Pages

Bioetički i pravni aspekti pobačaja: medijska prezentacija ustavne ocjene Zakona o pobačaju
Bioetički i pravni aspekti pobačaja: medijska prezentacija ustavne ocjene Zakona o pobačaju
Kristina Trampuš
U ovom istraživačkom radu prikazana je analiza sadržaja četiriju hrvatskih internetskih medija koji su izvještavali o odluci Ustavnog suda o ustavnosti Zakona o pobačaju. U prvom dijelu rada iznesen je teorijski okvir za razumijevanje problema pobačaja kao i glavne bioetičke i pravne pretpostavke vezane uz to pitanje. Posebno je naznačena povezanost pravnih, medicinskih, političkih i filozofskih argumenata kada je riječ o razumijevanju ovog bioetičkog pitanja. U istom dijelu rada...
Biografija Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu recepcije i reprezentacije autoričina opusa
Biografija Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu recepcije i reprezentacije autoričina opusa
Mateja Dujak
Ovaj rad proučava biografiju Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu recepcije i reprezentacije autoričina opusa. ​Priče iz davnine, ​Čudnovate zgode šegrta Hlapića samo su neka od autoričinih djela,važna nam za razumijevanje autoričina života, posebice kada govorimo o ženskim likovima i njihovoj povezanosti s mitologijom. Osim toga, djela su pisana u okviru autoričine dvije tradicionalno-patrijarhalne obitelji, Mažuranić i Brlić. Zbog patrijarhalnoga poretka, ali i...
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Mirna Kopić
Biotehnologija nudi uzbudljive i obećavajuće načina liječenja bolesnih, ali i poboljšanje osobina koje nisu izravno vezane uz zdravlje, poput ljudske snage, inteligencije, talenata, raspoloženja i fizičkog izgleda. Tema poboljšanja ljudi otvara mnoga etička pitanja i nedoumice pa tako izaziva podijeljena mišljenja – na jednoj strani nalaze se pristaše poboljšanja, transhumanisti, a na drugoj biokonzervativci, njihovi protivnici. S naglaskom na reproduktivne tehnologije kao cilj...
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Štefan Lončar
„Biomedicinsko poboljšanje“ je termin koji objedinjuje sve tehnologije čiji je cilj ili liječenje ljudskih karakteristika koje se smatraju „lošim“ ili unaprjeđenje karakteristika koje se smatraju „dobrim“. Kako je broj tih karakteristika ogroman, tako se i broj načina na koji im se pristupa značajno razlikuje, tako da postoje načini da se neke bolesti jednostavno izliječe (npr. antibiotici u svrhu izlječenja upale pluća), preveniraju (npr. cjepivo protiv HPV-a), ali...
Biopolitike izbjeglištva i tražitelja azila
Biopolitike izbjeglištva i tražitelja azila
Edvin Damjanić
U posljednjih trideset godina u postmodernim zapadnim liberalnim društvima, sukladno porastu broja tražitelja azila pojačan je istraživački interes za pojavu izbjeglištva i (ne)regularnih migracija. Problem izbjeglištva u političkom diskursu postaje sve značajnija i relevantnija tema na kojoj se kreiraju javne politike i politički programi. Pod pritiskom globalizacijskih procesa, sve veće nejednakosti, siromaštva, političke nestabilnosti i sukoba, sve veći broj ljudi u namjeri...
Bitka za Normandiju do kraja lipnja 1944. g.
Bitka za Normandiju do kraja lipnja 1944. g.
Leo Žukina
Rad ne sadrži sažetak.
Bliski Istok: Ratne godine 1967. - 1973.
Bliski Istok: Ratne godine 1967. - 1973.
Andrija Ivanković
Ovaj diplomski rad imao je pretenziju pokazati, činjenično i vremenski, kao i kronologijom ratnih sukoba, operacija i incidenata niže razine, da je gledano razdoblje od 1967. do 1973. za izraelsko-arapski svijet predstavljao više od „tek" dva vremenski kratkotrajna, no vrlo žestoka ratna sukoba najviše razine. Ovdje se radi, ustvari o svojevrsnom „ratu u kontinuumu", gdje se grupacije arapskih država, kao i država Izrael sukobljuju izravno, u manjim ili većim akcijama, ali i...
Bog i problem zla
Bog i problem zla
Martina Šoltić
U radu dajem širi uvid u problem zla. Koristim se argumentima iz triju različitih područja, redom: filozofije, psihologije i teologije. Argumenti podrobnije opisuju problem supostojanja Boga, savršeno dobrog, sveznajućeg i svemogućeg bića te zla. Rad započinjem kratkim uvidom u Božje atribute s čega prelazim na argumente koje nalazimo kod Leibniza, Aristotela, Tome Akvinskog, Aurelija Augustina itd. Obrazlažem argumente iz slobode volje te obranu zla radi većeg dobra. Nadalje...
Bolesti i njezino liječenje u hrvatskoj kulturnoj povijesti i znanosti do početka XVIII. stoljeća
Bolesti i njezino liječenje u hrvatskoj kulturnoj povijesti i znanosti do početka XVIII. stoljeća
Dajana Taradi
Na temelju dostupnih izvora i sekundarne literature rad Bolest i njezino liječenje u hrvatskoj kulturnoj povijesti i znanosti do početka 18. stoljeća donosi pregled odabranih poglavlja iz povijesti medicine na hrvatskom tlu od prethistorije do početka XVIII. st. Nakon kratkog uvoda, drugo poglavlje Od pretpovijesti kroz doba Ilira, Grka, Rimljana, Slavena do Hrvata donosi kronološki pregled medicinskih shvaćanja primitivnih naroda, Grčke i Rima, Slavena pri dolasku u novu domovinu te...
Bonton u poslovnom okruženju
Bonton u poslovnom okruženju
Lea Horvat
U završnom je radu prikazana i analizirana važnost komunikacije i poslovnog bontona u profesionalnom okruženju. Poslovni je bonton, zapravo, kodeks koji propisuje određena pravila ponašanja u različitim situacijama u organizaciji. Pravila su ponašanja određena etikom, ljudskim vrijednostima i vrlinama. Također su prilagođena vremenu, situaciji, prilikama i potrebama, te variraju od situacije do situacije, ali im svrha ostaje ista. Komunikacija ima četiri osnovne funkcije unutar...
Borba iz sjene: češki pokret otpora 1939. - 1942.
Borba iz sjene: češki pokret otpora 1939. - 1942.
Marija Stunković
Krajem Prvoga svjetskoga rata Češka i Slovačka dobile su svoju iščekivanu slobodu u zajedničkoj uniji pod nazivom Čehoslovačka. U zemlji sa dva naroda živjela je i njemačka etnička manjina sa područja Sudeta koja je brojala preko tri milijuna stanovnika i čiji su pripadnici zahtijevali veća prava. Njihove želje su se počele ispunjavati kada je na vlast u susjednoj državi došao Adolf Hitler. Dobrom političkom izvedbom i zastrašujućim nastupom Hitler je postigao prvi korak...
Borba za neovisnost Katalonije i mediji
Borba za neovisnost Katalonije i mediji
Martina Puž
Ostvarivanje prava etničkih manjina i njihova zaštita važna je za zdrave i inkluzivne odnose zajednice i države u kojoj manjine djeluju, tim više jer manjine mogu pridonijeti suradnji država na raznim područjima kulture i obrazovanja, ukoliko država na čijem se teritoriju manjine nalaze potiče taj doprinos, uz istovremeno uvažavanje interesa samih pripadnika manjina. Borba za neovisnost Katalonije traje stoljećima, zbog čega etnički sukob svoje temelje čvrsto veže uz...

Pages