Pages

Ratio studiorum v. Operis ratio u Zamanjinom prijevodu Odiseje
Ratio studiorum v. Operis ratio u Zamanjinom prijevodu Odiseje
Ante Pavelić
Rad se bavi prijevodom Homerove „Odiseje“ isusovca i hrvatskog latinista Bernarda Zamanje. U radu su predstavljene tri cjeline koje su značajne za Zamanju i uz pomoć kojih se može pristupiti sagledavanju Zamanjinog prijevoda. U prvoj naglasak je stavljen na isusovački obrazovni sustav Ratio studiorum koji je i sam Zamanja prošao i koji mu je pružio temelje klasičnog obrazovanja. U drugom dijelu prikazan je prevodilački stil kroz sam Zamanjin predgovor koji se zove Ratio operis....
Ratno izvještavanje u katoličkom tjedniku "Glas Koncila"
Ratno izvještavanje u katoličkom tjedniku "Glas Koncila"
Mateja Vuković
Poštivanje etičkih načela je neodvojivo od kvalitetnog i profesionalno umjerenog novinarstva. Istinitost, točnost, objektivnost i poštivanje privatnosti samo su neke od temeljnih vrijednosnih karakteristika kojima se treba voditi svaki izvjestitelj. Tih bi se načela osobito trebao držati svaki ratni izvjestitelj. Međutim, često se postavlja pitanje je li uopće moguće biti nepristran u izvještavanju o ratu u vlastitoj domovini, te kako i na koji način pridonijeti pomirbi...
Razlike u metodologiji popisa migranata u Europi na temelju podataka o hrvatskim građanima
Razlike u metodologiji popisa migranata u Europi na temelju podataka o hrvatskim građanima
Ida Ivanović
Zašto postoji diskrepancija u podacima koji se odnose na migrante iz Hrvatske u europskim zemljama, ovisno o izvoru podataka koji konzultiramo, a specifiĉno u razdoblju od ulaska Hrvatske u EU, osnovno je pitanje na koje se pokušalo odgovoriti u ovom radu. U tom kontekstu, u radu se fokusiralo na dobrovoljne, meĊunarodne ili vanjske migracije, prvenstveno iz ekonomskih razloga, iz Hrvatske prema šest europskih zemalja. Razlike izmeĊu brojeva prijavljenih hrvatskih useljenika u...
Razlike u navikama i kvaliteti spavanja studenata dvaju sustava studiranja
Razlike u navikama i kvaliteti spavanja studenata dvaju sustava studiranja
Marija Petranović
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlikuju li se navike i kvaliteta spavanja studenata iz dvije generacije koje su u razmaku od deset godina studirale u dva različita sustava visokog obrazovanja. Istraživanjem je obuhvaćeno 1083 studenata Sveučilišta u Zagrebu, od čega je 544 sudionika ispitano 2004. godine, a 539 sudionika - uključenih u novi bolonjski sustav studiranja – ispitano je 2014. godine. Raspon dobi sudionika bio je od 18 do 28 godina, 52 % sudionika bilo je...
Razlike u religijskoj praksi i duhovnosti pripadnika kršćanske i budističke zajednice
Razlike u religijskoj praksi i duhovnosti pripadnika kršćanske i budističke zajednice
Josip Marković
Ovaj rad bavit će se razlikama u religijskom iskustvu kako ga prakticiraju i percipiraju pripadnici dvaju različitih religijskih zajednica (kršćanske i budističke). U svrhu istraživanja problema i prikupljanja podataka provest će se kvalitativno istraživanje metodom opažanja redovitih tjednih sastanaka u jednoj kršćanskoj zajednici i jednoj budističkoj u razdoblju od dva mjeseca. Prilikom opažanja prikupit će se dodatni podatci putem polustrukturiranih intervjua s pripadnicima...
Razlike u vjerovanjima o subjektivnim pokazateljima laganja
Razlike u vjerovanjima o subjektivnim pokazateljima laganja
Marija Knežević
Vjerovanja o pokazateljima laganja utječu na odluku u zadatku detekcije laži i zbog toga su važno područje u forenzičkim znanostima i praksi. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati točnost i razlike u vjerovanjima pravosudnih policajaca, zatvorenika i studenata o pokazateljima laganja. U istraživanju su sudjelovala 274 sudionika, od toga 75 pravosudnih policajaca i 109 zatvorenika Odjela za psihosocijalnu dijagnostiku, te 90 muških studenata Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanje na...
Razlike u životnim težnjama između tipova privrženosti
Razlike u životnim težnjama između tipova privrženosti
Davor Dubravić
Cilj ovog istraživanja bio je proširiti razumijevanje teorije privrženosti i povezati je sa životnim težnjama prema teoriji samoodređenja na način da se ispitaju razlike između sigurno i nesigurno privrženih pojedinaca u strukturi životnih težnji. Životne težnje su unutarnje (osobni rast i razvoj, značajni odnosi i rad u korist zajednice) te vanjske (bogatstvo, slava i izgled). U istraživanju je sudjelovalo 300 sudionika. Riješili su Upitnik iskustava u bliskim vezama te...
Razredba pridjeva
Razredba pridjeva
Tomislava Saša
U prvom dijelu diplomskoga rada istražuje se i opisuje pristup razredbi pridjeva u udžbenicima hrvatskoga jezika za osnovne i srednje škole. Poredbenom metodom daju se podaci o podjeli pridjeva na razrede prema značenju u školskim udžbenicima. Obrada pridjeva u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima pokazuje priličnu nedosljednost u njima. Uočeno je kako udžbenici ne dijele pridjeve prema značenju ujednačeno. Većina osnovnoškolskih udžbenika dijeli pridjeve na opisne...
Razvoj i neurobiološka osnova sposobnosti obrade lica tijekom prve godine života
Razvoj i neurobiološka osnova sposobnosti obrade lica tijekom prve godine života
Matea Karlović
Obrada lica obuhvaća sposobnosti detekcije i prepoznavanja lica, obrade usmjerenosti pogleda i emocionalnih izraza lica te se smatra važnom domenom u razvoju teorije uma. Rani razvoj sposobnosti obrade lica ima važnu ulogu u uspostavljanju prvih socijalnih interakcija i odnosa te daljnjem razvoju kognitivnih sposobnosti (npr. jezika) i usvajanju znanja kroz socijalno učenje. Cilj ovog preglednog rada je kroz kritičku evaluaciju relevantnih istraživanja prikazati suvremene spoznaje...
Razvoj i odgoj djece u istospolnim zajednicama
Razvoj i odgoj djece u istospolnim zajednicama
Lorena Herceg
U današnje vrijeme, uslijed brojnih društvenih zbivanja, tradicionalna obitelj prestaje biti jedini i najčešći tip obitelji. Osim što se brakovi rijede sklapaju, a češće raspadaju, pojavljuju se novi oblici obitelji, kao što su jednoroditeljske, adoptivne, izvanbračne zajednice sa ili bez djece i sl. Suvremenost društva očituje se i u činjenici da sve veći broj istospolnih parova odlučuje imati djecu. Radi brojnih prigovora koji su upućeni zbog brige o djetetovoj dobrobiti,...
Razvoj ideje solidarnosti kroz povijest i grupe solidarne razmjene
Razvoj ideje solidarnosti kroz povijest i grupe solidarne razmjene
Rina Nožina
Fenomen grupne odanosti i zajedničkih resursa postoji mnogo duže od samog pojma solidarnosti. Temeljne društvene jedinice pretkapitalističkog društva su bile obitelji i proširene obitelji. Obiteljske veze su se gradile na uzajamnom povjerenju, formirajući određene dužnosti i moralne norme. Moralne norme uče članove obitelji kako pomoći jedni drugima te kako se zajedno obraniti od izvanjskih prijetnji i neprilika (Stjerno, 2005:25).
Razvoj kompetitivnih računalnih igara:od hobija  do sporta
Razvoj kompetitivnih računalnih igara:od hobija do sporta
Luka Šantić
Računalne igre su se pojavile u prvoj polovici 50-ih godina 20. stoljeća. Pojam računalnih igara mnogi povezuju s negativnim konotacijama poput gubljenja vremena, zanemarivanja obaveza, zaostalost pri socijalnom razvoju, štetnost fizičkom zdravlju itd. Naravno da računalne igre imaju svoje negativne strane, no unatoč tomu one danas imaju svoje mjesto u popularnoj kulturi kao nešto drugačije, nešto što je nadišlo svoju primarnu svrhu, nešto što prema brojnim istraživanjima ima...

Pages