Paginacija

Analiza navika studenata u kontinuiranom praćenju tv serija
Analiza navika studenata u kontinuiranom praćenju tv serija
Magdalena Bošnjak
ilj ovog rada je pojasniti globalni fenomen binge-watchinga koji do sada nije temeljito istražen u Hrvatskoj, i istražiti prate li studenti u Hrvatskoj ovaj trend te što ih motivira na binge-watching. Ovaj globalni fenomen podrazumijeva gledanje barem dvije epizode iste serije uzastopno. Budući da ne postoji hrvatski prijevod, binge-watching se često naziva maratonskim gledanjem serija. Glavna razlika između ove dvije prakse gledanja televizijskog sadržaja je autonomnost koju...
Analiza neverbalne komunikacije: Barack Obama i Donald Trump
Analiza neverbalne komunikacije: Barack Obama i Donald Trump
Lucija Curavić
Neverbalna komunikacija sastavni je dio svakodnevnog komunikacijskog procesa. Uz njenu pomoć možemo komunicirati prisnost, status i moć, kao i vlastiti identitet, ali je moţemo koristiti i za zavaravanje drugih. S verbalnom komunikacijom isprepliće se na razne načine tako da mogu biti u konfliktu, služiti za ponavljanje, nadopunjavanje, zamjenu, naglašavanje/ublažavanje i regulaciju izgovorenog. Za političare je neverbalna komunikacija posebno važna, jer je mogu koristiti kao još...
Analiza odnosa između socijalnog darvinizma i darvinizma
Analiza odnosa između socijalnog darvinizma i darvinizma
Antonija Mikuljan
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza odnosa s javnošću Švicarske Konfederacije - Studija slučaja: analiza diplomatskih i konzularnih predstavništava Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj
Analiza odnosa s javnošću Švicarske Konfederacije - Studija slučaja: analiza diplomatskih i konzularnih predstavništava Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj
Francika Prgomet
Rad se bavi razvojem diplomacije kroz povijest te proučavanjem diplomatskih odnosa Švicarske Konfederacije i Republike Hrvatske s aspekta odnosa s javnošću. Također, rad istražuje kakvu ulogu odnosi s javnošću imaju u kreiranju imiđa Švicarske Konfederacije i odgovara li imiđ koji Konfederacija uživa u očima hrvatske, njezinom imiđu u očima one svjetske javnosti ili postoje određene razlike. Na poseban se način proučava djelovanje diplomatskih i konzularnih predstavništva...
Analiza političkog sustava atenske demokracije
Analiza političkog sustava atenske demokracije
Marija Biondić
U ovom radu daje se pregled Aristotelova djela „Ustav atenski“ koji čini središnju okosnicu rada. Prikazuje se nastanak atenske države te povijesni razvoj političkog sustava demokracije u antičkoj Grčkoj. Detaljniji naglasak stavlja se na tri glavne institucije atenske demokracije, a to su Vijeće, Skupština i sudovi te se opisuje njihov odnos koji se može usporediti s podjelom na izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. Danas je u svijetu najzastupljeniji predstavnički oblik...
Analiza posljednjih izjava i obilježja počinitelja teških kaznenih djela
Analiza posljednjih izjava i obilježja počinitelja teških kaznenih djela
Ella Kravchenko
Cilj ovog istraživanja bila je analiza obilježja počinitelja teških kaznenih djela i stjecanje uvida u to kako se oni suočavaju sa skorom smrću zbog izvršenja smrtne kazne te opisivanje ključnih tema zastupljenih u njihovim posljednjim izjavama. U istraživanju su analizirana obilježja i posljednje izjave 132 osuđenika na smrtnu kaznu u Teksasu čiji se zločini smatraju posebno teškim kaznenim djelima. Provedena je sekundarna analiza javno dostupnih podataka na službenoj...
Analiza sadržaja iz znanosti na hrvatskim dnevno-informativnim portalima
Analiza sadržaja iz znanosti na hrvatskim dnevno-informativnim portalima
Tamara Hrženjak
Svrha je rada prikazati način praćenja zastupljenosti znanosti na internetskim informativnim portalima u razdoblju od 15. studenoga do 15. prosinca 2013. te od 15. studenoga do 15. prosinca 2014. godine. Internet postaje sve vaţniji izvor dnevnog informiranja, a vođeću ulogu u tome imaju dnevno-informativni portali. Metodom analize sadrţaja utvrđene su glavne osobine izvještavanja o znanosti pet hrvatskih dnevno-informativnih portala; koja su znanstvena područja...
Analiza stavova studenata o aplikacijama za romantično povezivanje - primjer aplikacije Tinder
Analiza stavova studenata o aplikacijama za romantično povezivanje - primjer aplikacije Tinder
Barbara Tadić
Muškarci i žene svaku novu vrstu komunikacije uspijevaju pretvoriti u sredstvo pronalaska ljubavnog partnera. Neovisno o tome radili se o najmanjim novinama, Morseovoj abecedi, radiju, TV-u ili računalima i internetu (Sprecher et al, 2008: 249). Tako su kroz povijest pojedinci pokušavali ljubavnog partnera pronaći preko novina, preko internetskih stranica za upoznavanje te preko agencija s ljudskim posredništvom. Sve te metode aktivne su i danas, a na pojedincu je da izabere koja od...
Analiza upisa u programe srednjoškolskog obrazovanja učenika s otežanim uvjetima obrazovanja
Analiza upisa u programe srednjoškolskog obrazovanja učenika s otežanim uvjetima obrazovanja
Ivana Kljajić
Odabir srednje škole uvelike odreĎuje životni put osobe. Zbog toga, odabiru srednje škole trebalo bi prethoditi promišljanje o vlastitim interesima, mogućnostima i vještinama, a značajnu ulogu pri tome imaju dotadašnje obrazovno iskustvo, roditelji i stanje u društvu. Naime, odabir srednje škole kod djece nije tek stvar izbora već je čin koji značajno ovisi o prethodnim školskim uspjesima. Drugim riječima, uspješni učenici bezbrižno odabiru svoja buduća zanimanja uglavnom...
Anarhizam i novi mediji - mišljenja i stavovi mladih o anarhiji
Anarhizam i novi mediji - mišljenja i stavovi mladih o anarhiji
Ivana Ljubičić
U ovome radu pokušao se dati prikaz anarhističkih ideja i njenih različitih interpretacija kroz povijest te su se pokušale ocrtati semantičke promjene i eksplozija interpretacija kroz 20. i 21. stoljeće. Problem na koji nailazimo je da pojam anarhije, kao i pojam slobode, gubi svoje značenje onda kada se pokuša definirati. Anarhizam se u praktičnom smislu nikad nije uspostavio, u smislu da se čovječanstvo nikad nije dogovorilo da se ne treba dogovarati, odnosno uspostavilo...
Andrija Torkvat Brlić između ideologije i jezikoslovlja
Andrija Torkvat Brlić između ideologije i jezikoslovlja
Ivana Hrkač
Andrija Torkvat Brlić, potomak slavne obitelji Brlić, odvjetnik, političar, jezikoslovac i publicist, tokom svoga ţivota ostvario je značajan doprinos u mnogim sferama kulturnoga i društvenoga ţivota Hrvatske u devetnaestom stoljeću. Nakon završenoga osnovnoga obrazovanja u rodnom Slavonskom Brodu i gimnazijskoga obrazovanja u Vinkovcima nastavlja gimnazijsko obrazovanje u zagrebačkom sjemeništu gdje dolazi u kontakt s vodećim osobama tadašnje hrvatske društvene scene i...
Anglizmi u kulturnim rubrikama hrvatskih dnevnih tiskovina
Anglizmi u kulturnim rubrikama hrvatskih dnevnih tiskovina
Lina Malek
Jezik je jedan od temeljnih elemenata svakoga društva. On je dio nacionalnoga identiteta, uz to je osnovni novinarsk i alat za prenošenje informacija, a ujedno je i činitelj kulturne baštine naroda pa se zato njime često bave različiti stručnjaci. Ubrzani razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije i prodiranje „globalnoga“ engleskog jezika u gotovo sva životna područja neupitno utječu na jezik. Kao i svaki stil hrvatskoga standardnog jezika, novinarski jezični stil ima...

Paginacija