Pages

Couchsurfing-iskustva ugošćavanja
Couchsurfing-iskustva ugošćavanja
Viktorija Galić
S razvojem tehnologije došlo je do mnogih promjena u društvu, ljudi su globalno povezaniji pomoću Interneta, te se lakše kreću i organiziraju svoja putovanja. Jedan od načina je i internetska stranica CouchSurfing, koju koriste ljubitelji putovanja, dijeljenja i stjecanja novih iskustava. To je stranica pomoću koje putnici i oni koji to žele postati, traže potencijalne domaćine ili ljude koji će ih provesti svojim gradom/mjestom, te im pokazati nove stvari. Takvo iskustvo...
Crkva i mediji
Crkva i mediji
Klara Jakobović
Ovim se radom želi utvrditi kako Crkva danas gleda na moderna sredstva društvene komunikacije i kako se njima koristi u evangelizaciji. S obzirom da je crkveni primaran cilj ostvarenje komunikacije s njezinim ĉlanovima, Crkva i njezini službenici (pape, biskupi, nadbiskupi, svećenici, redovnici i redovnice) nastojali su se tijekom povijesti koristiti pristupaĉnim komunikacijskim sredstvima. U poĉetku se radilo o jednostavnoj komunikaciji, toĉnije o usmenoj i pisanoj rijeĉi, no...
Crkva sv. Katarine
Crkva sv. Katarine
Stela Škreblin
U ovom radu opisuje se akademska crkva svete Katarine u Zagrebu. Crkva sv. Katarine je najpoznatija hrvatska barokna crkva te općenito prva barokna građevina u Hrvatskoj što je čini izuzetno važnim doprinosom hrvatskoj arhitekturi. Crkva je smještena na Trgu Katarine Zrinske te je podignuta u sklopu nekadašnjeg isusovačkog kompleksa na zagrebačkom Gornjem gradu. Uz arhitekturni utjecaj, crkva je imala i snažan utjecaj na akademsku zajednicu, zbog svoje uske povezanosti s obližnjom...
Crni val u hrvatskoj kinematografiji
Crni val u hrvatskoj kinematografiji
Martina Marasović
U ovom radu bavit ću se Crnim valom kao stilskom strujom autorske kinematografije unutar Socijalističke Republike Hrvatske. Fenomen Crnog vala počeo se razvijati 1960-ih godina unutar Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Crni filmovi su se počeli prepoznavati kao oni koji naturalistički prikazuju svakodnevicu jugoslavenskog društva i koji prikazuju sve tamne strane života u njegovom komunističkom sustavu, koje se do tada nisu prikazivale na filmovima. Iako je Crni val...
Dalmacija za vrijeme francuske okupacije (1806.-1813.)
Dalmacija za vrijeme francuske okupacije (1806.-1813.)
Davor Vranješ
Rad ne sadrži sažetak.
Definicija hedonizma u rave subkulturi
Definicija hedonizma u rave subkulturi
Marija Ćurić
Rave subkultura je subkultura koja je nastala u vrijeme rastućega kapitalizma i globalizacije. Ona spada u postsubkulturalne teorije kao izdanak postmodernističkoga doba. Rave je za razliku od prijašnjih subkulturnih skupina masovna pojava, u njemu žene imaju veću ulogu nego u ostalima, ne javlja se kao odgovor na probleme u radničkoj klasi jer su pripadnici iz različitih klasa te je hedonistički pokret koji nije usmjeren na promijene statusa quo. Rave je kao subkultura u odnosu na...
Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova
Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova
Tino Deželić
Magistarski rad Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova pregledno je djelo o ulozi Demetrija Farskog u sukobima s Rimom. U ovome radu nastoji se pobliže sagledati i analizirati uloga ilirskog vojskovođe u okviru Prvog i Drugog ilirskog rata te preispitati tvrdnje antičkih pisaca o akcijama koje je čitavo desetljeće vodio kao upravitelj posjeda dobivenih od strane Rima. Rad je tematski podijeljen na tri glavne cjeline, u kojima se opisuje razvoj i uspon ilirske države, ratovi s...
Demografsko kretanje i položaj Hrvata u Srbiji
Demografsko kretanje i položaj Hrvata u Srbiji
Dragan Leko
U radu je prikazana povijest Hrvata u Srbiji, od najranijih vremena pa sve do velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. Posebno je naglašena Vojvodina, jer je upravo u njoj najveća koncentracija Hrvata. Povijest govori o teškom položaja Hrvata jer je Vojvodina politički vrlo trusno područje, koje je često mijenjalo drţave koje su imale pravo na Vojvodinu. Tijekom opisivanja povijesti, posebno se obradila i dinamična demografska slika kroz povijest, kao i uzroci konstantnoga...
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Ivana Široki
Republika Hrvatska (RH) je u svojih dvadeset i šest godina samostalnosti prošla više dinamičnih i izuzetno teških razvojnih faza, pri čemu se jedno razdoblje sadržajno nadovezivalo na drugo. Ključna poglavlja suvremene hrvatske povijesti u osnovnim se crtama mogu podijeliti na sljedeća: osamostaljenje i prekid svih državno-pravnih sveza sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom (SFRJ), tranzicija (odnosno zamjena totalitarnog socijalističkog modela parlamentarnim i...
Digitalni mediji u obrazovanju
Digitalni mediji u obrazovanju
Margareta Cvetko
Danas je nemoguće zamisliti obrazovanje bez korištenja digitalnih medija. Razvoj digitalnih medija omogućio je novi pristup učenju, načinu poučavanja te je promijenio ulogu nastavnika. Učenici i studenti svakodnevno se služe internetom i digitalnom tehnologijom. Osim u njihovoj svakodnevici, digitalni mediji postali su nezaobilazni i u nastavnom procesu. U prvome je djelu ovoga rada pod nazivom „Digitalni mediji u obrazovanju“ izloženo o ulozi medija u svakodnevnom životu...
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Mihovila Marinčić
U radu se analizira rukopisna zbirka Đure Kamenara pod naslovom Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar. 1878. Promatra se pozadina i okolnosti u vrijeme nastanka zbirke te dijalektološke značajke zapisanih pjesama. Naglasak je i na folkloristici, odnosno vremenu nastanka zbirke te specifičnim obilježjima podneblja u kojem je autor živio, a vješto su ukomponirana u pjesmama. Zbirka čuva mnoge elemente zaboravljenoga govora...
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Frana Petra Vlatković
Temeljni problem današnjega društva Buber vidi u davanju prednosti odnosu „ja-ono“ naspram odnosa „ja-ti“. Buber razlikuje tri sloja svijeta. Svijet stvaranja, iskustveni svijet (svijet „Ono“) te svijet razumijevanja (svijet „Ti“). „Ti“ je urođeno čovjeku te od njega nerazdvojivo. Autor na više mjesta u svojim djelima spominje kako „Ti“ ne može ni na koji način pripadati sferi iskustvenoga. Svijet Ti je ispunjen pravom vezom, odnosom koji je isprepleten vezom,...

Pages