Paginacija

Društvo i autizam
Društvo i autizam
Katja Maretić
Autizam je razvojni poremećaj multikauzalne etiiologije koji karakterizira kvalitativno oštećenje socijalnih interakcija, kvalitativno oštećenje komunikacije te ograničeni repetitivni i stereotipni obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti. Smatra se da osobe s autizmom imaju velike teškoće u primjeni uma s obzirom na razinu inteligencije koja se očekuje u drugim područjima. Osim toga imaju mnoge simptome slabe senzorne obrade. Zbog razlika u neurologiji kod autističnih...
Dualizam svojstava i neutralni monizam u filozofiji uma
Dualizam svojstava i neutralni monizam u filozofiji uma
Martina Vukić
Filozofija uma nastoji objasniti prirodu mentalnih stanja i njihov odnos prema fizičkim stanjima. U ovom radu se zastupa tvrdnja da niti klasična dualistička niti suvremena fizikalističkoredukcionistička objašnjenja tog odnosa nisu zadovoljavajuća. Cilj je rada izložiti metafizičku teoriju dualizma svojstava i njezinu širu inačicu zvanu neutralni monizam, te pokazati kako te teorije nude uvjerljiv metafizički okvir za objašnjenje mentalnih stanja, a da pritom ne dovode u ...
Dubrovačka Republika i Osmansko Carstvo
Dubrovačka Republika i Osmansko Carstvo
Ivana Serdarević
Rad ne sadrži sažetak.
Dvije ključne teme u filološkim istraživanjima Zvonimira Bartolića: Tema o pomurskim Hrvatima u Mađarskoj i tema o grofici Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski
Dvije ključne teme u filološkim istraživanjima Zvonimira Bartolića: Tema o pomurskim Hrvatima u Mađarskoj i tema o grofici Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski
Mateja Pondeljak
Zvonimir Bartolić bio je istaknuti hrvatski filolog, jedan od osnivatelja Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu, profesor, urednik brojnih časopisa koji su se bavili književnošću, jezikom i kulturom, feljtonist, uza sve to i pjesnik. Ovim su radom obuhvaćene dvije vrlo važne Bartolićeve teme: teme o pomurskim Hrvatima i o Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski. Teme su izabrane jer su vrlo važne za hrvatsku povijest i kulturu, a malo su istraživane i poznate javnosti. Za pomurske...
Dvorci Slavonije 18. stoljeća u europskom kontekstu
Dvorci Slavonije 18. stoljeća u europskom kontekstu
Andrea Egresits
U ovom diplomskom radu pisala sam o kulturnoj i arhitektonskoj povijesti dvoraca u Slavoniji i Mađarskoj. Najveću pozornost sam usmjerila na dvorac Esterházy u Mađarskoj u Fertődu. Također posebna pažnja je posvećena izabranim dvorcima u Baranji i Salvoniji: Esterházy u Dardi, te Eugena Savojskog u Bilju. U Iloku kneževa-Odescalchi i Vukovaru grofova Elz koji su smješteni uz Dunav. Izabrani su dvorci stranog plemstva koji su imali posjede i izvan Slavonije te stilski najljepši...
Dvorski život za vrijeme Henrika VIII
Dvorski život za vrijeme Henrika VIII
Ivana Balent
Za vrijeme vladavine engleskog kralja Henrika VIII. engleski dvor bio je središte moći, odnosno političko, kulturno, društveno i gospodarsko središte države. Dvor je nosio titulu najveličanstvenijeg dvora u povijesti Engleske te je služio kao uzor europskim vladarima. Povijesna priča o Henriku VIII. i njegovu dvoru i danas uživa veliku popularnost zahvaljujući mnogobrojnim filmovima, serijama i knjigama, no mnogi primjeri prikazani preko današnjih medija vrlo su površni i...
EU program kultura (2007.-2013.) i Hrvatska
EU program kultura (2007.-2013.) i Hrvatska
Ira Alaburić
Program Kultura bio je okvirni program Europske unije za razdoblje od 2007. do 2013. godine čija je provedba započela 1. siječnja 2007. godine zamijenivši program Kultura 2000. Zemlje članice Programa bile su svih 28 zemalja članica Europske unije, zemlje Europskog ekonomskog prostora, zemlje kandidatkinje te zemlje potencijalne kandidatkinje. Hrvatska je aktivno sudjelovala u projektima i prije službenog ulaska u Europsku uniju, a od onda se samo povećavao interes za traženjem...
Egipat u doba Snofruove vladavine
Egipat u doba Snofruove vladavine
Jelena Harjač
Egipatska civilizacija razvila se u sjeveroistočnoj Africi, u području doline rijeke Nila koji je omogućio njen razvoj. Zahvaljujući sposobnosti predviđanja poplava i kontroliranog navodnjavanja, egipatsko stanovništvo proizvodilo je višak usjeva što je pokretalo društveni razvoj i kulturu. Civilizacija koja je nastala u 3. tisućljeću prije Krista spajanjem Donjeg i Gornjeg Egipta, vremenski se može podijeliti na Staro, Srednje i Novo Kraljevstvo između kojih su bila prijelazna...
Egipatska vojna povijest u razdoblju od vladavine dinastije Hiksa do smrti Ramzesa III.
Egipatska vojna povijest u razdoblju od vladavine dinastije Hiksa do smrti Ramzesa III.
Marin Tomić
Teza ovog diplomskog rada jest da je egipatski rast i pad vojne i političke moći u razdoblju od Drugog međurazdoblja do smrti Ramzesa III. uvelike ovisio o sposobnostima pojedinih faraona. Cilj rada je konstruirati narativ oko te teorije kronološkim prikazom vladara od kraja XVII. do početka XX. dinastije. U prikazima su navedeni svi pridonosi faraona egipatskom kraljevstvu od vojne inovacije, ekspanzionističkih pohoda i poznatih bitaka do uređivanja društvenog poretka u...
Egipatsko-Hetitski odnosi u periodu Novog Kraljevstva s osvrtom na Kadeški mirovni sporazum
Egipatsko-Hetitski odnosi u periodu Novog Kraljevstva s osvrtom na Kadeški mirovni sporazum
Marko Pokupec
U ovom završnom radu prikazat ću i objasniti društveno–političke odnose i sukobe starih Egipćana sa hetitskim narodom u periodu Novog kraljevstva. Osvrnut ću se na život i kulturu tog doba, najvažnije vojne pohode te kako je Egipat dosegnuo vrhunac svoje moći za vladavine faraona Ramzesa II. Velikog. Posebnu pažnju posvetiti ću mirovnom sporazumu u Kadešu te njegovoj povijesnoj važnosti. Od najranijeg sam djetinjstva bio fasciniran drevnim Egiptom, njegovom kulturom,...
Egzistencija autentičnog pojedinca u svijetu tehnologije i medija
Egzistencija autentičnog pojedinca u svijetu tehnologije i medija
Antonela Pavelić
U radu će se sintetizirati problem kulturnog i medijskog utjecaja suvremenog svijeta na ljudsku zbilju te problemi pojedinačne egzistencije onako kako je shvaćena u egzistencijalističkoj filozofiji. Analiziranjem ishodišta tih problema, npr. u radovima E. Fromma, H. Marcusea, M. McLuhana i J.P. Sartrea pokušat će se pokazati postojanje veze između tumačenja pojedinačne čovjekove egzistencije i općih karakteristika društva kao rezultata tehnološkog, medijskog i kulturnog...

Paginacija