Pages

Teorija evolucije i katolički nauk o učenju
Teorija evolucije i katolički nauk o učenju
Ninoslav Križić
Teorija evolucije, sveobuhvatna, čvrsto utemeljena znanstvena teorija za cilj ima objasniti razvoj i postanak svake vrste, pa tako i čovjeka. Poimanje čovjeka koje iz nje proizlazi razlikuje se od kršćanskog poimanja čovjeka. U ovom radu razmatram pitanje odnosa teorije evolucije i katoličkog nauka o čovjeku fokusirajući se na pojam duhovne duše. Katolički nauk duhovnu dušu drži temeljnom sastavnicom čovjekova bića, entitetom koji čovjeka izdvaja iz evolucije vrsta....
Teorija sekuritizacije i teorija rutinskih aktivnosti: znanstveni doprinos i praktične implikacije u suzbijanju terorizma
Teorija sekuritizacije i teorija rutinskih aktivnosti: znanstveni doprinos i praktične implikacije u suzbijanju terorizma
Matej Hrupelj
U svrhu implementacije optimalne strategije u suzbijanju terorizma, ovaj rad ukazuje na pravilno definiranje i percepciju terorizma kako bi praktični modeli antiterorizma bili efikasni. Fenomen terorizma je u suvremenom društvu shvaćen kao globalna prijetnja, no odnos pojedine države prema tome problemu se razlikuje. Kako bi suzbijanje terorizma bilo efikasno, potrebna je zajednička suradnja, stoga i zajednička percepcija terorizma i način prevencije terorizma. Iako je globalna...
Teorije o etnogenzi Hrvata
Teorije o etnogenzi Hrvata
Fran Janković
U ovom radu donosi se u kratkim crtama prikaz glavnih pisanih vrela za proučavanje dolaska Hrvata te pregled glavnih teorija o podrijetlu Hrvata. Nešto veća pozornost posvećena je knjizi Danijela Dzine Becoming Slav, Becoming Croat: Identity transformations in post-Roman Dalmatia kao primjeru suvremenog postmodernog pristupa problematici oko kojeg u suvremenoj historiografiji vlada sve veći konsenzus. U radu se ne komentiraju arheološki nalazi ni suvremena genska istraživanja, koja bi...
Teritorijalna suradnja: Makroregionalna suradnja na primjeru Dunavske strategije i Republike Hrvatske
Teritorijalna suradnja: Makroregionalna suradnja na primjeru Dunavske strategije i Republike Hrvatske
Marija Jerković
Rad se bavi proučavanjem teritorijalne suradnje te njenog doprinosa kontinuiranom razvoju. Ističe se teritorijalna suradnja na području Dunavske regije koja uključuje područje: Austrije, Njemačke (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačke, Češke, Slovenije, Mađarske, Rumunjske, Bugarske i Hrvatske; zatim tri IPA države: Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije te dvije ENI partnerske države: Moldavije i Ukrajine (četiri regije: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska...
Terorizam "Islamske države" i velika migracijska kriza
Terorizam "Islamske države" i velika migracijska kriza
Helena Strahija
„Islamska država“, poznatija kao ISIS ili ISIL, jedna je od najekstremnijih i najbogatijih terorističkih organizacija u povijesti. (Weiss, Hassan, 2015: 11) Na međunarodnoj sceni pojavila se iznenada, iako postoji već dugi niz godina, i u rekordnom vremenu izbrisala je granice Iraka i Sirije te sebe proglasila obnoviteljem nekadašnjeg izgubljenog carstva. (Weiss, Hassan, 2015: 13) U srpnju 2014. godine njenu većinom zarobljenu populaciju, činilo je više od šest milijuna ljudi....
The Stoic Conception of the Sage
The Stoic Conception of the Sage
Ana Grgić
U ovome radu raspravljam o koncepciji mudraca u stoičkoj filozofiji. Stoici opisuju mudraca kao utjelovljenje mudrosti, kao nekoga tko nikad ne očituje neznanje, kao jedino biće koje posjeduje znanje, koje je u potpunosti racionalno, vrlo i sretno te, konačno, kao osobu koja nema emocije, nego samo eupatheiai, to jest “dobre osjećaje”. Raspravljam o svakoj od tih značajki mudraca i pokazujem da je pojam mudraca konstrukcija sačinjena iz glavnih pojmova cjelokupnoga stoičkog...
Tin Ujević (kao) pjesnik svojih ishodišta
Tin Ujević (kao) pjesnik svojih ishodišta
Ena Krpo
Ovim radom htjelo se ukazati na utjecaj zavičaja u stvaralaštvu Tina Ujevića. Rođen u Vrgorcu, živio u Imotskom, Makarskoj, Splitu, Zagrebu, Beogradu, Parizu i Sarajevu, kozmopolitski je pjesnik svjetske veličine. Djetinjstvo u Dalmaciji ostavilo je utjecaja na njegov rad te ga u određenim pjesmama i proznim tekstovima vidimo kao pjesnika krša, bure, kamena, mora i soli. Motiv Dalmatinske zagore pomiješan s morskim korijenima Ujevića je izgradio ne samo na umjetničkom nego i...
Tinejdžerska percepcija društvenih mreža i platformi za prijenos medijskih sadržaja
Tinejdžerska percepcija društvenih mreža i platformi za prijenos medijskih sadržaja
Vanessa Maria Markulin
U ovom radu govorimo o tinejdžerima i njihovoj percepciji društvenih mreža i platformi za prijenos medijskih sadržaja. U današnjem svijetu novih tehnologija društvene mreže zauzimaju važno mjesto, a djeca su posebno osjetljiva skupina koja sve više koristi ovaj način komunikacije. U uvodu definiramo društvene mreže i objašnjavamo razliku između njih i platformi za prijenos medijskih sadržaja. Obrađene su pozitivne i negativne strane društvenih mreža i njihov utjecaj na...
Tipovi proznoga diskursa o Domovinskom ratu
Tipovi proznoga diskursa o Domovinskom ratu
Tamara Rumbak
Rad se bavi tipovima proznoga diskursa u književnosti o Domovinskom ratu, interpretirajući svaki diskurs zasebno, općenito i na primjeru konkretnoga književnoga djela. Rad se sastoji od dviju cjelina. U prvoj je cjelini prikazana književnost o Domovinskom ratu, odnosno njezine faze i karakteristike, dok je u drugom dijelu prikazano i interpretirano pet tipova proznoga diskursa o Domovinskom ratu – autobiografski, dokumentarni, fikcijski diskurs, diskurs suvremene i diskurs dječje...
Tjelesne kazne u sudskim procesima tijekom srednjeg vijeka na prostoru savsko-dravskog međurječja
Tjelesne kazne u sudskim procesima tijekom srednjeg vijeka na prostoru savsko-dravskog međurječja
Maja Milek
Cilj ovog rada bit će upoznavanje s potencijalom kaznenopravnih izvora, konkretno navedenim sudskim zapisima i mogućnostima koje otvaraju prilikom proučavanja kriminaliteta, institucionalnih i izvansudskih mehanizama rješavanja sukoba, kao i funkcioniranja gradečkog društva u cjelini te pojedinih društvenih grupa. Naglasak će ujedno biti stavljen na tjelesne kazne kao sastavnom dijelu tamošnjih sudskih procesa.
Toma Čelanski o svetom Franji: Kreiranje emocionalnoga sustava u franjevačkom redu kroz hagografiju
Toma Čelanski o svetom Franji: Kreiranje emocionalnoga sustava u franjevačkom redu kroz hagografiju
Helena Ilovača
Ovaj diplomski rad bavit će se emocionalnim sustavom rane franjevačke zajednice kreiranim kroz dvije hagiografije svetoga Franje koje je napisao Toma Čelanski. Rad će pokazati kako je emocionalni sustav uspostavljen kroz Franjina dva životopisa utjecao na institucionalizaciju Reda, ali i na njegovo djelovanje. Sveti Franjo bio je osnivač Reda manje braće te uzor i model franjevačkoga načina života. On je bio predvodnik prve franjevačke zajednice, a kasnije je ostao duhovni vođa...
Totalitarizmi Orwellove 1984 na primjeru Jugoslavije do Staljinove smrti 1953. godine (hrvatski slučaj)
Totalitarizmi Orwellove 1984 na primjeru Jugoslavije do Staljinove smrti 1953. godine (hrvatski slučaj)
Alen Žeravica
Jedna od najutjecajnijih knjiga društveno-politiĉke distopije, Orwellova 1984, inspirirala me da kroz prizmu Orwellove Oceanije i toposa koji se pojavljuju u djelu, prikažem totalitarne sličnosti njegove zamišljene Super države - Oceanije i Titove Jugoslavije. Razdoblje promatranja, geografski i vremenski, ograničeno je na prostor Hrvatske zaključno sa 1953. godinom jer tada Staljinovom smrću dolazi do smanjenja totalitarnih tendencija i polagane uspostave „demokratskih...

Pages