Paginacija

Tuberkuloza kao javnozdravstveni problem u sjeverozapadnoj Hrvatskoj: borba, prevencija i rezultati (1902. - 1960.)
Tuberkuloza kao javnozdravstveni problem u sjeverozapadnoj Hrvatskoj: borba, prevencija i rezultati (1902. - 1960.)
Ivana Štimac
U ovom radu autorica će se baviti problemom tuberkuloze kao socijalne bolesti u prvoj polovici 20. stoljeća s posebnim osvrtom na grad Zagreb i okolno područje. Tuberkuloza kao socijalna bolest je posebno prisutna u velikim urbanim centrima poput Zagreba zbog intenzivnije industrijalizacije i porastom broja radništva koje dolazi iz svojih seoskih sredina u potragu za poslom. Loši stambeni i radni uvjeti, niske plaće i općenito loši životni standard pospješili su raširenost bolesti...
Tvorba imenica u postirskom govoru
Tvorba imenica u postirskom govoru
Roza Buljević
Cilj ovoga diplomskoga rada bio je analizirati i opisati tvorbu imenica u postirskom govoru. Postirski je govor jedan od brojnih mjesnih govora juţnoĉakavskoga ikavskog dijalekta. U uvodnom dijelu rada prikazana su Postira kroz povijest, kulturna i geografska obiljeţja, te jeziĉne osobitosti mjesnoga govora karakteristiĉne za dijalekt kojemu pripada. Središnji dio rada posvećen je općenito tvorbi imenica u hrvatskom standardnom jeziku, standardnojeziĉnim i dijalektološkim radovima...
Ugovori između Republike Hrvatske i Svete Stolice - analiza sadržaja ugovora i osvrt
Ugovori između Republike Hrvatske i Svete Stolice - analiza sadržaja ugovora i osvrt
Lea Relac
Republika Hrvatska je između 1996. i 1998. potpisala četiri ugovora sa Svetom Stolicom kojima se uređuju pravna pitanja, suradnja na području kulture i odgoja, dušobrižništvo katoličkih vjernika pripadnika oružanih i redarstvenih snaga te gospodarska pitanja. Ti ugovori predstavljaju pravni okvir djelovanja Katoličke crkve u Hrvatskoj, a iz njih proizlaze odredbe vezane uz djelovanje vojnog ordinarijata, odvijanja nastave vjeronauka, crkvenog braka i fnancijskih obaveza koje...
Ujedinjenje Italije i propast Papinske države.
Ujedinjenje Italije i propast Papinske države.
Damjan Pezelj
Rad ne sadrži sažetak.
Ujedinjenje Vojne krajine s Hrvatskom u kontekstu europske povijesti 19. stoljeća: 1860. - 1881. godine
Ujedinjenje Vojne krajine s Hrvatskom u kontekstu europske povijesti 19. stoljeća: 1860. - 1881. godine
Karmen Vukasović
Vojna krajina je dugo vremena bila teritorijalno i upravno odvojena od matice zemlje, isprva kako bi pomogla braniti habsburške zemlje od osmanskih napada i opasnosti, a potom kako bi habsburškom caru osigurala stalnu i jeftinu vojsku. Krajinom je upravljao habsburški vladar, odnosno vojne vlasti najprije iz Graza, a potom iz Beča, pretvarajući Krajinu u oslonac svoje vlasti. U hrvatskim se zemljama takvo stanje prihvaćalo sve dok je postojanje Krajine bilo nužno za obranu zemlje, no...
Ulična umjetnost kao oblik vizualne komunikacije
Ulična umjetnost kao oblik vizualne komunikacije
Sara Ivanović
Rad ne sadrži sažetak.
Ulična umjetnost kao poseban oblik komunikacije
Ulična umjetnost kao poseban oblik komunikacije
Sara Huljak
Ulična umjetnost se u posljednjih nekoliko desetljeća istakla kao popularna vrsta umjetnosti koja nastaje u javnom prostoru. Možemo je promatrati kao način izražavanja koji umjetnicima omogućuje da se predstave najširoj mogućoj publici i da na nju djeluju specifičnim sadržajem svojih poruka. Ipak, ulična umjetnost nije samo jedan među mnogim načinima samoizražavanja, već poseban oblik komunikacije koji se događa u svakodnevnom urbanom okruženju i čija je poruka dostupna...
Uloga Instagram influencera u izgradnji samopouzdanja adolescenata
Uloga Instagram influencera u izgradnji samopouzdanja adolescenata
Jana Bratković
U ovom radu analizira se istinitost tvrdnje da Instagram influenceri svojim djelovanjem mogu utjecati na stupanj samopouzdanja kod adolescenata zbog toga što nameću nedostižne ideale ljepote. Ti se ideali stvaraju obrađivanjem fotografija u programima za uljepšavanje koje se promatračima čine prirodnima i spontanima. Prema Mariski Kleemans i sur., fotografije i video materijali su vrlo direktan oblik online samoprezentacije te postaju sve veća vrsta „društvene online...
Uloga Instagrama u razvoju samopouzdanja mladih
Uloga Instagrama u razvoju samopouzdanja mladih
Lucija Raguž
U ovome diplomskom radu posebna je pozornost posvećena društvenoj mreži Instagram, kao jedinoj društvenoj mreži koja se gotovo u potpunosti temeljni na fotografijama i video zapisima. Cilj istraživanja u radu je utvrditi utječu li i na koji način društvene mreže, Instagram, i Facebook, na razvoj samopouzdanja mladih ljudi. Na temelju provedenog istraživanja, kao i pomnim proučavanjem relevantne literature vezane uz temu rada, zaključeno je da društvene mreže Instagram i...
Uloga Instagrama u svakodnevnom životu srednjoškolaca
Uloga Instagrama u svakodnevnom životu srednjoškolaca
Mihaela Rimac
Tema diplomskog rada je uloga Instagrama u svakodnevnom život srednjoškolaca. Vrijeme koje adolescenti provode na društvenim mrežama - više od tri sata dnevno - nadmašili su vrijeme koje provode uz druge medije (Valkenburg, Taylor Piotrowski, 2017). Pritom je jedna od najkorištenijih društvenih mreža Instagram koja ima stotinjak milijuna aktivnih korisnika iz cijeloga svijeta, pretežno mlađeg uzrasta, a koji gotovo svakodnevno na toj društvenoj mreži objavljuju fotografije i...
Uloga Twittera u informiranju javnosti tijekom poplava 2014.
Uloga Twittera u informiranju javnosti tijekom poplava 2014.
Duška Burić
Društvena mreža Twitter bilježi sve veću popularnost kod korisnika diljem svijeta pa tako i u Hrvatskoj. Specifičnost ove mreže je što stvara zajednicu ljudi povezujući ih oko iste tematike te područja interesa. Upravo je zbog svoje strukture te većinom otvorenih profila ova društvena mreža pogodna za praćenje izvanrednih vijesti i novosti u stvarnom vremenu. Upravo su korisnici Twittera sve češće korišten uzorak pri istraživanju raznih događaja među kojima su i prirodne...
Uloga Vojne krajine u sklopu Trojednog Kraljevstva
Uloga Vojne krajine u sklopu Trojednog Kraljevstva
Lara Gajski
Ideja ovog rada je dati kronološki prikaz događaja od početka života do samog kraja Vojne krajine. U prvom redu predstavit ću potrebu austrijskog dvora da stvori najveću kasarnu na svijetu. Graničar je od prvog dana u službi vojske, odan caru i Bečkom dvoru. Paralelno ću promatrati političke i diplomatske procese koji su se odvijali u Europi, a ti su se događaji odražavali i na političko stanje Banske Hrvatske i Vojne krajine u najturbulentnije doba Habsburške monarhije....

Paginacija