Pages

Anksioznost u djece predškolske dobi: povezanost indikatora u dječjem crtežu i roditeljskih procjena
Anksioznost u djece predškolske dobi: povezanost indikatora u dječjem crtežu i roditeljskih procjena
Sara Antonini
Stres i anksioznost kod djece je u porastu. Anksioznost se teško otkriva, a vremenski je stabilna i povećava se s dobi. Cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi postoji li povezanost između emocionalnih indikatora anksioznosti u crtežu kuće, drveta i čovjeka djece predškolske dobi i roditeljskih procjena anksioznosti kod djece. Svrha rada bila je utvrditi korisnost crteža, analiziranog na jednostavan način, kao probirne metode. U istraţivanju je sudjelovalo 72 djece i njihov po...
Anne Boleyn: od dvorske dame do kraljice
Anne Boleyn: od dvorske dame do kraljice
Iva Horvat
Cilj rada je prikazati život na engleskom dvoru za vrijeme vladara Henrika VIII. Tudora i njegove druge supruge Anne Boleyn.U ovom radu će se opisivati njen uspon od dvorske dame do buduće kraljice Engleske. Glavno istraživanje rada baviti će se Anne Boleyn, kako je ona uspjela nakon uloge dvorske dame na dvoru nizozemskih pokrajina i francuskom dvoru doći do titule kraljice Engleske. Anne koja je još kao mlada bila dvorska dama na dvorovima, kako jača njena društvena moć dolaskom...
Annvae Baltazara Adama Krčelića - izvor za povijest Zagreba
Annvae Baltazara Adama Krčelića - izvor za povijest Zagreba
Mirna Radmanić
Ovaj diplomski rad govori o kulturno-društvenim događajima na području Zagreba u 18. stoljeću. Izvor za rad je historiografsko djelo Annuae ili Historija, hrvatskog latinista Baltazara Adama Krčelića. Najprije se govori o književnom radu i stvaralaštvu navedenog književnika, B. A. Krčelića, a zatim je naglasak na djelu, koje je potom smješteno u književni kontekst, te su iznesene žanrovske odrednice djela. U nastavku su iznesene opće crtice o kulturno-društvenom razvoju grada...
Antički Grci na tlu Hrvatske
Antički Grci na tlu Hrvatske
Lea Puljko
Antička Grčka oduvijek je služila kao kreativna inspiracija brojnim povjesničarima, istraživačima, arheolozima, umjetnicima, filmskim redateljima, producentima i mnogim drugima. Njezina prilično dugačka povijest rezultirala je obimnom literarnom i materijalnom ostavštinom. Jedan dio te baštine vezan je posredno ili neposredno i za hrvatske povijesne krajeve. Tako se pod pojmom antika danas prvenstveno podrazumijeva kulturna ostavština starih Grka i njihovih „nasljednika“...
Antički izvori prve i druge knjige Rattkayeve banologije Memoria
Antički izvori prve i druge knjige Rattkayeve banologije Memoria
Gordan Bezjak
Juraj Rattkay autor je djela Memoria regum et banorum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae, prve hrvatske banologije, prvog hrvatskog flora, prve opsežne nacionalne povijesti i male nacionalne karakterologije. U prve dvije knjige Rattkay donosi podrijetlo Ilira, povijest antičkog Ilirika te konstruiranje legendarnog Ilirskog Kraljevstva. Pritom se, kao svaki cijenjeni historiograf onog vremena, koristi antičkim izvorima, koje smo popisali zajedno s ostalim izvorima, a zatim naveli...
Antički pironovski skepticizam
Antički pironovski skepticizam
Marta Turkalj
Kao tema ovoga rada može se navesti povijesni pregled razvoja ranog pironovskog skepticizma i usporedba s drugim poznatim inačicama skepticizma. Dakako, pironovski skepticizam sada valja podrobnije opisati, ali i usporediti ga s drugom strujom antičkoga skepticizma, Akademijinim skepticizmom, te naposljetku i sa skepticizmom Renéa Descartesa.
Antički utjecaji u latinskim basnama Đure Ferića
Antički utjecaji u latinskim basnama Đure Ferića
Selvina Džanić
U ovom diplomskom radu obrađuje se prva latinska zbirka basana Fabulae ab Illyricis adagiis desumptae Đure Ferića, unutar kojih se analiziraju antički utjecaji basana antičkog rimskog pisca Fedra, u čiji opus je uključen i Appendix Perrotina. Analiziraju se antički motivi životinja, biljaka i mitoloških bića u službi likova te antički sadržaj na razini izraza Fedrovih i Ferićevih basana koje će se promatrati u skladu s karakteristikama antičke basne. Analizom će se...
Antički utjecaji u pjesmama Džona Rastića
Antički utjecaji u pjesmama Džona Rastića
Laura Terzić
Ovaj rad će pružiti analizu Pjesama (Carmina varia) dubrovačkog pjesnika Džona Rastića, koje su posljednji dio njegove zbirke Carmina. Glavni predmet analize bit će detekcija mjere i načina na koji su antički autori utjecali na Rastićeve stihove. Iscrpnoj razradi će prethoditi pregled života i djela samoga pjesnika te kontekst vremena u kojemu je stvarao. Na koncu će se, sintezom otkrivenih antičkih utjecaja i podataka koji su iz istoga proizašli, donijeti zaključak o...
Antički utjecaji u pjesničkoj zbirci "Poetici lusus varii" Ignjata Đurđevića
Antički utjecaji u pjesničkoj zbirci "Poetici lusus varii" Ignjata Đurđevića
Tea Krklec
Mnogi stari hrvatski pisci svoje obrazovanje su stekli izvan granica Hrvatske, ponajviše u Italiji, pa ne iznenađuje da je velik broj njihovih književnih djela napisan na latinskom jeziku koji se u to vrijeme smatrao jezikom učenih. Jedan od tih pisaca je i Ignjat Đurđević, hrvatski barokni autor dubrovačkog kruga koji se, uz Ivana Gundulića, smatra jednim od najvećih imena starije hrvatske književnosti i hrvatskog latiniteta
Arheološka istraživanja grada Krapine na primjeru lokaliteta: Hušnjakovo, Mihaljekov Jarek i Stari Grad
Arheološka istraživanja grada Krapine na primjeru lokaliteta: Hušnjakovo, Mihaljekov Jarek i Stari Grad
Arlena Cvetko
Tema diplomskog rada je „Arheološka istraživanja grada Krapine na primjeru lokaliteta: Hušnjakovo, Mihaljekov jarek i Stari grad“. Cilj istraživanja je istražiti duboku ukorjenjenost Krapine u njezinoj tisućljetnoj prošlosti. Pratiti ćemo arheološki život Krapine kroz tri razdoblja: prapovijest, antiku i srednjovjekovno razdoblje. Ovaj rad će biti koncipiran točno prema kronološkom redu kako smo naveli. Arheološki život Krapine se oblikovao na temelju slučajno...
Arheološka istraživanja u Međimurju u drugoj polovici 20. stoljeća
Arheološka istraživanja u Međimurju u drugoj polovici 20. stoljeća
Dario Gosarić
U ovom su radu prikazana arheološka istraživanja s povijesnom interpretacijom na području međuriječja Mure i Drave u drugoj polovici 20. stoljeća. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu je prikazan geografski smještaj Međimurske županije, a ukratko su opisane i geografske specifičnosti ovoga dijela Republike Hrvatske. Zatim su navedena neka pionirska istraživanja međimurske arheološke baštine. Nadalje, u uvodu se govori i o osnivanju Muzeja Međimurja u Čakovcu i...
Asertivnost, samopoštovanje i percepcija stresa kod osoba koje boluju od multiple skleroze
Asertivnost, samopoštovanje i percepcija stresa kod osoba koje boluju od multiple skleroze
Ana Kljajo-Nikolić
Cilj studije bio je ispitati razlikuju li se osobe s multiplom sklerozom od zdravih osoba u asertivnosti, samopoštovanju i stresu. Sudionici (N=60) u istraživanju bile su osobe ženskog spola. Prvu skupinu (n=30) činile su osobe sa dijagnosticiranim MS-om, dok su drugu skupinu (n=30) činile sudionice iz opće populacije. Sudionice iz skupine osoba s dijagnosticiranim MS-om bile su regrutirane putem grupa koje okupljaju te osobe na društvenim mrežama te su samostalno popunjavale...

Pages