Paginacija

Doprinosi Župe i Franjevačkoga samostana sv. Roka razvoju odgojno-obrazovnih djelatnosti u Virovitici tijekom XVIII. i XIX. stoljeća
Doprinosi Župe i Franjevačkoga samostana sv. Roka razvoju odgojno-obrazovnih djelatnosti u Virovitici tijekom XVIII. i XIX. stoljeća
Vlatko Smiljanić
Rad je u najvećoj mjeri rezultat istraživanja izvora iz arhiva Franjevačkoga samostana u Virovitici te relevantne zavičajne i znanstveno-stručne povijesne i teološke literature. Obuhvatio je analizu odgojno-obrazovnih djelatnosti virovitičkih franjevaca tijekom XVIII. i XIX. stoljeća, koji su presudno utjecali na svećeničko i pučko obrazovanje Virovitice tijekom ranomodernoga doba. Sintetizirao je, rastumačio i raščlanio franjevačke učitelje, njihova nadahnuća, odgojne...
Doživljaj roditeljske kompetentnosti majki djece u programu "Mala škola"
Doživljaj roditeljske kompetentnosti majki djece u programu "Mala škola"
Silvija Malina
Cilj istraživanja bio je ispitati subjektivan doživljaj roditeljske kompetentnosti (roditeljske samoefikasnosti i zadovoljstva roditeljskom ulogom) majki djece u programu 'Mala škola', čija djeca nisu prethodno socijalizirana u vrtiću te polazeći od modela odrednica roditeljskog ponašanja Jaya Belskoga utvrditi doprinos obilježja majki, socijalne okoline te obilježja djeteta u objašnjavanju roditeljskog doživljaja kompetentnosti majki. Osim toga istražene su i razlike u...
Dragojla Jarnević
Dragojla Jarnević
Mateja Ribičić
Romantizam je jedan od stilski najkompleksnijih i najprotuslovnijih knjiţevnih pokreta i teorijsko-estetskih pravaca uopće. Javlja se kao knjiţevni pokret i stilsko razdoblje u europskim zemljama za vrijeme društvenih i nacionalnih previranja. U Hrvatskoj razdoblje romantizma zapoĉinje u drugoj polovici 19. stoljeća, te potiĉe proces narodnoga buĊenja i oblikovanja modernih nacija. Romantizam se u Hrvatskoj podudara s razdobljem Hrvatskoga narodnoga preporoda. U 19. stoljeću...
Dramski elementi u tekstovima Miroslava Krleže o Stjepanu Radiću i njihov utjecaj na noviju hrvatsku književnost
Dramski elementi u tekstovima Miroslava Krleže o Stjepanu Radiću i njihov utjecaj na noviju hrvatsku književnost
Petar Ćosić
Tema završnoga rada su dramski elementi u tekstovima Miroslava Krleže o Stjepanu Radiću i njihov utjecaj na noviju hrvatsku književnost. U ovoj će se završnoj radnji interpretirati Krležini esejistički tekstovi o Stjepanu Radiću s osobitim osvjetljenjem dramatičnog opisa njegovog umorstva. Pokazat će se kako je Krležin opis Radićeve smrti homologan njegovom doživljaju prometejskoga usuda velikih i historijskih osoba koje je ovaj autor započeo u mladenačkim Legendama, a...
Drugi Vatikanski koncil
Drugi Vatikanski koncil
Matej Ištvan
Drugi vatikanski koncil je najavio papa Ivan XXIII. 25. siječnja 1959. godine, a prvo zasjedanje je bilo 11. listopada 1962. godine te je završilo 8. prosinca iste godine, međutim nije donesen niti jedan dokument. Drugo zasjedanje je sazvao novi papa Pavao VI., a trajalo je od 29. rujna do 4. prosinca 1963. godine. Na tom zasjedanju su donesene Konstitucija o svetoj liturgiji te Dekret o sredstvima društvenih priopćavanja. Treće zasjedanje je bilo od 14. rujna do 21. studenoga 1964....
Drugi trijmvirat kroz izvore, literaturu i film
Drugi trijmvirat kroz izvore, literaturu i film
Leonard Borovac
Cilj ovog diplomskog rada biti će objektivno prikazati uzroke, tijek i posljedice drugog trijumvirata kroz izvore, literaturu i film. Nakon ubojstva Cezara 44. g. pr. Kr. borba za raspodjelom moći u antičkom Rimu bila je neizbježna.1 Kao što samo ime govori, taj politički savez sklopiti će trojica muškaraca2 August, Marko Antonije i Lepid nošeni željom da zavladaju Rimom.No o tome detaljnije u nastavku rada. Događaj ove veličine ostaviti će velike posljedice na kasniju rimsku...
Društvena devijantnost mladih u obrazovnom procesu
Društvena devijantnost mladih u obrazovnom procesu
Marija Bionda
Rad ne sadrži sažetak.
Društvena i kulturna važnost horora
Društvena i kulturna važnost horora
Jana Smrekar
Horor-žanr je u znanstvenim krugovima velikim dijelom zapostavljen jer je smatran nižom umjetničkom formom. No, u ovom radu pokazano je da je horor izrazito djelotvoran u bavljenju društvenim anksioznostima. Tjeskobe izražene u djelima iz žanra ovise o društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu u kojem su nastali, te o identitetu i iskustvima autora i publike. Ovaj rad se fokusira na kratki povijesni pregled razvoja žanra, te na komparaciju horora i bajki, prema kojima su horori,...
Društvena mreža: 9GAG
Društvena mreža: 9GAG
Stela Jurišić
Prirodna potreba za povezivanjem s drugima, koju osjećamo kao društvena bića, se uz pomoć tehnološkog napretka prenosi iz svakodnevnog života u život on-line. Dio tog povezivanja su društvene mreže, internetske stranice putem kojih korisnici dijele informacije odreĊenim komunikacijskim sredstvima i tehnikama, te formiraju zajednice na temelju zajedniĉkih interesa. „9GAG“, stranica nastala kao platforma za dijeljenje zabave, nametnula se kao kompleksna meĊunarodna zajednica...
Društvena rekacija na nasilnički kriminalitet kod žena
Društvena rekacija na nasilnički kriminalitet kod žena
Tihana Puškadija
Društvena reakcija na nasilnički kriminalitet kod žena promatrana je kroz neformalne oblike, odnosno stigmatizaciju i medijski prikaz žena prijestupnica te kroz kaznenopravnu reakciju kao oblik formalne društvene reakcije. Kako bi se objasnio kriminalitet žena, isti je promatran kroz teoriju anomije, teoriju diferencijalne asocijacije i identifikacije te teoriju etiketiranja. Cilj istraživanja u ovome radu bio je istražiti kretanje i strukturu prijavljenih, optuženih i osuđenih...
Društvena reprezentacija novih psihoaktivnih supstanci: Analiza sadržaja opće-informativnih web portala u RH
Društvena reprezentacija novih psihoaktivnih supstanci: Analiza sadržaja opće-informativnih web portala u RH
Karlo Lugarić
Ovaj rad nastoji opisati fenomen novih psihoaktivnih supstanci i pobrojati neke od zapaženih vrsta tih supstanci, te govoriti o fenomenu u kontekstu regulatorne politike i zdravstva. Rad pruža i uvid u teoriju društvene reprezentacije, oslanjajući se na njenog začetnika Sergea Moscovicia i druge autore koji su doprinijeli ovoj teoriji, poput Birgitte Höijer i Hélène Joffe. Rad opisuje i komunikativne mehanizme preuzete iz ove teorije te pruža uvid u istraživanje opće-informativnih...
Društvene i kulturne predodžbe o adolescentici u 19. stoljeću
Društvene i kulturne predodžbe o adolescentici u 19. stoljeću
Martina Vukić
U ovom radu će se istražiti, analizirati i interpretirati društvene i kulturne predodžbe o adolescentici i ženskoj adolescenciji kasnog 19. stoljeća na temelju Pobratima, prvog hrvatskog časopisa za adolescent/ic/e u 19. stoljeću. Pedagoška literatura, obrazovanje i odgoj djevojčica i djevojaka igrali su ključnu ulogu u provođenju i realizaciji ideje „idealnog“ ženskog identiteta. Djevojke su čitale literaturu snažnog pedagoško-didaktičkog narativa u kojima su...

Paginacija