Paginacija

Uloga kognitivnih sposobnosti u izgradnji karijere
Uloga kognitivnih sposobnosti u izgradnji karijere
Klara May Salluzzo
Prema modelu Konstrukcije karijere kroz prilagodbu, kognitivne sposobnosti su jedna od temeljnih osobina koje čine spremnost za prilagodbu te time određuju resurse za prilagodbu, odnosno pojedinčevu profesionalnu adaptabilnost. Profesionalna adaptabilnost je samoregulacijska kompetencija koja omogućuje pojedincima uspješno rješavanje nepoznatih, složenih i slabo-definiranih problema kroz njihovu karijeru. Cilj ovog rada je istražiti razinu profesionalne adaptabilnosti studenata...
Uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru
Uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru
Petra Petrinec
Tema ovog rada je uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru u Republici Hrvatskoj. U svakom poduzeću, pa tako i u bankama, u svakom trenutku poslovanja postoji mogućnost da dođe do pojave krizne situacije koja može imati velike negativne posljedice na poslovanje poduzeća. Način na koji će poduzeće komunicirati s javnošću tijekom krize u poslovanju ima veliki utjecaj na njegovo buduće poslovanje i održavanje pozitivnog ugleda na...
Uloga makro i mikro influencera u suvremenim odnosima s javnošću
Uloga makro i mikro influencera u suvremenim odnosima s javnošću
Mario Krstičević
Brze tehnološke promjene utjecale su na praksu odnosa s javnošću, a popularizacija društvenih medija donijela je brojne promjene u načinima i oblicima komunikacije koje zahtijevaju digitalne prilagodbe. Kao preduvjet za ostvarivanje komunikacijskih ciljeva postavljena je implementacija društvenih medija u strategije odnosa s javnošću što je stvorilo potrebu za novim alatima i drugačijem pristupu ciljanim javnostima. Posljedica digitalnog doba je masovnost medija i velik broj...
Uloga medija u političkoj participaciji mladih
Uloga medija u političkoj participaciji mladih
Anja Kovačević
Demokracija kao prevladavajući oblik vlasti pretpostavlja sudjelovanje naroda u donošenju odluka. Pri tome se razina sudjelovanja razlikuje od pukog izlaska na izbore do deliberativnog donošenja odluka na svim razinama društva. Iako je danas većina svjetskih zemalja demokratska, zasićenost politikom kao i nepovjerenje u predstavnike vlasti rezultiralo je slabom participacijom građana. Ono što je nekada bilo ponosno izvršavanje građanske dužnosti, danas je zaokruživanje...
Uloga medija u stvaranju predrasuda i stereotipa o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj
Uloga medija u stvaranju predrasuda i stereotipa o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj
Inoslava Bukal
Rad sadrži teorijski i istraživački dio. Teorijski je dio podijeljen na nekoliko poglavlja u kojima je prvenstveno izložen teorijski aspekt i praksa vezana za odnos nacionalnih manjina i medija u Hrvatskoj, a posebice internetskih portala koji su danas najpopularniji izvori informacija, barem kada je riječ o studentskoj populaciji koja je bila uzorak istraživanja u radu. Posebnu pozornost na način medijskog izvještavanja treba imati kad se radi o nacionalnim manjinama. Naime,...
Uloga medijske pismenosti u obrazovanju
Uloga medijske pismenosti u obrazovanju
Josipa Hodalj
Danas je nemoguće zamisliti život bez prisustva medija koji su najvažniji izvor informacija te kroz različite sadržaje promiču teme koje se odnose na obrazovanje, kulturu i druga društvena područja. Tradicionalni i novi mediji se razlikuju prema svojim obilježjima pa se prema tome razlikuju i njihovi korisnici. Kako mediji postaju glavni čimbenici socijalizacije, njihov utjecaj je velik na društvo koji može biti pozitivan i negativan. Stoga je važno razvijati medijski odgoj i...
Uloga mitoloških motiva u odabranim djelima Jana Panonija
Uloga mitoloških motiva u odabranim djelima Jana Panonija
Antonela Maglica
Tema ovog diplomskog rada bila je Uloga mitoloških motiva u odabranim djelima Jana Panonija. Izabrana su ona djela u kojima je bilo moguće, detaljnijom analizom mitoloških motiva, pokušati objasniti je li autor koristio mitologiju kao sredstvo prenošenja određenih poruka. U takvom kontekstu mitološki motivi imaju specifično značenje. Stoga je glavni cilj ovog rada bio usredotočen na otkrivanje tih specifičnih pjesnikovih poruka. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodnom...
Uloga navijačkih skupina u rušenju Jugoslavije i Domovinskom ratu
Uloga navijačkih skupina u rušenju Jugoslavije i Domovinskom ratu
Marko Fijačko
Navijačka subkultura oduvijek je budila interes javnosti, uglavnom zbog svojega nasilničkog ponašanja. Huliganizam kakav danas poznajemo nastao je u Engleskoj šezdesetih godina 20. stoljeća, a velikom brzinom proširio se diljem Europe. Na području bivše Jugoslavije nova subkultura mladih javlja se krajem sedamdesetih godina, a razvijala se paralelno s društveno-političkim događajima u drţavi. Politika je imala veliki utjecaj na sportska događanja, što je budilo nacionalizam...
Uloga novih medija u suvremenom životu djece i mladih: važnost Youtubea
Uloga novih medija u suvremenom životu djece i mladih: važnost Youtubea
Matea Rubil
Djeca i mladi odrastaju u eri pametnih telefona, tableta i računala, a većina djece aktivna je na društvenim mrežama već od desete godine života. Sukladno navedenom, središte istraživanja ovog diplomskog rada su djeca od 10 do 14 godina, kao publika novih medija, te uloga novih medija u njihovom svakodnevnom životu s naglaskom na YouTube. Imajući u vidu nalaze inozemnih istraživanja, a koja pokazuju da je YouTube najpopularnija društvena mreža među djecom, ovim radom nastojalo...
Uloga odnosa s javnošću u farmaceutskim kompanijama: komunikacijski instrumenti socijalnih programa
Uloga odnosa s javnošću u farmaceutskim kompanijama: komunikacijski instrumenti socijalnih programa
Mirna Nikoletić
Ovaj diplomski rad bavi se ulogom odnosa s javnošću u farmaceutskim kompanijama i komunikacijskim instrumentima koji se koriste u promociji lijekova na farmaceutskom tržištu. Radom se nastoji predočiti stanje suvremenog farmaceutskog tržišta, s fokusom na rusko tržište te perspektive njegovog razvoja u okviru programa Farma 2020. Određene su ciljane javnosti u procesima komunikacije te opisani problemi i načini pravne regulacije i etičke samoregulacije kod promocije lijekova....
Uloga odnosa s javnošću u kreiranju imidža - primjeri hrvatskih glazbenika
Uloga odnosa s javnošću u kreiranju imidža - primjeri hrvatskih glazbenika
Hana Smiljanić
Tema ovoga rada je kreiranje imidža poznatih hrvatskih glazbenika. Cilj ovoga rada je definirati pojam imidža, prikazati važnost njegova kreiranja u glazbenoj industriji, prikazati u kakvom je odnosu s odnosima s javnošću te protumačiti kako jedno utječe na drugo. Iako imidž vežemo za današnje celebrityje i moderno društvo, on i nije tako nov pojam, a njegove korijene možemo pronaći i u dalekoj prošlosti. Prvi dio rada obrađuje teorijske aspekte imidža, njegove vrste i ...

Paginacija