku pažnje, radnog pamćenja i mentalnih rotacija korišten je računalni program E–prime 2.0 koji je...
Utjecaj radnog statusa, spola i aktivnosti traženja posla na zadovoljstvo životom
Utjecaj radnog statusa, spola i aktivnosti traženja posla na zadovoljstvo životom
Ana Dević
Cilj ovog istraživanja je ispitati postoje li statistički značajne razlike u zadovoljstvu životom s obzirom na radni status, spol i aktivnost traženja posla. U istraživanju je sudjelovalo 534 zaposlenih i 186 nezaposlenih osoba iz nacionalno reprezentativnog uzorka građana Republike Hrvatske. U radu su korišteni podaci 5. kruga međunarodnog europskog projekta Europsko društveno istraživanje – ESS, provedenog od Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Podaci su prikupljeni...
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja na djecu i mlade
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja na djecu i mlade
Ružica Herceg
Današnja djeca svakodnevno koriste masovne medije, stoga je vaţno prouĉiti i analizirati kako ti mediji utjeĉu na njih. Djeca su najosjetljiviji dio društva što se tiĉe korištenja medija jer još nemaju razvijeno kritiĉko mišljenje. Reklamna industrija je posebno usmjerena prema djeci i mladima. Zbog novca kojim djeca raspolaţu, kao i utjecaja koji imaju na novac svojih roditelja te s ciljem stvaranja cjeloţivotnih kupaca, reklamna industrija je prepoznala u djeci idealno...
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja za djecu
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja za djecu
Monika Sedlar
U današnje vrijeme svjedoci smo snažne ekspanzije medijskih sadržaja u kvantitativnom smislu. Mediji su sastavni dio naših života i to u svim životnim razdobljima, uključujući i najraniju dob. Svijet djece i mladeži ispunjen je medijima, od onih starijih, poput slikovnica, do novih dominantnih, poput računalnih igara, interneta, televizije ili filma. Iako život u medijskom društvu ima mnogo pozitivnih posljedica, sa sobom donosi i brojne probleme i negativne posljedice, posebice...
Utjecaj reklama na percepciju vlastitog tijela i osobnosti kod mladih djevojaka
Utjecaj reklama na percepciju vlastitog tijela i osobnosti kod mladih djevojaka
Nikolina Kurtela
Svakodnevnica modernog doba nikako ne može isključiti korištenje i utjecaj masovnih medija. Najveći utjecaj mediji i reklame imaju na djecu i mlade zbog njihove nerazvijene osobnosti i kritičkog razmišljanja o vlastitom tijelu i okolini. Ovaj rad će analizirati i prikazati utjecaj masovnih medija, osvrćući se ponajviše na reklame kao medijski sadržaj, na mlade djevojke između 12 i 19 godina. U istraživanju se koristio anketni upitnik koji će prikazati stavove mladih djevojaka o...
Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima "Kiklop" i "Zločin i kazna"
Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima "Kiklop" i "Zločin i kazna"
Mateja Eršek
Tema ovog diplomskog rada je Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima Kiklop, Ranka Marinkovića i Zločin i kazna, Fjodora Mihajloviča Dostojevskog. Analiza ovih dvaju djela temelji se na poznavanju pojmova straha i krivnje, stoga će oni biti objašnjeni na početku ovog rada. Nakon toga slijedi prvi dio rada – roman Kiklop, biografija i stvaralaštvo pisca Ranka Marinkovića, koji nam omogućuju da roman Kiklop smjestimo na vremenskoj crti i definiramo razdoblje kojem...
Utjecaj tehnologije na virtualnu društvenost
Utjecaj tehnologije na virtualnu društvenost
Hrvoje Petrinjak
U modernom društvu tehnologija postaje značajan dio svakodnevnice svakog čovjeka, bilo da se radi o poslovnom čovjeku ili tinejdžeru, oni posjeduju određene inačice tehnoloških postignuća koje koriste za različita djelovanja u svakodnevnici. Tehnologija je u zadnjoj polovini prošlog stoljeća i na početku ovog stoljeća doživjela značajan rast i u svom razvoju i u njenoj primjeni. Mobiteli, tableti i laptopi samo su primjeri modernijih tehnoloških postignuća koje se u...

Pages