Pages

Prikaz građanske inicijative "U ime obitelji" u hrvatskim medijima
Prikaz građanske inicijative "U ime obitelji" u hrvatskim medijima
Filip Kopanica
Izvještavanje o braku i obitelji osjetljivo je i kompleksno područje. U današnje vrijeme zbivaju se promjene koje suočavaju brak i obitelj s posve novim i nečuvenim izazovima (razni oblici braka i obiteljskog života). U radu je predstavljena situacija u Republici Hrvatskoj u vezi s načinom sklapanja braka i njegovih postojećih oblika, te se nastoji istražiti kako su mediji prikazali građansku inicijativu „U ime obitelji“ u razdoblju od 12. svibnja do 26. svibnja 2013. godine....
Prikaz muškaraca i žena u medijima
Prikaz muškaraca i žena u medijima
Leona Ljubičić
Rad ne sadrži sažetak.
Prikaz muškog i ženskog tijela u medijima - samopredodžba adolescenata
Prikaz muškog i ženskog tijela u medijima - samopredodžba adolescenata
Marina Novosel
Utjecaj medija na formiranje samopredodţbe i percepcije fizičkog izgleda je značajan. Mediji ne samo da omogućuju prijenos kulturoloških ideala fizičke ljepote već ih i sami stvaraju. U vremenima hiperkonzumerizma i sklonosti spektaklu, ideali fizičke ljepote koji su prisutni u medijskim sadrţajima nerijetko su nerealni što utječe na ponašanje medijske javnosti, pogotovo njenog najranjivijeg segmenta – djece i adolescenata. Takav odnos često rezultira neţeljenim posljedicama...
Prikaz obitelji u medijima
Prikaz obitelji u medijima
Mirela Obad
U ovom radu se analizira i definira pojam obitelji kroz sociološki, psihološki, antropološki, te pravni aspekt. Nadalje analizira se pojam medija i odreĎuju se medijski tipovi, funkcije i medijski prikaz društva. Kroz različite medijske sadržaje protežu se pitanja koja se tiču teme obitelji. Istraživački dio diplomskog rada odnosit će se na proučavanje, odnosno kritičko čitanje članaka u medijima koji govore o obitelji i usporedbu konkretnih članaka sa stručnom literaturom...
Prikaz političarki u medijima
Prikaz političarki u medijima
Mejdi Miljković
Rad ne sadrži sažetak.
Prikaz početaka varaždinskog kazališta u Varaždinskim vijestima
Prikaz početaka varaždinskog kazališta u Varaždinskim vijestima
Mateja Miklošić
Kultura nekog prostora kroz povijest može se promatrati iz različitih segmenata i kroz različite izvore. Kultura nisu samo kulturalna događanja, kultura je i svakodnevni život građana, navike i način života, njihova uvjerenja i stavovi. Jedan od mogućih izvora istraživanja kulture nekog prostora svakako je medij koji prati i izvješćuje o njemu. Varaždinske vijesti novine su koje već više od 70 godina prate i pišu o događajima na prostoru Varaždinske županije i šire. Rad...
Prikaz raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u recentnim hrvatskim i srbijanskim udžbenicima
Prikaz raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u recentnim hrvatskim i srbijanskim udžbenicima
Valentina Jakopec
Učenje i poznavanje nacionalne povijesti znanje je koje bi trebalo biti utkano u nacionalni identitet svake osobe. Nažalost, takvom se vrstom znanja lako može manipulirati radi stvaranja političkog uporišta. Obrazovanje je nerijetko detektirano kao savršeno početno uporište političke vlasti, što možemo uočiti i iz povijesnih pokušaja germanizacije, mađarizacije, talijanizacije, a sve s ciljem da kroz “masovnu pismenost (određena vlast) dođe do zajedničkog nacionalnog...
Prikaz ratova u Gazi od strane hrvatskog tiska
Prikaz ratova u Gazi od strane hrvatskog tiska
Lucija Dugalija
Situacija na Bliskom istoku aktualna je proteklih nekoliko desetljeća te predstavlja neslaganja u ideološkom i strateškom obliku u globalnom kontekstu. Shodno tome, nije teško pretpostaviti da kod pokrivanja i analiza tog prostora dolazi do neslaganja i u medijskom smislu. Cilj ovog rada je utvrditi i međusobno usporediti prikaz izraelskih operacija u Pojasu Gaze u hrvatskim dnevnim listovima te time dokazati tezu da hrvatski mediji pristrano i nepotpuno prikazuju sukob Izraela i Hamasa...
Prikaz slučaja "Daruvarac" na hrvatskim portalima i kršenje prava na privatnost
Prikaz slučaja "Daruvarac" na hrvatskim portalima i kršenje prava na privatnost
Sara Vasilj
Rad Prikaz slučaja „Daruvarac“ na hrvatskim portalima i kršenje prava na privatnost sastoji se od teorijskog i istraživačkog dijela. U teorijom dijelu rada obrađene su teme kao što je etika novinarstva, propisi o medijskom izvještavanju i zaštiti podataka te definiranje pojma nasilja nad ženama. Istraživački dio sastoji se od rezultata analize sadržaja na portalima Jutarnji hr, Večernji hr i 24 sata u razdoblju od 1. lipnja 2018. do 31. veljače 2019. godine. Istraživanje...
Prikaz socijalističkog radničkog sustava u hrvatskom dokumentarnom filmu od 60-ih do 90-ih
Prikaz socijalističkog radničkog sustava u hrvatskom dokumentarnom filmu od 60-ih do 90-ih
Ana Malbaša
Dokumentarnim filmom nastoji se dokumentirati i bilježiti stvarnost, a često nastaje s ciljem kritike zbilje koju prikazuje. Na samom početku razvoja hrvatski dokumentarac je od poratnog apologetskog filma pobjegao u nekakav poetski dokumentarizam da bi redatelji na početku šezdesetih otkrili društveno-kritički film koji se s vremenom polako pretopio u nešto što bismo mogli nazvati intimističkim dokumentarcem. Brojni su hrvatski redatelji za vrijeme Druge Jugoslavije putem...
Prikaz subkultura mladih na internetskim portalima u Hrvatskoj
Prikaz subkultura mladih na internetskim portalima u Hrvatskoj
Leonora Bedić
Predstavnici subkulturnih stilova u Hrvatskoj pojavljivali su se ovisno o vremenskom razdoblju. Za sedamdesete su značajni šminkeri, hašomani i štemeri, za osamdesete su karakteristični punkeri, darkeri, metalci, hip-hoperi i navijači, dok se u devedesetima pojavljuju pripadnici rave kulture. Suprotno od pojma subkulture koja ne mora nužno odbacivati vladajuću kulturu, ističe se i pojam kontrakulture koji u sebi sadrži različitost, odbacivanje i općenito suprotstavljanje...
Prikaz svakodnevnog života starih Egipćana kroz umjetnost
Prikaz svakodnevnog života starih Egipćana kroz umjetnost
Lora Đurašin
Prolazeći bogatu literaturu koja se bavi tematikom drevnog Egipta primjetljiva je opširnost navedene teme, posebno ako se uzme u obzir činjenica da se istraživanja nastavljaju i danas uz primjenu bolje tehnologije. Jedan od prvih pokušaja stvaranja povijesnog konteksta, dok je arheologija još ovisila o manje tehnološko-naprednim metodama, neupitno je proučavanje Tekstova Piramida, raznih papirusa i reljefa, dešifrirajući hijeroglife i tumačeći slikovne prikaze. Znanstvenicima je...

Pages