Paginacija

Ženski likovi u dramama i prozama Milana Begovića
Ženski likovi u dramama i prozama Milana Begovića
Marijana Radovac
Ovaj diplomski rad ima za cilj analizirati ženske likove u dramama i prozama Milana Begovića. Korpus Begovićevih dramskih tekstova vrlo je opsežan te je potrebno pomno iščitavanje njegovih djela kako bi se ograničio onaj korpus književnih tekstova u kojima je dominantna problematika žene i ženstva. U prvom dijelu rada autorica će dati detaljnu biografiju i bibliografiju pisca, jednako kao što će kronološki klasificirati njegova djela do 1952. godine. Nakon detaljnog prikaza...
Ženski likovi u hrvatskim renesansnim tragedijama prema srodnim junakinjama u Shakespeareovim tragedijama
Ženski likovi u hrvatskim renesansnim tragedijama prema srodnim junakinjama u Shakespeareovim tragedijama
Magdalena Klindić
Ovaj diplomski rad temelji se na usporedbi između ženskih likova u hrvatskim renesansnim tragedijama i junakinja odabranog korpusa tragedija Willliama Shakespearea. Hrvatske tragedije koje su analizirane u ovome radu su Dalida Saba Gučetića Bendeviševića, Jokasta Miha Bunića, Elektra Dominka Zlatarića i Hekuba Marina Držića. Prevodeći i prerađujući starogrčke tragediografske klasike ovi su pisci u hrvatsku književnost inaugurirali elemente antičke tragediografske poetike i...
Ženskost i ženstvenost u Krležinom dramskom opusu
Ženskost i ženstvenost u Krležinom dramskom opusu
Sara Večeralo
Rad ne sadrži sažetak.
Život Alojzija Stepinca i sukob sa komunističkim vlastima
Život Alojzija Stepinca i sukob sa komunističkim vlastima
Kristina Golub
Dvadeseto stoljeće bilo je obilježeno brojnim ratovima i političkim krizama, te se u središtu zbivanja našla i današnja Republika Hrvatska (tada u sklopu Austro – Ugarske Monarhije). Nakon Prvog svjetskog rata (sukob trajao od 1914.- 1918. godine; sukobljene sile Antante i Sile Osovine), raspala se Austro – Ugarska Monarhija te je došlo do odcjepljenja i stvaranja novih država. Tako su Hrvati, Slovenci i Srbi 29. listopada 1918. godine osnovali Državu SHS2, a kasnije su 1....
Život djece homoseksualnih roditelja u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi
Život djece homoseksualnih roditelja u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi
Ivana Letinić
U ovom se radu obrađivala tema djece u istospolnim obiteljima. Fokus je bio na zemljama koje su zakonski dozvolile homoseksualnim osobama te istospolnim parovima posvajanje djece. Tema je sagledana iz povijesne, društvene, pravne i psihološke perspektive. Proučene su glavne predrasude koje sputavaju donošenje zakona kojim bi se dozvolila posvajanja djece homoseksualnim osobama i istospolnim parovima, te jesu li te predrasude utemeljene ili nisu. Naposljetku je zaključeno kako obrađene...
Život i djela Pavla Rittera Vitezovića
Život i djela Pavla Rittera Vitezovića
Anđelika Loborec
Pavao Ritter Vitezović bio je hrvatski povjesničar, knjiŽevnik i leksikograf koji je pisao na hrvatskom i latinskom jeziku. On je predlagao uporabu dijakritičkih znakova u hrvatskom pravopisu i time bio ispred svoga vremena. Prvi je hrvatski autor kojeg povjesničari književnosti nazivaju profesionalnim književnikom i prvi Hrvat čija su se djela iz književnih i političkih razloga čitala i na Istoku i na Zapadu. Nakon osposobljavanja Kraljevske tiskare u Zagrebu za rad, Pavao Ritter...
Život i djelatnost Milana Šufflaya.
Život i djelatnost Milana Šufflaya.
Jurica Gottštajn
Milan Šufflay rođen je 8. studenoga 1879. godine u Lepoglavi u plemićkoj obitelji. Školovao se u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji. Studirao je povijest na Zagrebačkome sveučilištu, a stupanj doktora postiže 1901. godine na temu Hrvatska i zadnja pregnuća istočne imperije pod žezlom triju Komnena (1075-1180). Tokom svog školovanja uvijek je bio među najboljim đacima, držao je vatrene govore i imao određene karakteristike buntovnika. Još kao sveučilištarac bio je poliglot....
Život i djelo Ludwiga Wittgensteina
Život i djelo Ludwiga Wittgensteina
Mateja Soldo
Rad se sastoji od dva dijela od kojih je prvi Wittgensteinov život, a drugi njegovo djelo. No ta podjela nije tako striktno jasna jer se to dvoje isprepliće kroz ljude koje je upoznavao kao što su Russell, Frege, Malcom, njegova obitelj i mnogi drugi. Cilj ovoga rada je pokazati tu isprepletenost. Život je podijeljen u nekoliko poglavlja kao što su djetinjstvo i odrastanje, početak znanstvenog rada, početak rada u filozofiji, prvi koraci u filozofiji (TLP), kasniji razvoj, posljednji...
Život i djelovanje Matije Mesića (1826.-1878.)
Život i djelovanje Matije Mesića (1826.-1878.)
Silvija Budak
U radu se iznosi djelovanje hrvatskoga svećenika, profesora, historiografa i rektora Matije Mesića u 19. stoljeću. U razdoblju hrvatske nacionalne integracije, Mesić je imao važnu ulogu u unapređivanju prosvjete, a to je činio sastavljanjem školskih udžbenika na narodnom jeziku i sudjelovanjem u brojnim školskim povjerenstvima te austrijskom Nastavničkom vijeću. Kao profesor i posljednji ravnatelj Pravoslovne akademije, radio je na preustroju iste u zagrebačko sveučilište,...
Život svetog Hilariona prema svetom Jeronimu
Život svetog Hilariona prema svetom Jeronimu
Barbara Grgić
Hilarionov život najopširnije je beletrističko djelo svetog Jeronima. Iako tri Jeronimove hagiografije čine tek neznatan dio njegova širokog književnog opusa, uz Atanazija Aleksandrijskoga, autora životopisa sv. Antuna, smatra se začetnikom književnog žanra koji se stoljećima razvijao i cvao u Istočnoj i Zapadnoj crkvi – hagiografija. Svaka epizoda Hilarionova života koristi se kako bi se pokazalo kolika je snaga kršćanske vjere i života po Kristu. Njegova vjera...
Životni i kulturni prostori Martina Jurja Kovačića (1744-1821)
Životni i kulturni prostori Martina Jurja Kovačića (1744-1821)
Ana Rebrina
Tema ovoga rada je Martin Juraj pl. Kovačić Šenkvički – analiza njegovog životnog puta kroz državne službe, kao i njegovog znanstvenog rada, sa osvrtom na političke okolnosti i kulturne aspekte vremena koji su ih uvjetovali. Kovačić je prvenstveno poznat kao pravni povjesničar, latinist i arhivist. U ovome radu posvetili bismo se analizi životne karijere i kulturnih aspiracija Kovačića u međuutjecaju i aferama lokalnih političkih okolnosti te dominantnijih općeeuropskih...
Životopis sv. Ivana Trogirskog - književna i jezična analiza
Životopis sv. Ivana Trogirskog - književna i jezična analiza
Sara Kranjčec
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija