Pages

Razvoj neverbalne komunikacije u novim medijima
Razvoj neverbalne komunikacije u novim medijima
Anamaria Mofardin
Nove tehnologije, samim time i novi mediji, imali su velik utjecaj na ljudsku komunikaciju. Računalno posredovana komunikacija sve je češća zamjena za komunikaciju licem u lice, iako se pojavljuje problem odsutnosti sugovornika čime se gubi velik broj informacija koje proizlaze iz neverbalne komunikacije pošiljatelja i primatelja poruke. Uzevši to u obzir, novi mediji odlučili su korisnicima osigurati različite načine za izražavanje online neverbalne komunikacije. Važno je...
Razvoj rimske komedije
Razvoj rimske komedije
Klaudia Pilko
Rad ne sadrži sažetak.
Razvoj staroegipatske slikovne umjetnosti i reljefne skulpture tijekom starog krajevstva
Razvoj staroegipatske slikovne umjetnosti i reljefne skulpture tijekom starog krajevstva
Petra Rukav
Razna umjetnička djela stoljećima fasciniraju različite vrste ljudi – od znanstvenika preko umjetnika do običnih putnika. Staroegipatskoj umjetnosti prvi su se divili rani grčki te kasniji rimski umjetnici koji su inspiraciju za svoja djela pronalazili u egipatskoj tehnici, a sljedeće kulture bi stvarale pod utjecajem njihovih radova. Umjetnici drevnog Egipta nisu ostavljali vlastiti potpis da buduće generacije slave umjetnika, a ne samo njegova djela jer je njihova umjetnost imala...
Razvoj ženske učiteljske profesije u Hrvatskoj u 19. stoljeću: povijest i književnost
Razvoj ženske učiteljske profesije u Hrvatskoj u 19. stoljeću: povijest i književnost
Mateja Miklošić
Žene u 19. stoljeću počinju se buditi i ostvarivati svoja prava. Od domaćica i majki, postaju puno više, postaju članovi društva i izvan svoja četiri zida. Obrazovanje postaje važno oruđe kojim se može unaprijediti društvo, osnažiti narod i obogatiti državu. Upravo iz tih razloga postalo je zdravorazumskom činjenicom omogućiti obrazovanje i ženama. Iako su se u počecima žene obrazovale u uskim okvirima usmjerene na kućanstvo, ručni rad i odgoj djece, kasnije su im...
Razvojni kapaciteti regije Istočna Hrvatska (studija slučaja)
Razvojni kapaciteti regije Istočna Hrvatska (studija slučaja)
Nikola Čuraj
Ovaj rad bavi se istraživanjem razvojnih kapaciteta regije Istočne Hrvatske. Kapaciteti razvoja predstavljaju koncept koji ljudsko djelovanje, odnosno socijalni kapital nekog društva, tumači kao osnovu za razvoj koji je sposoban za budućnost. U sociologiji razvoja regija predstavlja optimalnu jedinicu analize razvojnih kapaciteta, a dobro provedena regionalizacija predstavljaja prvi korak pri uravnoteženom razvitku države. S obzirom na to smo i formirali regiju Istočna Hrvatska koju...
Reakcija učenika na virtualno nasilje
Reakcija učenika na virtualno nasilje
Dora Biškup
Virtualno nasilje podrazumijeva slanje uvredljivih ili prijetećih poruka, poticanje mrţnje, uznemiravanje drugih korisnika, nesavjestan pristup i širenje štetnih sadrţaja te objavljivanje nasilnih i uvredljivih komentara. Zbog anonimnosti i neposrednosti na internetu te nedostatka neverbalne komponente i konteksta situacije, korisnik ne dobiva afektivne povratne informacije o tome je li njegovo ponašanje prouzroĉilo štetu drugome. Anonimnost mu na taj naĉin daje osjećaj da bez...
Realizacije kronotopa u romanika Ranka Marinkovića i Itala Calvina
Realizacije kronotopa u romanika Ranka Marinkovića i Itala Calvina
Ana Lovrić
Tema diplomskog rada je pronalazak kronotopa i interpretacija njihove realizacije u romanima Never more Ranka Marinkovića i Ako jedne zimske noći neki putnik Itala Calvina. Rad je ostvaren pomoću metoda hermeneutike i interpretacije. Prema hermeneutičkom načelu razumijevanja cjeline iz dijelova, rad je podijeljen na nekoliko dijelova, a dva su osnovna teorijsko-povijesni i interpretacijsko-kritički dio. U prvom su dijelu obrađeni teorijski i povijesni okviri kako bi se u svojoj...
Recepcija NATO intervencije u Jugoslaviji 1999. godine u hrvatskim novinama
Recepcija NATO intervencije u Jugoslaviji 1999. godine u hrvatskim novinama
Mislav Vojković
Tema ovog rada je NATO intervencija u Saveznoj Republici Jugoslaviji 1999. god. gledana kroz izvještaje u hrvatskim novinama. Nakon dugotrajnih sukoba između jugoslavenske vojske i Oslobodilačke vojske Kosova međunarodna zajednica je pokušala prekinuti sukobe i uvesti mir na Kosovu. No svi diplomatski pokušaji za uvođenjem mira propadaju te NATO pokreće intervenciju. Ona je trajala dva i pol mjeseca, a brojni dijelovi Jugoslavije su pri tome bili bombardirani. Naposljetku Srbija...
Refleksije indijske filozofije u pjesništvu Tina Ujevića
Refleksije indijske filozofije u pjesništvu Tina Ujevića
Martina Vukić
Završni rad Refleksije indijske filozofije u pjesništvu Tina Ujevića dokazuje i prikazuje kako se navedena filozofija ogleda u pjesnikovu stvaralaštvu, napose u poeziji te se sastoji od dva dijela dokaza. U prvom dijelu se navode i interpretiraju relevantni eseji, članci i spisi dok je u drugom dijelu izložena interpretacija par pjesama u kontekstu temeljnih ideja indijske filozofije. Za jasniji uvid u interpretaciju eseja i pjesama, naglašava se bitna razlika u načinu spoznavanja...
Reforme pape Inocenta III. (1198. - 1216.)
Reforme pape Inocenta III. (1198. - 1216.)
Sanja Mijoković
Rad ne sadrži sažetak.

Pages