Pages

Aspekti organizacijske pravednosti i njihova povezanost sa zadovoljstvom poslom
Aspekti organizacijske pravednosti i njihova povezanost sa zadovoljstvom poslom
Ela Gašljević
Pravednost na radnom mjestu sve je važniji koncept koji privlaci pažnju menadžera i znanstvenika. Colquitt (2001) je pokazao da se percepcija organizacijske pravednosti može razmatrati iz 4 razlicita, ali povezana aspekta: distributivne, proceduralne, interpersonalne i informacijske pravednosti. U ovom istraživanju ispitivao se odnos razlicitih aspekata organizacijske pravednosti, mjerenih hrvatskim prijevodom Colquittovog upitnika, i zadovoljstva poslom, mjerenog Šverkovim...
Aspiracije i očekivanja od studija sociologije i sociološke struke - komparativna analiza
Aspiracije i očekivanja od studija sociologije i sociološke struke - komparativna analiza
Tomislav Cik
Aspiracije i očekivanja od studija sociologije i sociološke struke: komparativna analiza Akademske godine 1995/96. provedeno je istraživanje o profesionalnim aspiracijama i očekivanjima od sociologije kao struke studenata sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati istraživanja otkrili su tri aspiracijske usmjerenosti: fundamentalnoznanstvenu, primijenjenu i nastavničku. Istraživanje je također otkrilo određeni pesimizam u stavovima studenata sociologije u...
Atribucije i osjećaji vezani uz počinjenje kaznenih djela
Atribucije i osjećaji vezani uz počinjenje kaznenih djela
Ines Krišto
Pri razumijevanju čimbenika i procesa koji utječu na vjerojatnost pojavljivanja antisocijalnog ponašanja, a posebice pri regulaciji neetičnog i antisocijalnog ponašanja važno mjesto zauzimaju osjećaji krivnje i srama te preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje. Stoga ciljevi istraživanja bili su ispitati opći distres, sram i krivnju zatvorenika, ali i osjećaje srama, krivnje i odgovornosti vezane uz počinjeno kazneno djelo, a ovisno o tipu počinjenog kaznenog djela,...
Audiovizualni mediji u odgoju i obrazovanju
Audiovizualni mediji u odgoju i obrazovanju
Ivana Lucić
Tema diplomskoga rada je Audiovizualni mediji u odgoju i obrazovanju. Prva tri poglavlja rada ističu ulogu medija u svakodnevnom životu djece, te se kao bitna stavka za kvalitetan razvoj pojedinca ističe medijski odgoj, odnosno stjecanje medijske kompetencije koja omogućava kritički pristup medijskim sadržajima koji su sastavni dio svakodnevice. Općim značajkama audiovizualnih medija posvećeno je jedno poglavlje, nakon čega slijedi obrada audiovizualnih medija: filma, televizije i...
Auschwitz - život i smrt u koncentracijskom logoru
Auschwitz - život i smrt u koncentracijskom logoru
Tea Ćiraković
Kompleksna i iznenađujuća povijest Auschwitza, koncentracijskog logora koji se s vremenom pretvara u najzloglasniji logor smrti. U ovom radu su prikazana dva kampa koja su djelovala u sklopu logora Auschwitz, Auschwitz I. i Auschwitz II. poznatiji kao Birkenau. Logor koji je prvo bio namijenjen za poljske političke zatvorenike, razvio se u najveći logor za vrijeme nacističke okupacije Poljske. Auschwitz je prikazan kroz osobe koje su upravljale logorom do samih zatvorenika i njihovog...
Babukićeva Ilirska Slovnica - gramatikološka prijelomnica
Babukićeva Ilirska Slovnica - gramatikološka prijelomnica
Ingrid Sokolović
Tijekom hrvatske povijesti pojedine su osobe, a isto tako pojedina djela i događaji ostajali na marginama naših spoznaja. Kad je riječ o 19. stoljeću, većina će ljudi uz ilirski pokret povezati neospornu zaslugu Ljudevita Gaja. Osim toga, danas se služimo i slovopisom koji se po njemu naziva gajica. No, rijetko tko će se tada sjetiti primjerice Antuna Mažuranića ili Vjekoslava Babukića. Učenici se već u osnovnim školama susreću sa subjektom i predikatom, zavisno i nezavisno...
Bajka: vrstovne odrednice, struktura, značenja
Bajka: vrstovne odrednice, struktura, značenja
Nina Lekić
Rad se bavi razlicitim književnim teorijama i pristupima vezanim uz bajku kao književnu vrstu. Polazište rada temeljeno je na iskrivljenom shvacanju popularne svijesti koja opisuje bajku kao pricu namijenjenu djeci, cudesnu pricu ili cak fantasticnu pricu. Nakon prikaza razlicitih opisa bajke i teorijskih polazišta, rad se bavi problemskim pitanjem bajke kao žanra kojim razdjeljuje bajku od fantasticne price te opisom bajke kao književne vrste. U žarištu je prikaz Proppove...
Bečki kongres 1814. - 1815.
Bečki kongres 1814. - 1815.
Ivan Kučina
Rad ne sadrži sažetak.
Biblijski opis stvaranja svijeta u djelima Jakova Bunića "De vita et gestis Christi" i Damjana Beneše "De morte Christi"
Biblijski opis stvaranja svijeta u djelima Jakova Bunića "De vita et gestis Christi" i Damjana Beneše "De morte Christi"
Vanja Jerković
U ovome radu analizirat će se opis stvaranja svijeta u djelima Jakova Bunića De vita et gestis Christi i Damjana Beneše De morte Christi temeljen na biblijskom predlošku. Nakon pregleda kratke povijesti pjesničke prerade Biblije, opisa same Vulgate i životopisa svakog od navedenih autora krenut će se u analizu samog latinskog teksta i sadržaja. Napravit će se i hrvatski prijevod tih dijelova. Istražit će se koliko su vjerno hrvatski humanistički pjesnici slijedili biblijski...
Biblioteka Vjeverica
Biblioteka Vjeverica
Ivana Aščić
Tema ovoga rada je biblioteka Vjeverica (1957. – 1998) koja je bila središnji medij dječje književnosti u drugoj polovici 20. stoljeća. Upoznat ćemo se s pojmovima dječja književnost i nakladništvo kao i s pojmom parateksta dok ćemo se u nastavku teksta posvetiti nakladničkom poduzeću Mladost, njegovom prvom uredniku Grigoru Vitezu kao i Ani Kulušić i Veri Barić koje su nastavile urednički rad na nizu i nakon Vitezove smrti. Opisat ćemo nakladnički niz biblioteke...
Bioetički aspekti medicinski potpomognute oplodnje na hrvatskim portalima
Bioetički aspekti medicinski potpomognute oplodnje na hrvatskim portalima
Katarina Kraljić
U prvom dijelu ovoga rada govori se o bioetici, jednoj od najmlađih znanosti proizašloj iz činjenice što je biomedicina toliko napredovala, ne vodeći dovoljno računa o moralnim posljedicama svojih tehničkih dostignuća. Medicinski potpomognuta oplodnja jedna je od najosjetljivijih tema, no u ovome radu nastoji se njome osvijetliti tehničke i moralne implikacije industrije rađanja te njihovo prikazivanje u hrvatskim medijima. Iduće poglavlje govori o medicinski potpomognutoj...

Pages