Paginacija

Društvene mreže i kanali u nastavi hrvatskoga jezika
Društvene mreže i kanali u nastavi hrvatskoga jezika
Ivan Kapović
Diplomski rad tematizira pitanje budućnosti obrazovnoga sustava i njegove prilagodbe novim tehnologijama i društvu koje karakterizira međusobno umrežavanje korisnika. Navike korištenja medija kroz vrijeme su se uvelike promijenile, a mladi naraštaji danas su većinom prisutni na mreži i koriste društvene mreže i komunikacijske kanale. Glavni je cilj ovoga rada istražiti kako na odgovarajući način upotrijebiti društvene mreže i komunikacijske kanale u nastavi predmeta Hrvatski...
Društvene mreže i međuljudski odnosi - od fikcije do stvarnosti
Društvene mreže i međuljudski odnosi - od fikcije do stvarnosti
Karla Jaman
Nagli rast i konstantne novosti u tehnologiji donijele su mnoge izazove u virtualnom svijetu koje se prenose i na naš svakodnevni život. Osobito su velike promjene donijele društvene mreže koje su u središtu ovog rada. Glavni fokus odabranog istraživanja su promjene koje društvene mreže unose u području međuljudskih odnosa. Štoviše, u radu se u pitanje dovodi veza između virtualnih odnosa (osobito na društvenim mrežama) i stvarnih odnosa, to jest utječe li mrežna...
Društvene mreže kao kanal tržišne komunikacije
Društvene mreže kao kanal tržišne komunikacije
Petra Pandžić
Ovaj diplomski rad analizira društvene mreže kao kanal komunikacije, ali i samu komunikaciju i njene modele s popratnim elementima. Rad je podijeljen na dva dijela, a prvi dio se odnosi na teorijske postavke, dok se u drugom dijelu nalazi istraživanje. U teorijskom dijelu, predstavljeni su i objašnjeni pojmovi komunikacije i komunikacijskih modela, ali i modeli korporativne, odnosno marketinške komunikacije, komunikacijskog okruženja i publike, a objašnjen je i koncept...
Društveni i politički položaj žena u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
Društveni i politički položaj žena u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
Bernarda Šuvar
Cilj ovog diplomskog rada je analiza odnosa ustaškog režima prema ženama u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u periodu od 1941. godine do 1945. godine. Nakon početnog uvoda u kojem se objašnjava cilj, metodologija rada i ustaška ideologija u poglavlju Uvod u temu, rad je podijeljen na tri glavna dijela. U prvom dijelu rada analizira se društveni položaj žena u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. U poglavlju Žene u obrazovanju, kulturi i sportu rad se osvrće na doprinos žena u tim...
Društveni mediji i poslovno komuniciranje
Društveni mediji i poslovno komuniciranje
Iva Nikšić
S pojavom društvenih medija poslovanje se promijenilo. Tvrtke koje žele biti vidljive i pratiti najnovije trendove, trebale bi biti prisutne na barem jednoj od društvenih mreža. To zaključuje i Zoran Tomić (2016: 735) te ističe da su „društveni mediji postali snažan alat za marketinške stručnjake, oglašivače i profesionalce za odnose s javnošću.“ Da su društvene mreže dobile značajnu ulogu u poslovanju slaže se i Anđelko Milardović (2010: 104): „U poslovnom...
Društveni položaj žena u 19. stoljeću u Hrvatskoj
Društveni položaj žena u 19. stoljeću u Hrvatskoj
Natalija Josipović
U ovom radu ukratko je opisan društveni položaj žena u 19. stoljeću: konkretno, uloga žene u takvom društvu, mogućnosti koje joj se otvaraju s promjenama koje se događaju, njihov status u odnosu na muškarce i unutar obitelji, njihova važnost za zajednicu, potom uloga žene u narodnom preporodu kao majke i prenositeljice preporodnih ideja na nove generacije, a zatim njihovo obrazovanje; nakon što društvo postane svjesno važnosti obrazovanja svakog pojedinca, uskoro dolazi red i...
Društveni položaj žena žrtava nasilja u Domovinskom ratu
Društveni položaj žena žrtava nasilja u Domovinskom ratu
Ivana Aščić
Iščitavajući literaturu i pripremajući ovaj rad sve mi se češće u mislima vrtila rečenica da nema generacije koja nije ili neće doživjeti rat baš kao i izreka da je povijest učiteljica života. No, nakon svih ratova kroz stoljeća, što smo naučili osim da se rat ponavlja, da s njim dolazi i nasilje, a iza njega ostaju tisuće žrtava. Činjenica je da nas povijest ponekad uči samo bolnoj istini koju često prešućujemo. Jedna od istina je da su žene, kao jedna od...
Društveni potencijal "Građanskog odgoja i obrazovanja"
Društveni potencijal "Građanskog odgoja i obrazovanja"
Lucija Dumančić
U suvremenom društvu škola više nema monopol na prenošenje znanja i poželjnih vrednota. Međutim, s obzirom na velik broj izazova današnjeg društva, pri čemu valja istaknuti pojačane globalne kontakte i interakcije, te posebno opsežne migracije, uloga škole možda i više nego ikad treba biti orijentirana na učenje kritičke prosudbe znanja, vještina i stavova. Upravo zbog tog potencijala kojeg škola ima na oblikovanje znanja, vještina i stavova za očekivati je da ista ima...
Društveni uzroci devijantnosti "bijelih ovratnika" u hrvatskome društvu
Društveni uzroci devijantnosti "bijelih ovratnika" u hrvatskome društvu
Hanna Kos
Devijantno ponašanje je svako djelovanje koje odstupa od normi i vrijednosti prihvaćenih u nekoj vrsti zajedništva. Sa sociološke perspektive razlikujemo četiri teorije devijantnosti. Te teorije pokušat će se primijeniti na pojam korupcije. Korupcija je složena društvena pojava s dalekosežnim negativnim posljedicama. Radi se o specifičnim oblicima kriminaliteta koji se razlikuju od tzv. “klasičnog” kriminaliteta. Kada govorimo o gospodarskom kriminalitetu, kriminalu...
Društveni, kulturni i politički život u zagrbačkim kavanama krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Društveni, kulturni i politički život u zagrbačkim kavanama krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Iva Katarina Pugelnik
Tema diplomskog rada je prikazati društveni, kulturni i politički život koji se odvijao u zagrebačkim kavanama s kraja 19. i početkom 20. stoljeća. Društveni život u zagrebačkim kavanama može se pratiti kroz različite slojeve i strukture tadašnjeg društva koje je u svoje slobodno, ali i radno vrijeme, vrijeme provodilo u kavanama. Kulturni život na prijelazu iz 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća osobito dobiva na značaju zahvaljujući književnicima i pjesnicima koji su...
Društveno odgovorno poslovanje i ugled tvrtke: primjer tvrtke IKEA
Društveno odgovorno poslovanje i ugled tvrtke: primjer tvrtke IKEA
Matea Devčić
Važnost društveno odgovornog poslovanja sve se više prepoznaje u poslovnom sektoru. Tvrtke koje shvaćaju nužnost odgovornog poslovanja u pravilu su transparentnije i imaju bolji odnos s ključnim dionicima, čime si povećavaju ugled, ali i financijsku dobit. Jedna od tvrtki koja je rano je prepoznala važnost svoje društvene odgovornosti i koja kontinuirano provodi strategije održivog razvoja, ravnopravnosti na radnom mjestu i zaštite okoliša jest IKEA. Cilj ovog rada je na...
Društveno odgovorno poslovanje uspješnih kompanija u Hrvatskoj
Društveno odgovorno poslovanje uspješnih kompanija u Hrvatskoj
Barbara Božić
U korporativnom diskursu danas se sve češće spominje pojam društveno odgovornog poslovanja (u nastavku: DOP). Mnoga istraživanja potvrdila su njegovu poslovnu opravdanost, a istraživači ističu kako je upravo ono postalo alat stručnjaka za odnose s javnošću. Kako bi organizacija poslovala društveno odgovorno njezino vodstvo mora se voditi načelom dvosmjerne komunikacije sa svim dionicima organizacije. Upravo dvosmjernost ima utjecaj na ostvarivanje pozitivne reputacije kompanije...

Paginacija