Pages

Tehnostres i njegovi korelati kod hrvatskih zaposlenika
Tehnostres i njegovi korelati kod hrvatskih zaposlenika
Karla Ćuk
Cilj ovog istraživanja bilo je predstaviti i bolje razumjeti fenomen tehnostresa kod hrvatskih zaposlenika, pri čemu se tehnostres odnosi na „negativno psihološko stanje povezano s trenutnim korištenjem ili prijetnjom korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija u budućnosti“ (Salanova, Lorens, Cifre i Nogareda, 2007, str. 1). U istraživanju je sudjelovalo 259 hrvatskih zaposlenika prosječne starosti 36 godina (M = 35.67, sd = 9.55) koji su ispunjavali online upitnik...
Tekstnolingvistička analiza članaka s hrvatskih i njemačkih internetskih portala o Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015.
Tekstnolingvistička analiza članaka s hrvatskih i njemačkih internetskih portala o Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015.
Sandro Stojaković
Predmet ovog diplomskog rada su članci s hrvatskim i njemačkih internetskih portala o Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015. U radu je provedena tekstnolingvistička analiza članaka s obzirom na njihovu makrostrukturu te leksičku i gramatičku razinu. Korpus obuhvaća četrdeset i šest članaka o utakmicama odigranim na Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015. Prvi je cilj rada provesti makrostrukturnu analizu hrvatskih i njemačkim članaka uključenih u korpus....
Tema škole u hrvatskoj adolescentskoj književnosti
Tema škole u hrvatskoj adolescentskoj književnosti
Mateja Hajda
U ovom radu bavit ću se upravo temom škole, odnosno istražit ću kako je tema škola obrađena u djelima hrvatske adolescentske književnosti. U radu se tema škole proučava u adolescentskoj književnosti u tri različita perioda: tridesete godine 20. stoljeća, sedamdesete godine 20. stoljeća te suvremeno razdoblje. Tridesete godine 20. stoljeća u literaturi su prepoznate kao rodno mjesto zasebne adolescentske književnosti i tada se javlja lik adolescenta koji je buntovan, pobunjen...
Tematska analiza dječjeg poimanja romantične ljubavi
Tematska analiza dječjeg poimanja romantične ljubavi
Jelena Radić
Unatoč rastućem interesu istraživača za temu ljubavi, o romantičnoj ljubavi u dječjoj dobi se jako malo zna, posebice o dječjem poimanju ljubavi. Kako bismo dobili uvid u dječja vjerovanja i očekivanja od ljubavi, odlučili smo se za kvalitativni pristup. Proveli smo intervjue sa 26-ero djece prosječne dobi 9 godina iz dviju Zagrebačkih osnovnih škola. Tematskom analizom njihovih odgovora izdvojili smo 9 tema koje opisuju njihova vjerovanja o romantičnoj ljubavi. Izdvojene teme...
Teorija evolucije i katolički nauk o učenju
Teorija evolucije i katolički nauk o učenju
Ninoslav Križić
Teorija evolucije, sveobuhvatna, čvrsto utemeljena znanstvena teorija za cilj ima objasniti razvoj i postanak svake vrste, pa tako i čovjeka. Poimanje čovjeka koje iz nje proizlazi razlikuje se od kršćanskog poimanja čovjeka. U ovom radu razmatram pitanje odnosa teorije evolucije i katoličkog nauka o čovjeku fokusirajući se na pojam duhovne duše. Katolički nauk duhovnu dušu drži temeljnom sastavnicom čovjekova bića, entitetom koji čovjeka izdvaja iz evolucije vrsta....
Teorija sekuritizacije i teorija rutinskih aktivnosti: znanstveni doprinos i praktične implikacije u suzbijanju terorizma
Teorija sekuritizacije i teorija rutinskih aktivnosti: znanstveni doprinos i praktične implikacije u suzbijanju terorizma
Matej Hrupelj
U svrhu implementacije optimalne strategije u suzbijanju terorizma, ovaj rad ukazuje na pravilno definiranje i percepciju terorizma kako bi praktični modeli antiterorizma bili efikasni. Fenomen terorizma je u suvremenom društvu shvaćen kao globalna prijetnja, no odnos pojedine države prema tome problemu se razlikuje. Kako bi suzbijanje terorizma bilo efikasno, potrebna je zajednička suradnja, stoga i zajednička percepcija terorizma i način prevencije terorizma. Iako je globalna...
Teorije o etnogenzi Hrvata
Teorije o etnogenzi Hrvata
Fran Janković
U ovom radu donosi se u kratkim crtama prikaz glavnih pisanih vrela za proučavanje dolaska Hrvata te pregled glavnih teorija o podrijetlu Hrvata. Nešto veća pozornost posvećena je knjizi Danijela Dzine Becoming Slav, Becoming Croat: Identity transformations in post-Roman Dalmatia kao primjeru suvremenog postmodernog pristupa problematici oko kojeg u suvremenoj historiografiji vlada sve veći konsenzus. U radu se ne komentiraju arheološki nalazi ni suvremena genska istraživanja, koja bi...
Teorije zavjere u medijima.
Teorije zavjere u medijima.
Tena Gunčević
Rad ne sadrži sažetak.
Teritorijalna suradnja: Makroregionalna suradnja na primjeru Dunavske strategije i Republike Hrvatske
Teritorijalna suradnja: Makroregionalna suradnja na primjeru Dunavske strategije i Republike Hrvatske
Marija Jerković
Rad se bavi proučavanjem teritorijalne suradnje te njenog doprinosa kontinuiranom razvoju. Ističe se teritorijalna suradnja na području Dunavske regije koja uključuje područje: Austrije, Njemačke (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačke, Češke, Slovenije, Mađarske, Rumunjske, Bugarske i Hrvatske; zatim tri IPA države: Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije te dvije ENI partnerske države: Moldavije i Ukrajine (četiri regije: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska...
Terorizam "Islamske države" i velika migracijska kriza
Terorizam "Islamske države" i velika migracijska kriza
Helena Strahija
„Islamska država“, poznatija kao ISIS ili ISIL, jedna je od najekstremnijih i najbogatijih terorističkih organizacija u povijesti. (Weiss, Hassan, 2015: 11) Na međunarodnoj sceni pojavila se iznenada, iako postoji već dugi niz godina, i u rekordnom vremenu izbrisala je granice Iraka i Sirije te sebe proglasila obnoviteljem nekadašnjeg izgubljenog carstva. (Weiss, Hassan, 2015: 13) U srpnju 2014. godine njenu većinom zarobljenu populaciju, činilo je više od šest milijuna ljudi....
The Stoic Conception of the Sage
The Stoic Conception of the Sage
Ana Grgić
U ovome radu raspravljam o koncepciji mudraca u stoičkoj filozofiji. Stoici opisuju mudraca kao utjelovljenje mudrosti, kao nekoga tko nikad ne očituje neznanje, kao jedino biće koje posjeduje znanje, koje je u potpunosti racionalno, vrlo i sretno te, konačno, kao osobu koja nema emocije, nego samo eupatheiai, to jest “dobre osjećaje”. Raspravljam o svakoj od tih značajki mudraca i pokazujem da je pojam mudraca konstrukcija sačinjena iz glavnih pojmova cjelokupnoga stoičkog...
Tiberije po Tacitu i po Svetoniju
Tiberije po Tacitu i po Svetoniju
Ivan Marjanović
Tema ovog rada je kako su i zašto historiografi Tacit u svojim Analima i Svetonije u Životima 12 careva prikazali iznimno negativno rimskog cara Tiberija. Tiberije je do dolaska na vlast bio uspješni vojskovođa pod carem Augustom. Nakon smrti nekoliko Augustovih nasljednika, Tiberije postaje prijestolonasljednik i posvaja Germanika po Augustovoj zapovijedi. Tacit i Svetonije imaju dosta dobro mišljenje o Tiberiju kao vojskovođi, ali to mišljenje se naglo mijenja njegovim dolaskom na...

Pages