Pages

Ciljne orijentacije, motivacijske strategije i strategije učenja kod darovitih učenika
Ciljne orijentacije, motivacijske strategije i strategije učenja kod darovitih učenika
Tena Benaković
Ovaj istraživački rad imao je dva cilja: ispitati ciljne orijentacije u učenju, motivacijske strategije i strategije učenja kod darovitih učenika te utvrditi unutarnje i vanjske čimbenike koji određuju ili pridonose korištenju pojedinih ciljnih orijentacija te kontekst uporabe motivacijskih strategija i strategija učenja. U tu svrhu, ispitani su daroviti učenici dobi od 9 do 13 godina, članovi udruge koja se bavi darovitom djecom. U prvom dijelu istraživanja sudjelovalo je 25...
Colonia Aurelia Cibalae - primjer rimskog grada u Panoniji
Colonia Aurelia Cibalae - primjer rimskog grada u Panoniji
Tea Ljubenković
Dolazak Rimljana na tlo Panonije i proces romanizacije imali su velik utjecaj na razvoj te provincije. Dogodile su se društvene, gospodarske, ekonomske i političke promjene, ali velike promjene dogodile su se i u domeni kulture i civilizacijskog napretka. Rimski urbanizam i arhitektura preobrazili su dotadašnja naselja i razvili su se gradovi koji su ušli u sustav rimske uprave. Ti gradovi napredovali su na različite načine: urbanistički kroz izgradnju javnih i privatnih graĎevina,...
Community management - alat u odnosima s javnošću
Community management - alat u odnosima s javnošću
Antonela Merlić
Community management jedna je od novijih grana odnosa s javnošću te je kao takva trenutno od velikog značaja za stvaranje i održavanje odnosa s potrošačima, ali i razvoj brenda. Pojam brend označava unikatan dizajn, znak, simbol, riječ ili kombinaciju svega što stvara sliku i identificira proizvod koji je drugačiji od konkurencije (internetski portal Business Dictionary, 2018.). U ovom se radu analizira pojava i razvoj odnosa s javnošću i srodnih disciplina, što je u konačnici...
Couchsurfing-iskustva ugošćavanja
Couchsurfing-iskustva ugošćavanja
Viktorija Galić
S razvojem tehnologije došlo je do mnogih promjena u društvu, ljudi su globalno povezaniji pomoću Interneta, te se lakše kreću i organiziraju svoja putovanja. Jedan od načina je i internetska stranica CouchSurfing, koju koriste ljubitelji putovanja, dijeljenja i stjecanja novih iskustava. To je stranica pomoću koje putnici i oni koji to žele postati, traže potencijalne domaćine ili ljude koji će ih provesti svojim gradom/mjestom, te im pokazati nove stvari. Takvo iskustvo...
Crkva i mediji
Crkva i mediji
Klara Jakobović
Ovim se radom želi utvrditi kako Crkva danas gleda na moderna sredstva društvene komunikacije i kako se njima koristi u evangelizaciji. S obzirom da je crkveni primaran cilj ostvarenje komunikacije s njezinim ĉlanovima, Crkva i njezini službenici (pape, biskupi, nadbiskupi, svećenici, redovnici i redovnice) nastojali su se tijekom povijesti koristiti pristupaĉnim komunikacijskim sredstvima. U poĉetku se radilo o jednostavnoj komunikaciji, toĉnije o usmenoj i pisanoj rijeĉi, no...
Crkva i mediji: Smjernice Hrvatske biskupske konferencije
Crkva i mediji: Smjernice Hrvatske biskupske konferencije
Danijel Trandler
Ovaj završni rad bavi se smjernicama Hrvatske biskupske konferencije koje govore o odnosu između Crkve i medija i koje žele istaknuti komunikaciju kao vrlo važnu sastavnicu ljudskog života, ali komunikacija se ističe i kao važna sastavnicu kršćanske vjere jer pomoću novih sredstava Crkva vrši svoju evangelizaciju. Prva cjelina namijenjena je objašnjavanju kako su se sredstva masovne komunikacije razvijala i kako je Crkva reagirala na razne revolucije koje su se događale unutar...
Crkva sv. Katarine
Crkva sv. Katarine
Stela Škreblin
U ovom radu opisuje se akademska crkva svete Katarine u Zagrebu. Crkva sv. Katarine je najpoznatija hrvatska barokna crkva te općenito prva barokna građevina u Hrvatskoj što je čini izuzetno važnim doprinosom hrvatskoj arhitekturi. Crkva je smještena na Trgu Katarine Zrinske te je podignuta u sklopu nekadašnjeg isusovačkog kompleksa na zagrebačkom Gornjem gradu. Uz arhitekturni utjecaj, crkva je imala i snažan utjecaj na akademsku zajednicu, zbog svoje uske povezanosti s obližnjom...
Crkveni odnosi s javnošću: medijske kompetencije i stavovi svećenika u Republici Hrvatskoj o crkvenoj komunikaciji
Crkveni odnosi s javnošću: medijske kompetencije i stavovi svećenika u Republici Hrvatskoj o crkvenoj komunikaciji
Klara Jakobović
Središnja tema ovog rada su crkveni odnosi s javnošću, a sastoji se od teorijskog i istraživačkog dijela. U teorijskom dijelu prikazan je i analiziran povijesni razvoj odnosa Crkve i medija, a potom i slika Crkve u hrvatskom medijskom prostoru. Provedena analiza pokazala je da se odnos Crkve prema medijima mijenjao kroz različita povijesna razdoblja, a najznačajnije je doba nakon Drugog vatikanskog koncila kada Crkva želi stupiti u dijalog s medijima. To je ujedno i razdoblje...
Crkveni raskol 1054. i njegove posljedice za kršćanstvo
Crkveni raskol 1054. i njegove posljedice za kršćanstvo
Sanja Gudelj
Rad ne sadrži sažetak.
Crni val u hrvatskoj kinematografiji
Crni val u hrvatskoj kinematografiji
Martina Marasović
U ovom radu bavit ću se Crnim valom kao stilskom strujom autorske kinematografije unutar Socijalističke Republike Hrvatske. Fenomen Crnog vala počeo se razvijati 1960-ih godina unutar Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Crni filmovi su se počeli prepoznavati kao oni koji naturalistički prikazuju svakodnevicu jugoslavenskog društva i koji prikazuju sve tamne strane života u njegovom komunističkom sustavu, koje se do tada nisu prikazivale na filmovima. Iako je Crni val...
Cvijeta Zuzorić kao inspiracija književnicima od Torquata Tassa do Luka Paljetka
Cvijeta Zuzorić kao inspiracija književnicima od Torquata Tassa do Luka Paljetka
Josipa Klarić
U ovom diplomskom radu nakon istraživanja primarnih i sekundarnih izvora proučen je korpus hrvatskih i talijanskih poznatih tekstova o Cvijeti Zuzorić, pjesnikinji od koje nije sačuvan niti jedan stih ali se zato uspomena na nju njeguje u svim epohama i svim žanrovima hrvatske književnosti.
Dalmacija za vrijeme francuske okupacije (1806.-1813.)
Dalmacija za vrijeme francuske okupacije (1806.-1813.)
Davor Vranješ
Rad ne sadrži sažetak.

Pages