Pages

Ulična umjetnost kao poseban oblik komunikacije
Ulična umjetnost kao poseban oblik komunikacije
Sara Huljak
Ulična umjetnost se u posljednjih nekoliko desetljeća istakla kao popularna vrsta umjetnosti koja nastaje u javnom prostoru. Možemo je promatrati kao način izražavanja koji umjetnicima omogućuje da se predstave najširoj mogućoj publici i da na nju djeluju specifičnim sadržajem svojih poruka. Ipak, ulična umjetnost nije samo jedan među mnogim načinima samoizražavanja, već poseban oblik komunikacije koji se događa u svakodnevnom urbanom okruženju i čija je poruka dostupna...
Uloga Instagrama u razvoju samopouzdanja mladih
Uloga Instagrama u razvoju samopouzdanja mladih
Lucija Raguž
U ovome diplomskom radu posebna je pozornost posvećena društvenoj mreži Instagram, kao jedinoj društvenoj mreži koja se gotovo u potpunosti temeljni na fotografijama i video zapisima. Cilj istraživanja u radu je utvrditi utječu li i na koji način društvene mreže, Instagram, i Facebook, na razvoj samopouzdanja mladih ljudi. Na temelju provedenog istraživanja, kao i pomnim proučavanjem relevantne literature vezane uz temu rada, zaključeno je da društvene mreže Instagram i...
Uloga Twittera u informiranju javnosti tijekom poplava 2014.
Uloga Twittera u informiranju javnosti tijekom poplava 2014.
Duška Burić
Društvena mreža Twitter bilježi sve veću popularnost kod korisnika diljem svijeta pa tako i u Hrvatskoj. Specifičnost ove mreže je što stvara zajednicu ljudi povezujući ih oko iste tematike te područja interesa. Upravo je zbog svoje strukture te većinom otvorenih profila ova društvena mreža pogodna za praćenje izvanrednih vijesti i novosti u stvarnom vremenu. Upravo su korisnici Twittera sve češće korišten uzorak pri istraživanju raznih događaja među kojima su i prirodne...
Uloga Vojne krajine u sklopu Trojednog Kraljevstva
Uloga Vojne krajine u sklopu Trojednog Kraljevstva
Lara Gajski
Ideja ovog rada je dati kronološki prikaz događaja od početka života do samog kraja Vojne krajine. U prvom redu predstavit ću potrebu austrijskog dvora da stvori najveću kasarnu na svijetu. Graničar je od prvog dana u službi vojske, odan caru i Bečkom dvoru. Paralelno ću promatrati političke i diplomatske procese koji su se odvijali u Europi, a ti su se događaji odražavali i na političko stanje Banske Hrvatske i Vojne krajine u najturbulentnije doba Habsburške monarhije....
Uloga akademskog ozračja u odnosu proaktivne ličnosti sa studentskim nepoželjnim organizacijskim ponašanjem i izgaranjem na fakultetu
Uloga akademskog ozračja u odnosu proaktivne ličnosti sa studentskim nepoželjnim organizacijskim ponašanjem i izgaranjem na fakultetu
Una Komar
Proaktivna ličnost konstrukt je koji je istraživan većinom u profesionalnom kontekstu, te u odnosu sa pozitivnim ishodima, no analize ukazuju na potrebu za njenim proučavanjem u akademskom okruženju te ispitivanjem njenog odnosa sa nepoželjnim ishodima. Stoga su ciljevi ovog istraživanja bili ispitati odnos proaktivne ličnosti i akademskog izgaranja te nepoželjnog organizacijskog ponašanja u studenata te ispitati ulogu kvalitete akademskog ozračja kao potencijalnog moderatora u...
Uloga bana Josipa Jelačića u prekretnoj 1848. godine kroz hrvatsko-mađarske odnose
Uloga bana Josipa Jelačića u prekretnoj 1848. godine kroz hrvatsko-mađarske odnose
Ana Kuk
Cilj ovog diplomskog rada jest na temelju postojeće literature, arhivskog gradiva, dostupnih dokumenata te usporedbe i analize povijesnih izvora istražiti da li je, u kojoj mjeri i na koji način ban Josip Jelačić utjecao na promjenu odnosa između Hrvata i Mađara, odnosno promjenu mišljenja jednih o drugima. Predmet istraživanja ovoga rada stoga je političko djelovanje bana Josipa Jelačića, događaji 1848. g. te hrvatsko – mađarski odnosi u tom razdoblju. Rad je koncipiran tako...
Uloga humora i osobnih karakteristika nastavnica i nastavnika u njihovoj profesionalnoj ulozi
Uloga humora i osobnih karakteristika nastavnica i nastavnika u njihovoj profesionalnoj ulozi
Tena Rak
U središtu proučavanja ovog rada je humor kao jedan od oblika komunikacije koji se u školi svakodnevno koristi. Humoru se, kao jednom od poželjnijih osobina kod nastavnica i nastavnika, daje premalo pažnje u istraživanjima obrazovanja na ovim prostorima. Istraživanje se također bavi i osobnim karakteristikama nastavnica i nastavnika te njihovim zadovoljstvom poslom, s naglaskom na zadovoljstvo profesionalnom ulogom, kao odrednicama koje doprinose razredno-nastavnom ozračju....
Uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru
Uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru
Petra Petrinec
Tema ovog rada je uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru u Republici Hrvatskoj. U svakom poduzeću, pa tako i u bankama, u svakom trenutku poslovanja postoji mogućnost da dođe do pojave krizne situacije koja može imati velike negativne posljedice na poslovanje poduzeća. Način na koji će poduzeće komunicirati s javnošću tijekom krize u poslovanju ima veliki utjecaj na njegovo buduće poslovanje i održavanje pozitivnog ugleda na...
Uloga medija u stvaranju predrasuda i stereotipa o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj
Uloga medija u stvaranju predrasuda i stereotipa o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj
Inoslava Bukal
Rad sadrži teorijski i istraživački dio. Teorijski je dio podijeljen na nekoliko poglavlja u kojima je prvenstveno izložen teorijski aspekt i praksa vezana za odnos nacionalnih manjina i medija u Hrvatskoj, a posebice internetskih portala koji su danas najpopularniji izvori informacija, barem kada je riječ o studentskoj populaciji koja je bila uzorak istraživanja u radu. Posebnu pozornost na način medijskog izvještavanja treba imati kad se radi o nacionalnim manjinama. Naime,...
Uloga medijske pismenosti u obrazovanju
Uloga medijske pismenosti u obrazovanju
Josipa Hodalj
Danas je nemoguće zamisliti život bez prisustva medija koji su najvažniji izvor informacija te kroz različite sadržaje promiču teme koje se odnose na obrazovanje, kulturu i druga društvena područja. Tradicionalni i novi mediji se razlikuju prema svojim obilježjima pa se prema tome razlikuju i njihovi korisnici. Kako mediji postaju glavni čimbenici socijalizacije, njihov utjecaj je velik na društvo koji može biti pozitivan i negativan. Stoga je važno razvijati medijski odgoj i...
Uloga mitoloških motiva u odabranim djelima Jana Panonija
Uloga mitoloških motiva u odabranim djelima Jana Panonija
Antonela Maglica
Tema ovog diplomskog rada bila je Uloga mitoloških motiva u odabranim djelima Jana Panonija. Izabrana su ona djela u kojima je bilo moguće, detaljnijom analizom mitoloških motiva, pokušati objasniti je li autor koristio mitologiju kao sredstvo prenošenja određenih poruka. U takvom kontekstu mitološki motivi imaju specifično značenje. Stoga je glavni cilj ovog rada bio usredotočen na otkrivanje tih specifičnih pjesnikovih poruka. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodnom...

Pages