Paginacija

Uloga akademskog ozračja u odnosu proaktivne ličnosti sa studentskim nepoželjnim organizacijskim ponašanjem i izgaranjem na fakultetu
Uloga akademskog ozračja u odnosu proaktivne ličnosti sa studentskim nepoželjnim organizacijskim ponašanjem i izgaranjem na fakultetu
Una Komar
Proaktivna ličnost konstrukt je koji je istraživan većinom u profesionalnom kontekstu, te u odnosu sa pozitivnim ishodima, no analize ukazuju na potrebu za njenim proučavanjem u akademskom okruženju te ispitivanjem njenog odnosa sa nepoželjnim ishodima. Stoga su ciljevi ovog istraživanja bili ispitati odnos proaktivne ličnosti i akademskog izgaranja te nepoželjnog organizacijskog ponašanja u studenata te ispitati ulogu kvalitete akademskog ozračja kao potencijalnog moderatora u...
Uloga bana Josipa Jelačića u prekretnoj 1848. godine kroz hrvatsko-mađarske odnose
Uloga bana Josipa Jelačića u prekretnoj 1848. godine kroz hrvatsko-mađarske odnose
Ana Kuk
Cilj ovog diplomskog rada jest na temelju postojeće literature, arhivskog gradiva, dostupnih dokumenata te usporedbe i analize povijesnih izvora istražiti da li je, u kojoj mjeri i na koji način ban Josip Jelačić utjecao na promjenu odnosa između Hrvata i Mađara, odnosno promjenu mišljenja jednih o drugima. Predmet istraživanja ovoga rada stoga je političko djelovanje bana Josipa Jelačića, događaji 1848. g. te hrvatsko – mađarski odnosi u tom razdoblju. Rad je koncipiran tako...
Uloga digitalnih influensera u svakodnevnom životu studenata
Uloga digitalnih influensera u svakodnevnom životu studenata
Lea Žunić
U današnjem svijetu u kojem prevladavaju mediji kao sredstva komunikacije, društvene se mreže nalaze na samome vrhu. Promijenivši način komuniciranja, društvene mreže su dovele i do značajnih promjena u razmišljanju i donošenju odluka, posebice kod mlađe populacije. Tako su Facebook, Instagram i Youtube postali jedni od najčešće korištenih medija preko kojih se šire informacije, okupljaju istomišljenici i pokreće novi pogled na svijet. Upravo na spomenutim društvenim...
Uloga društvenih medija u odabiru turističke destinacije
Uloga društvenih medija u odabiru turističke destinacije
Lana Bradašić
Povezanost između društvenih medija i turizma veća je nego ikada što potvrđuje činjenica da turisti preko društvenih medija istražuju, prikupljaju informacije, donose odluke i dijele svoja iskustva s drugima. U radu se metodom ankete istraživala uloga društvenih medija u odabiru turističke destinacije s posebnim naglaskom na mlade - milenijalce i generaciju Z. Cilj rada bio je utvrditi i analizirati ulogu Facebooka, Instagrama, YouTubea i TripAdvisora kad je riječ o odabiru...
Uloga društvenih medija u praćenju Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018.
Uloga društvenih medija u praćenju Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018.
Mislav Kužić
U radu se razmatraju društveni mediji kroz prizmu njihovog razvoja usporedno s rastom interneta kao sredstva bez kojega se danas ne može zamisliti međusobna komunikacija. Analizira se kako su društveni mediji promijenili novinarsku profesiju, nadalje kako su novinari pomoću njih promijenili svoj način rada i kako su, kao platforma za bržu, jednostavniju i otvoreniju komunikaciju, u medijsku struku unijeli razmišljanja o razini profesionalizma novinara te strukturalnim promjenama...
Uloga društvenih medija u suvremenoj političkoj komunikaciji na primjeru pobjedničkih kampanja za predsjednika SAD 2008. i 2016. godine
Uloga društvenih medija u suvremenoj političkoj komunikaciji na primjeru pobjedničkih kampanja za predsjednika SAD 2008. i 2016. godine
Nera Puharić
Ovaj rad bavit će se ulogom društvenih medija u suvremenoj političkoj komunikaciji s naglaskom na pobjedničkim kampanjama za američkog predsjednika 2008. i 2016. U radu se objašnjava sâm pojam političke komunikacije i iznosi se njezin kratak povijesni pregled. Rad se temelji na važnosti društvenih mreža za političke kampanje općenito, što posebno dolazi do izražaja u osmišljavanju same kampanje i njezinoj provedbi. Cilj svake političke kampanje je utjecati na birače i...
Uloga emocionalne dobrobiti na studiju u odnosu percepcije (ne)pravednosti s radnom angažiranošću i nepoželjnim organizacijskim ponašanjem
Uloga emocionalne dobrobiti na studiju u odnosu percepcije (ne)pravednosti s radnom angažiranošću i nepoželjnim organizacijskim ponašanjem
Jelena Majcen
Percepcija (ne)pravednosti privukla je značajni istraživački interes u raznim sferama društvenih znanosti, a osobito u području organizacijske psihologije. Ipak, u manjoj je mjeri proučavana u akademskom okruženju. Upravo je stoga cilj ovog istraživanja bio produbiti spoznaje o važnosti percepcije (ne)pravednosti na studiju ispitujući njenu povezanost s akademskom angažiranošću i nepoželjnim organizacijskim ponašanjem te razmatrajući emocije kao potencijalni medijator tih...
Uloga emocionalne inteligencije i raligioznosti u predviđanju preventivnih i korektivnih postupaka roditelja
Uloga emocionalne inteligencije i raligioznosti u predviđanju preventivnih i korektivnih postupaka roditelja
Marina Slošić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos emocionalne inteligencije i religioznosti roditelja u predviđanju njihovih preventivnih i korektivnih postupaka. U istraživanju je sudjelovalo 115 roditelja djece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole obuhvaćenim dijelom metodom snježne grude, a dijelom putem roditeljskih sastanaka u trima osnovnim školama grada Zagreba. Roditelji su ispunjavali Upitnik emocionalne inteligencije (Takšić, 2002), Upitnik religioznosti (Ljubotina,...
Uloga humora i osobnih karakteristika nastavnica i nastavnika u njihovoj profesionalnoj ulozi
Uloga humora i osobnih karakteristika nastavnica i nastavnika u njihovoj profesionalnoj ulozi
Tena Rak
U središtu proučavanja ovog rada je humor kao jedan od oblika komunikacije koji se u školi svakodnevno koristi. Humoru se, kao jednom od poželjnijih osobina kod nastavnica i nastavnika, daje premalo pažnje u istraživanjima obrazovanja na ovim prostorima. Istraživanje se također bavi i osobnim karakteristikama nastavnica i nastavnika te njihovim zadovoljstvom poslom, s naglaskom na zadovoljstvo profesionalnom ulogom, kao odrednicama koje doprinose razredno-nastavnom ozračju....
Uloga i djelovanje stranih muslimanskih dobrovoljaca u ratu Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini 1992. - 1994.
Uloga i djelovanje stranih muslimanskih dobrovoljaca u ratu Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini 1992. - 1994.
Lucija Zadro
Bosna i Hercegovina po svom državnom ustroju i društvenoj strukturi danas je jedna od najkompleksnijih zemalja na svijetu. Njezina je povijest ispunjena tragičnim događajima i burnim prevratima, a izostanak državotvorne tradicije posebno je otežao proces izgradnje stabilne političke strukture i funkcionalnog društva. Moderna je Bosna i Hercegovina podijeljena na dva entiteta u kojima žive tri konstitutivna naroda: Hrvati, Bošnjaci1 i Srbi te se u najnovije vrijeme često...
Uloga integriteta, mračne trijade i emocionalne kompetentnosti u objašnjenju nepoželjnog organizacijskog ponašanja
Uloga integriteta, mračne trijade i emocionalne kompetentnosti u objašnjenju nepoželjnog organizacijskog ponašanja
Karla Richter
Nepoželjno organizacijsko ponašanje dobrovoljno je ponašanje koje krši organizacijske norme te posljedično predstavlja prijetnju dobrobiti organizacije i njezinih članova. S obzirom na izrazito nepovoljne posljedice koje ono može imati, ne samo za organizaciju već i njezine zaposlenike, od iznimne je važnosti pravovremeno prepoznavanje antecedenata devijantnog ponašanja u radnom okruženju. Stoga je ovo je istraživanje usmjereno na integritet, mračnu trijadu, emocionalnu...

Paginacija