Pages

Brend kao sredstvo masovne komunikacije
Brend kao sredstvo masovne komunikacije
Martina Martinović
U ovom radu istražena je tema brenda kao jednog od sredstava masovne komunikacije. U teorijskom okviru razlučeni su pojmovi masovne komunikacije i masovnih medija te se iznosi povijesni prikaz istraživanja provedenih na temu utjecaja medija masovne komunikacije. Pojam i uloga brenda obrađeni su u nastavku rada, a u fokusu je njihova komunikacija koja se odvija kroz brojne komunikacijske kanale, ali i elemente brenda. Navedeno je pobliže objašnjeno na primjeru brenda Barbie, jednog...
Brendiranje turističke destinacije na primjeru središnje Istre
Brendiranje turističke destinacije na primjeru središnje Istre
Vanio Smoković
Destinacija je nerijetko isključivi razlog putovanja. Nju čine određeni elementi među kojima su najizraženiji oni poput atrakcija destinacije, usluga, imiđa, cijene, pristupačnosti i sl. Turizam je u Hrvatskoj, zbog njezinih prirodnih bogatstava, vrlo perspektivna grana djelatnosti. Ipak, turistička ponuda ne sastoji se samo od prirodnih ljepota, gastronomske ponude destinacije i smještajnih kapaciteta. Sve navedeno jesu elementi ponude, međutim, za stvaranje profita ključni su...
Britanci, Osmanlije i Arapske zemlje na prijelazu stoljeća
Britanci, Osmanlije i Arapske zemlje na prijelazu stoljeća
Stipe Krnjac
Tijekom 16. stoljeća Osmanlije su uspjele osvojiti veći dio Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike. Koristeći ideološke i vojno-ekonomske čimbenike, njihova je vlast u arapskom svijetu potrajala više od tristo godina. Do postupne propasti osmanske vlasti došlo je tijekom 19. i početkom 20. stoljeća, kada su novim gospodarima arapskih zemalja postale imperijalne sile poput Velike Britanije i Francuske. Imperijalne sile su bile željne pronaći nova tržišta i izvore sirovina za svoja...
Britanska historiografija i prvi Hanoverijanac na britanskom prijestolju, George I.
Britanska historiografija i prvi Hanoverijanac na britanskom prijestolju, George I.
Barbara Klemenčić
Nakon dugog perioda nestabilnosti, poslije dinastije Stuart, na prijestolje Velike Britanije dolazi nova strana dinastija - njemačka dinastija Hanover. Dinastija svoju sukcesiju duguje vjeri, ali i parlamentu. Ovaj diplomski rad bavi se životom prvog britanskog kralja i kneza izbornika Hanovera, Georgea I. Rad opisuje njegov život kao princa Svetog Rimskog Carstva, zatim kneza izbornika Hanovera i događajima koji su doveli do njegova stupanja na britansko prijestolje. Također prati...
Brojevne riječi u hrvatskom jeziku
Brojevne riječi u hrvatskom jeziku
Josipa Iličić
U hrvatskom standardnom jeziku postoje velike teškoće prilikom određivanja brojevnih riječi. Ovim se radom stoga pokušala obuhvatiti sva problematika koja se tiče ove skupine riječi, a to podrazumijeva i same kriterije raspodjele u određenu vrstu riječi, njihove sklonidbe, sintagmatsko te predikatno slaganje, ali i uopće distribuciju tih riječi s imenskim riječima. Na početku rada raspravlja se o osnovnim pojmovima koji se tiču brojevnih riječi, a to su: broj (sa svoja tri...
Bruno Bušić - djelovanje i simbolika
Bruno Bušić - djelovanje i simbolika
Marija Drempetić
Ovaj rad bavi se proučavanjem i istraživanjem života i djelovanja književnika, novinara, iseljenika i povijesnog istraživača Ante Brune Bušića. Unatoč vremenima snažne represije jugoslavenskog komunističkog režima, Bušić se hrabro borio za pravedniji položaj i dobrobit hrvatskog naroda unutar Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, zastupajući težnje o stvaranju slobodne i nezavisne hrvatske države. Cilj ovog rada je istražiti Bušićeve državotvorne ideje te...
Carruthersova kritika introspekcije i problem tuđih umova
Carruthersova kritika introspekcije i problem tuđih umova
Mihovil Lukić
Tema ovog rada je problem tuđih umova i asimetrija između spoznaje vlastitih i spoznaje tuđih mentalnih stanja. U temelju problema tuđih umova su slabiji razlozi za vjerovanja u tuđa mentalna stanja nego što su to razlozi za vjerovanja u vlastita mentalna stanja. Prema ortodoksnom stajalištu, ta razlika u vjerovanjima proizlazi iz razlike u izravnosti procesa kojima spoznajemo vlastita odnosno tuđa mentalna stanja. Prema tome, jedan od načina da se riješi problem tuđih umova je da...
Cazinska buna kao pokazatelj karaktera Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Cazinska buna kao pokazatelj karaktera Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Danijel Jurković
U radu se razmatra karakter komunističke vlasti u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslavije (FNRJ) na primjeru Cazinske bune 1950. godine. Manjkavost dokumentacije i literature, neistraženost i neslučajno zanemarivanje teme do 1990-ih te njeno značenje u cjelokupnom kontekstu čini je u dovoljnoj mjeri tabu-temom onoga vremena, pri čemu se ni današnje vrijeme nisu razjasnile sve činjenice i okolnosti koje su vezane za nju. Upitnost termina „Cazinska buna“, korelacija između...
Cetinska krajina kao regionalna zajednica
Cetinska krajina kao regionalna zajednica
Ana Perić
Promatrajući Cetinsku krajinu kao regionalnu zajednicu, uočavamo njene karakteristike koje ju čine samom zajednicom te ju izdvajaju od okolnih prostora. Okružena planinama, s rijekom Cetinom koja protječe kroz samo središte ove krajine, sama kreira svoje regionalne granice. Njeni stanovnici, koji sami sebe definiraju kao tradicionalne stanovnike koji njeguju prošle običaje, nastoje iskoristiti potencijale ovog kraja, smatrajući kako postoji još mnogo toga što bi moglo potaknuti...
Charles Bukowski i hrvatska književnost
Charles Bukowski i hrvatska književnost
Karla Sodić
Rad ne sadrži sažetak.
Ciklički proces konstrukcije zbilje svakodnevnog života
Ciklički proces konstrukcije zbilje svakodnevnog života
Helena Ivanković
Tekst istražuje cikličan odnos objektivne i subjektivne zbilje, što je objašnjeno na razinama svijeta i društva, kao objektivnih faktora te tijela, svijesti i podsvijesti, kao subjektivnih faktora. Stavljanjem ovih fenomena u odnos, dokazana je njihova međuovisnost i cikličnost. Prvi dio rada istražuje poimanje društva kao objektivne i subjektivne zbilje, kod autora Bergera i Luckmanna te potvrđuje tezu kako je odnos objektivne zbilje svijeta i subjektivne zbilje individue...
Ciljne orijentacije u učenju, uvjerenja o kontroli i suočavanje sa školskim neuspjehom kod darovitih učenika
Ciljne orijentacije u učenju, uvjerenja o kontroli i suočavanje sa školskim neuspjehom kod darovitih učenika
Anita Bartolin
Cilj ovog istraživanja bio je kvantitativno i kvalitativno ispitati ciljne orijentacije u učenju, uvjerenja o kontroli i suočavanje sa školskim neuspjehom kod darovitih učenika. U prvom, kvantitativnom dijelu sudjelovalo je 25 djece, dok je u drugom, kvalitativnom dijelu sudjelovalo njih 12, pri čemu su svi polaznici jedne zagrebačke udruge za rad s darovitim učenicima. Sudionici su ispunjavali Skalu ciljnih orijentacija, Skalu uvjerenja o kontroli i Skalu suočavanja sa školskim...

Pages