Paginacija

Anglo-američki rat 1812.-1815.
Anglo-američki rat 1812.-1815.
Mateo Beljak
Anglo-američki rat naziv je za vojni sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Trajao je u razdoblju od 1812. do 1815. godine. Poznat je i kao Rat iz 1812. Uzroci rata prvenstveno su bili ekonomske prirode. Tijekom tri godine sukoba, rat je utkao put mladoj američkoj naciji na svjetsku pozornicu. Nakon rata stvorena je i podloga za ubrzani razvoj američkog gospodarstva. Autor kojeg možemo smatrati najvažnijim za istraživanje Rata iz 1812. je Henry Adams,...
Animalistički frazemi i stereotipno prihvaćanje jezika
Animalistički frazemi i stereotipno prihvaćanje jezika
Valentina Jakopec
Rad ne sadrži sažetak.
Anksioznost i zdravstveni lokus kontrole prije operativnog zahvata u odraslih osoba
Anksioznost i zdravstveni lokus kontrole prije operativnog zahvata u odraslih osoba
Ivona Miklošić
Cilj istraživanja bio je ispitati razinu anksioznosti kao stanja i dimenzija zdravstvenog lokusa kontrole (internalna, eksternalna-sreća i eksternalna-moćni drugi) i utvrditi njihove razlike obzirom na spol, dob, stupanj obrazovanja, partnerski odnos, radni status i prijašnje iskustvo operativnog zahvata te istražiti povezanost anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti i dimenzija zdravstvenog lokusa kontrole kod pacijenata abdominalnog operativnog zahvata. Istraživanje je provedeno...
Anksioznost u djece predškolske dobi: povezanost indikatora u dječjem crtežu i roditeljskih procjena
Anksioznost u djece predškolske dobi: povezanost indikatora u dječjem crtežu i roditeljskih procjena
Sara Antonini
Stres i anksioznost kod djece je u porastu. Anksioznost se teško otkriva, a vremenski je stabilna i povećava se s dobi. Cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi postoji li povezanost između emocionalnih indikatora anksioznosti u crtežu kuće, drveta i čovjeka djece predškolske dobi i roditeljskih procjena anksioznosti kod djece. Svrha rada bila je utvrditi korisnost crteža, analiziranog na jednostavan način, kao probirne metode. U istraţivanju je sudjelovalo 72 djece i njihov po...
Anne Boleyn: od dvorske dame do kraljice
Anne Boleyn: od dvorske dame do kraljice
Iva Horvat
Cilj rada je prikazati život na engleskom dvoru za vrijeme vladara Henrika VIII. Tudora i njegove druge supruge Anne Boleyn.U ovom radu će se opisivati njen uspon od dvorske dame do buduće kraljice Engleske. Glavno istraživanje rada baviti će se Anne Boleyn, kako je ona uspjela nakon uloge dvorske dame na dvoru nizozemskih pokrajina i francuskom dvoru doći do titule kraljice Engleske. Anne koja je još kao mlada bila dvorska dama na dvorovima, kako jača njena društvena moć dolaskom...
Annvae Baltazara Adama Krčelića - izvor za povijest Zagreba
Annvae Baltazara Adama Krčelića - izvor za povijest Zagreba
Mirna Radmanić
Ovaj diplomski rad govori o kulturno-društvenim događajima na području Zagreba u 18. stoljeću. Izvor za rad je historiografsko djelo Annuae ili Historija, hrvatskog latinista Baltazara Adama Krčelića. Najprije se govori o književnom radu i stvaralaštvu navedenog književnika, B. A. Krčelića, a zatim je naglasak na djelu, koje je potom smješteno u književni kontekst, te su iznesene žanrovske odrednice djela. U nastavku su iznesene opće crtice o kulturno-društvenom razvoju grada...
Antička Pula
Antička Pula
Nicol Vidak-Golja
Pula je najveći grad Istarske županije, smješten na jugozapadnoj obali Istre. Poznat je kao važno turističko mjesto, ali i po brodogradnji, ribolovu, te brojnim spomenicima nastalih još u antičko doba koje brojni turisti iz raznih krajeva svijeta posjećuju. Nekoć vrlo bogato mjesto smješteno u zaljevu koje služi kao sigurna luka za zaštitu od vjetra, ali i neprijatelja. Ograđen je rtom duge stijene poznatije pod nazivom Brioni. Pula je okružena dubokim morem, a zemlja oko grada...
Antički Grci na tlu Hrvatske
Antički Grci na tlu Hrvatske
Lea Puljko
Antička Grčka oduvijek je služila kao kreativna inspiracija brojnim povjesničarima, istraživačima, arheolozima, umjetnicima, filmskim redateljima, producentima i mnogim drugima. Njezina prilično dugačka povijest rezultirala je obimnom literarnom i materijalnom ostavštinom. Jedan dio te baštine vezan je posredno ili neposredno i za hrvatske povijesne krajeve. Tako se pod pojmom antika danas prvenstveno podrazumijeva kulturna ostavština starih Grka i njihovih „nasljednika“...
Antički izvori prve i druge knjige Rattkayeve banologije Memoria
Antički izvori prve i druge knjige Rattkayeve banologije Memoria
Gordan Bezjak
Juraj Rattkay autor je djela Memoria regum et banorum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae, prve hrvatske banologije, prvog hrvatskog flora, prve opsežne nacionalne povijesti i male nacionalne karakterologije. U prve dvije knjige Rattkay donosi podrijetlo Ilira, povijest antičkog Ilirika te konstruiranje legendarnog Ilirskog Kraljevstva. Pritom se, kao svaki cijenjeni historiograf onog vremena, koristi antičkim izvorima, koje smo popisali zajedno s ostalim izvorima, a zatim naveli...
Antički pironovski skepticizam
Antički pironovski skepticizam
Marta Turkalj
Kao tema ovoga rada može se navesti povijesni pregled razvoja ranog pironovskog skepticizma i usporedba s drugim poznatim inačicama skepticizma. Dakako, pironovski skepticizam sada valja podrobnije opisati, ali i usporediti ga s drugom strujom antičkoga skepticizma, Akademijinim skepticizmom, te naposljetku i sa skepticizmom Renéa Descartesa.
Antički utjecaji u latinskim basnama Đure Ferića
Antički utjecaji u latinskim basnama Đure Ferića
Selvina Džanić
U ovom diplomskom radu obrađuje se prva latinska zbirka basana Fabulae ab Illyricis adagiis desumptae Đure Ferića, unutar kojih se analiziraju antički utjecaji basana antičkog rimskog pisca Fedra, u čiji opus je uključen i Appendix Perrotina. Analiziraju se antički motivi životinja, biljaka i mitoloških bića u službi likova te antički sadržaj na razini izraza Fedrovih i Ferićevih basana koje će se promatrati u skladu s karakteristikama antičke basne. Analizom će se...

Paginacija