Pages

Utjecaji i djelovanje televizijskoga nasilja na djecu i mlade
Utjecaji i djelovanje televizijskoga nasilja na djecu i mlade
Iva Lucić
Ovaj rad bavi se analizom i tumačenjem djelovanja i posljedica prikaza medijskoga nasilja na djecu i mlade, vrstama i obilježjima televizijskoga nasilja, temeljnim karakteristikama televizijskoga djelovanja, televizijskim utjecajem i oblicima te značenjem i važnošću medijske pedagogije. Televizija, kao izrazito moćan masovni medij, neograničen utjecaj ostvaruje upravo na djecu i adolescente i područja djelovanja poput socijalizacije djece, odgoja, obrazovanja i kulture. Pomoću...
Utvrđeni gradovi na južnoj strani Ivanščice do kraja XV. stoljeća
Utvrđeni gradovi na južnoj strani Ivanščice do kraja XV. stoljeća
Mladen Kostanjevečki
Srednjovjekovni utvrđeni kraljevski gradovi na južnoj strani Ivanščice su: Lobor, Oštrc i Belec, koji se spominju od sredine 13. st. Za Oštrc znamo i tko ga je sagradio, župan Farkaš, dok za Lobor pretpostavljamo da je to bio knez Pučuna ili njegov otac Urban, a prema nekim dokumentima varaždinski župan Mihael. Za Belec možemo također pretpostavljati, da ga je gradio kralj Otokar, Gisingovci ili Celjski. Gradovi se spominju često u kontekstu zajedničkog vlasništva...
Utvrđivanje nejednakosti u obrazovnim postignućima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Utvrđivanje nejednakosti u obrazovnim postignućima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Mirta Blažev
Cilj istraživanja bio je utvrditi postoji li razlika u izraženosti straha od negativne evaluacije s obzirom na spol, ozbiljnost i cilj vježbanja te koliko spol, dob, ozbiljnost i cilj vježbanja, perfekcionizam, perfekcionisitčka samoprezentacija te stavovi prema hranjenju doprinose u objašnjenju straha od negativne evaluacije izgleda. Uzorak se sastoji od 345 muških i ženskih sudionika koji vježbaju u teretani te koji su ispunili mjere perfekcionizma (APS-R), perfekcionističke...
Uvjeravanje, manipulacija i propaganda u televizijskim serijama. Slučaj političke drame "Kuća od karata"
Uvjeravanje, manipulacija i propaganda u televizijskim serijama. Slučaj političke drame "Kuća od karata"
Marko Ezgeta
„Prijateljstvo“ između publike i televizijskih serija traje više od 50 godina. Generacije gledatelja uživale su u televizijskim serijama koje su mijenjale načine razmišljanja, ponašanja i stavove. Uslijed promjene načina života, koji je puno složeniji nego prije, promijenile su se i televizijske serije. Svjedočimo pojavi likova antiheroja koji se unutar fiktivnog narativa izravno obraćaju gledateljima, čime se stvara čvršća povezanost likova i gledatelja, što pridonosi...
Učinak eksperimentalnog programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja: Utjecaj na učestalost fizičkih aktivnosti i korištenja tehnologije
Učinak eksperimentalnog programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja: Utjecaj na učestalost fizičkih aktivnosti i korištenja tehnologije
Mia Karabegović
Cilj ovog istraživanja bio je ustanoviti učinkovitost osnovnoškolskog nastavnog programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja u poticanju fizičkih aktivnosti odnosno smanjenju učestalosti sjedilačkih ponašanja vezanim uz korištenje tehnologije: gledanja televizije, vremena provedenog na računalu te igranja videoigrica te provjeriti hipotezu istiskanja. U tu svrhu, primjenjen je kvazi-eksperimentalni dvokratni nacrt s kontrolnom skupinom. Istraživanje je provedeno na 858 sudionika,...
Učinkovitost medijskog odgoja na primjeru edukacije o nasilnim sadržajima u medijima među učenicima šestih razreda
Učinkovitost medijskog odgoja na primjeru edukacije o nasilnim sadržajima u medijima među učenicima šestih razreda
Irina Adamović
Medijska pismenost jedna je od najvaţnijih pismenosti 21. stoljeća. Pod pojmom medijske pismenosti podrazumijevamo vještine i znanja koje korisnici medija stječu s ciljem sigurnog i odgovornog korištenja medija. U ovom se radu proučava važnost medijske pismenosti, njen razvoj te buduće prilike, ali i izazovi s kojima se suočava u današnje vrijeme. Istražuje se učinkovitost poučavanja mladih o medijskim sadržajima i način na koji medijsko opismenjavanje ima utjecaj na stavove o...
Validacija Skale samoefikasnosti u odlučivanju o karijeri
Validacija Skale samoefikasnosti u odlučivanju o karijeri
Katarina Bošnjak
Samoefikasnost donošenja odluka o karijeri je konstrukt koji se može opisati kao vlastito vjerovanje pojedinca da može uspješno donijeti odluku o budućem zanimanju te izvršiti zadatke potrebne za budući razvoj njegove karijere. Svrha ovog rada je bila validirati hrvatsku inačicu Skale samoefikasnosti u odlučivanju o karijeri (Career Decision Self-Efficacy Scale; Taylor i Betz, 1983) te utvrditi njezinu povezanost s nekim konstruktima. U istraživanju je sudjelovalo 582 učenika...
Validacija upitnika kognitivne rezerve (CRIq)
Validacija upitnika kognitivne rezerve (CRIq)
Kristina Ajduković
Kognitivna rezerva je noviji konstrukt u psihološkim istraživanjima, razvijen kao pokušaj objašnjavanja individualnih razlika u funkcioniranju uslijed jednakih neuralnih promjena potaknutih starenjem, demencijama ili drugim bolestima. Povećanju kognitivne rezerve doprinose sva kognitivno stimulirajuća iskustva čime ujedno omogućuju uspješnije suočavanje sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti u starijoj dobi. Ovim istraživanjem se nastojalo provjeriti sukladnost nalaza o...
Validacija upitnika profesionalne zrelosti - UPZ
Validacija upitnika profesionalne zrelosti - UPZ
Dario Vlahović
Profesionalna zrelost jedan je od centralnih pojmova u shvaćanju profesionalnog razvoja. Definira se kao spremnost pojedinca da donese odluku o svojoj karijeri ovisno o svojoj dobi i stupnju profesionalnog razvoja (Savickas i Porfeli, 2011). Ta spremnost je u skladu s mogućnostima pojedinca i zahtjevima okoline te stabilna u vremenu. Svrha ovog rada je validirati Upitnik profesionalne zrelosti (UPZ) autora Babarović i Šverko te utvrditi povezanost s nekim konstruktima. Upitnik sadrţi 20...
Vanjska politika Njemačkog carstva 1871. - 1890.
Vanjska politika Njemačkog carstva 1871. - 1890.
Tomislav Kardum
U radu se donosi pregled njemačke vanjske politike (riječ je o političkoj povijesti i povijesti diplomacije) u razdoblju od ujedinjenja do 1890., odnosno trenutka kada ostavku na položaj kancelara podnosi Otto von Bismarck, apsolutni kreator njemačke vanjske politike u promatranom razdoblju. Na početku se analizira učinak njemačkog ujedinjenja na konstelaciju snaga u Europi te odnos europskih sila spram njemačkog ujedinjenja. Zatim se obrađuju opći ciljevi njemačke vanjske...
Vanjska politika Republike Hrvatske od Washingtonskog do Daytonskog sporazuma
Vanjska politika Republike Hrvatske od Washingtonskog do Daytonskog sporazuma
Ivan Arapović
Glavna tema ovog rada bit će vanjska politika Republike Hrvatske od Washingtonskog sporazuma iz ožujka 1994. do Daytonskog sporazuma, koji je potpisan u prosincu 1995. godine. Cilj ovog rada bio bi prikazati, objasniti i analizirati važne događaje na hrvatskom vanjskopolitičkom planu u razdoblju između dva sporazuma koja su bila od presudne važnosti za okončanje rata. Također bi se kroz rad nastojalo prikazati kako su odnosi Republike Hrvatske s pojedinim državama, s posebnim...
Vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država nakon Drugog svjetskog rata
Vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država nakon Drugog svjetskog rata
Dean Perko
Politika izolacionizma koju su Sjedinjene Američke Države vodile sve do sredine 20. stoljeća naglo se izmjenila nakon napada Japanaca na Pearl Harbor. Krajem 1941. godine SAD su se aktivno uključile u Drugi svjetski rat. Prije toga su u ratu sudjelovali neaktivno, odnosno kroz razne programe kojima su Europi slali materijalnu i financijsku pomoć. Uskoro su slijedili sastanci i mirovne konferencije saveznika – Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije, koji...

Pages