Pages

Usporedba glavnih likova u djelima Kabanica i Idiot te njihov utjecaj na hrvatsku književnost
Usporedba glavnih likova u djelima Kabanica i Idiot te njihov utjecaj na hrvatsku književnost
Sanja Ilinić
Glavni cilj ovoga rada je usporediti glavne likove u djelima Kabanica i Idiot te značajke, koje ih međusobno povezuju, usporediti s djelima iz hrvatske književnosti. Rad se bavi prikazom realizma, odnosno, ruskoga i hrvatskoga realizma, ali i upoznavanjem čitatelja sa životima Gogolja i Dostojevskoga, kao i njihovim stvaralaštvom. Osim toga, rad se bavi i analiziranjem likova Akakija Akakijeviča i kneza Miškina kako bi naposlijetku dobili sličnosti i razlike koje vladaju unutar...
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Krešimir Košta
Cilj ovog diplomskog rada, kao što i sam naziv govori, je usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava. U uvodnom dijelu rada iznosim tezu rada te metodologiju rada. Potpoglavlje Uvod u povijesne prilike uvodi čitatelja u povijesnu situaciju na prijelazu u 15. i 16. stoljeće. Samoj usporedbi spomenutih krajiških sustava prethodi definicija pojma krajine. U glavnom dijelu rada cilj proučavanja je vojna povijest, odnosno analiza svih elemenata vojnokrajiškog sustava....
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Krešimir Košta
Cilj ovog diplomskog rada, kao što i sam naziv govori, je usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava. U uvodnom dijelu rada iznosim tezu rada te metodologiju rada. Potpoglavlje Uvod u povijesne prilike uvodi čitatelja u povijesnu situaciju na prijelazu u 15. i 16. stoljeće. Samoj usporedbi spomenutih krajiških sustava prethodi definicija pojma krajine. U glavnom dijelu rada cilj proučavanja je vojna povijest, odnosno analiza svih elemenata vojnokrajiškog sustava....
Usporedba izvora i doživljaja stresa kod srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika
Usporedba izvora i doživljaja stresa kod srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika
Dina Sinković
Cilj istraživanja bio je ispitati postoje li razlike u doživljaju i izvorima stresa kod srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika te ispitati djelovanje sociodemografskih varijabli (spol, dob, duljina radnog staža i razina završenog obrazovanja) na promatrani stres. Ukupno je sudjelovalo 86 nastavnika, od kojih je 53 nastavnika u Srednjoj školi Krapina i 33 nastavnika na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Uz osnovne sociodemografske podatke korištene su Ljestvica...
Usporedba javnih servisa HRT-a i BBC-a
Usporedba javnih servisa HRT-a i BBC-a
Lucia Ursić
Pri usporedbi HRT-a i BBC-a treba imati na umu kako se ta dva javna medijska servisa osim u veličini, kvaliteti i uspješnosti, razlikuju i geografskim poloţajem te sukladno njemu nose i odgovarajuće i specifične karakteristike i odrednice. Jasno je da se HRT od svog nastanka, i do danas neprekinutog procesa razvijanja oduvijek ugledao na BBC kao i mnoge zemlje svijeta posebice one Zapadnog Balkana. BBC je s druge strane veoma rano postao pionir javne medijske kuće koji je svojom...
Usporedba muških i ženskih likova u popularnim videoigrama 2012.-2013.
Usporedba muških i ženskih likova u popularnim videoigrama 2012.-2013.
Lina Kodela Pacenti
Ovaj se istraživački rad bavi reprezentacijom muških i ženskih likova u suvremenim popularnim videoigrama. Korištenjem kvantitativne analize sadržaja provedeno je istraživanje nad trideset popularnih videoigara iz 2012. i 2013. godine, u kojima je obuhvaćen 681 lik. Videoigre obuhvaćene istraživanjem pripadaju različitim žanrovima i mogu se igrati na raznim platformama. U prvom dijelu rada naveden je uvid u predmet istraživanja, navedena je kratka povijest videoigara, tko...
Usporedba percepcije kolektivne efikasnosti škole kod učenika i nastavnika
Usporedba percepcije kolektivne efikasnosti škole kod učenika i nastavnika
Željka Petrović
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji Cilj je istraživanja bio ispitati može li se temeljem percipirane razine društvene stigme traženja pomoći, samostigme traženja pomoći i socijalne podrške predvidjeti percipirana kvaliteta terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji. U istraživanju je sudjelovalo 143 sudionika u dobi od 18 do 26 godina. Većina sudionika bila je ženskog spola (n = 128) te...
Usredotočena svjesnost i samosuosjećanje kao prediktori zdravlja i uznemirenosti
Usredotočena svjesnost i samosuosjećanje kao prediktori zdravlja i uznemirenosti
Sunčica Lazanski
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi odnos samosuosjećanja i usredotočene svjesnosti s depresijom, anksioznosti, stresom i zadovoljstvom životom te ispitati moderatorski utjecaj usredotočene svjesnosti na vezu između samosuosjećanja i depresije, anksioznosti, stresa i zadovoljstva životom. U istraživanju je sudjelovalo N = 345 (84,3 % ženskih i 15,7 % muških) sudionika koji su ispunili Ljestvicu samosuosjećanja (Neff, 2003), Upitnik usredotočene svjesnosti (Brown i Ryan,...
Ustroj i djelovanje dubrovačkog sudstva u razvijenom srednjem vijeku
Ustroj i djelovanje dubrovačkog sudstva u razvijenom srednjem vijeku
Mihovil Sić
Dubrovačka pravna povijest srednjeg vijeka vrlo je vrijedna ostavština za istraživanje povijesti Dubrovnika, kao i hrvatske te europske pravne povijesti. Zakonske odredbe i sudski registri koji datiraju iz razvijenog srednjeg vijeka daju pregled funkcioniranja cjelokupnog dubrovačkog društva i života u tom periodu. Spisi omogućuju uvid u ustroj i funkcioniranje sudstva, koje je, uz zakonodavnu i izvršnu vlast, jedno od tri temeljna elementa državne vlasti. Ovaj diplomski rad daje...
Utemeljenje i ostvarenje ustaške ideologije
Utemeljenje i ostvarenje ustaške ideologije
Anto Živković
Rad ne sadrži sažetak.
Utilitarizam  postupka vs. utilitarizam pravila
Utilitarizam postupka vs. utilitarizam pravila
Jacob Matthew Dragaš
Rad ne sadrži sažetak.
Utjecaj  mitologije na suvremenu kulturu
Utjecaj mitologije na suvremenu kulturu
Karlo Kovač
Cilj ovoga rada bio je pokazati utjecaj mitologije, ne samo starih civilizacija već i moderne, na kulturu. U prvom dijelu, više povijesnom, obraĎene su četiri najvaţnije mitologije koje su imale i najveći utjecaj na današnje društvo. Od starih Egipćana i njihova štovanja poluanimalističkih bogova počinje razdoblje mitologije. Dotada većina naroda štovala je ţivotinje i vremenske pojave, dok su ih Egipćani personificirali i pretvorili u bogove. Oni su pokušali objasniti...

Pages