Paginacija

Crkva sv. Katarine
Crkva sv. Katarine
Stela Škreblin
U ovom radu opisuje se akademska crkva svete Katarine u Zagrebu. Crkva sv. Katarine je najpoznatija hrvatska barokna crkva te općenito prva barokna građevina u Hrvatskoj što je čini izuzetno važnim doprinosom hrvatskoj arhitekturi. Crkva je smještena na Trgu Katarine Zrinske te je podignuta u sklopu nekadašnjeg isusovačkog kompleksa na zagrebačkom Gornjem gradu. Uz arhitekturni utjecaj, crkva je imala i snažan utjecaj na akademsku zajednicu, zbog svoje uske povezanosti s obližnjom...
Crkveni odnosi s javnošću: medijske kompetencije i stavovi svećenika u Republici Hrvatskoj o crkvenoj komunikaciji
Crkveni odnosi s javnošću: medijske kompetencije i stavovi svećenika u Republici Hrvatskoj o crkvenoj komunikaciji
Klara Jakobović
Središnja tema ovog rada su crkveni odnosi s javnošću, a sastoji se od teorijskog i istraživačkog dijela. U teorijskom dijelu prikazan je i analiziran povijesni razvoj odnosa Crkve i medija, a potom i slika Crkve u hrvatskom medijskom prostoru. Provedena analiza pokazala je da se odnos Crkve prema medijima mijenjao kroz različita povijesna razdoblja, a najznačajnije je doba nakon Drugog vatikanskog koncila kada Crkva želi stupiti u dijalog s medijima. To je ujedno i razdoblje...
Crkveni raskol 1054. i njegove posljedice za kršćanstvo
Crkveni raskol 1054. i njegove posljedice za kršćanstvo
Sanja Gudelj
Rad ne sadrži sažetak.
Crni val u hrvatskoj kinematografiji
Crni val u hrvatskoj kinematografiji
Martina Marasović
U ovom radu bavit ću se Crnim valom kao stilskom strujom autorske kinematografije unutar Socijalističke Republike Hrvatske. Fenomen Crnog vala počeo se razvijati 1960-ih godina unutar Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Crni filmovi su se počeli prepoznavati kao oni koji naturalistički prikazuju svakodnevicu jugoslavenskog društva i koji prikazuju sve tamne strane života u njegovom komunističkom sustavu, koje se do tada nisu prikazivale na filmovima. Iako je Crni val...
Cvijeta Zuzorić kao inspiracija književnicima od Torquata Tassa do Luka Paljetka
Cvijeta Zuzorić kao inspiracija književnicima od Torquata Tassa do Luka Paljetka
Josipa Klarić
U ovom diplomskom radu nakon istraživanja primarnih i sekundarnih izvora proučen je korpus hrvatskih i talijanskih poznatih tekstova o Cvijeti Zuzorić, pjesnikinji od koje nije sačuvan niti jedan stih ali se zato uspomena na nju njeguje u svim epohama i svim žanrovima hrvatske književnosti.
Dalmacija za vrijeme francuske okupacije (1806.-1813.)
Dalmacija za vrijeme francuske okupacije (1806.-1813.)
Davor Vranješ
Rad ne sadrži sažetak.
Darvinizam i politika
Darvinizam i politika
Matej Vrljić
Tema ovog rada je razmatranje kompatibilnosti darvinizma s konzervativizmom i lijevim političkim svjetonazorom. Kao temelji i predstavnici sukobljenih strana odabrana su djela Darvinistička ljevica Petera Singera (2000.) i Darvinistički konzervativizam Larryja Arnharta (2009.) Rad je strukturiran tako da prati glavne argumente oba djela, ali umjesto klasičnog prikaza knjige, rad je osmišljen tako da dodatnim argumentima i kritičkim komentarima obogati argumente iz izvornih djela. Rad...
Daytonski sporazum i njegova primjena
Daytonski sporazum i njegova primjena
Fran Janković
Predmet ovog rada je Daytonski sporazum i njegova primjena u desetljeću koje je slijedilo nakon njegova potpisivanja. Njime su obuhvaćeni događaji koji su prethodili potpisivanju Sporazuma, odnosno raspad Jugoslavije, regionalni i globalni kontekst rata u Bosni i Hercegovini te djelovanje međunarodnih subjekata u pokušajima zaustavljanja oružanog sukoba i pronalaženju mirnog rješenja krize. Predmet razmatranja bit će također obveze preuzete Daytonskim sporazumom, primjena...
De mortibus persecutorum: sadržajna analiza i narativni postupci
De mortibus persecutorum: sadržajna analiza i narativni postupci
Klara Bagarić
Motiv Božje kazne i Boga osvetnika kršćanima je poznat još iz Starog Zavjeta. No plaća li zaista čovjek još za života kaznu za učinjenu nepravdu i nedjela ili ga pak ona čeka na ,,drugom svijetu''? Kršćani prvih stoljeća i kršćani današnjice zasigurno se ne bi složili oko odgovora na ovo pitanje. Laktancije u svom djelu De mortibus persecutorum (O smrtima progonitelja) piše o, kako se već iz naslova može razaznati, strašnim sudbinama onih koji su progonili...
Definicija hedonizma u rave subkulturi
Definicija hedonizma u rave subkulturi
Marija Ćurić
Rave subkultura je subkultura koja je nastala u vrijeme rastućega kapitalizma i globalizacije. Ona spada u postsubkulturalne teorije kao izdanak postmodernističkoga doba. Rave je za razliku od prijašnjih subkulturnih skupina masovna pojava, u njemu žene imaju veću ulogu nego u ostalima, ne javlja se kao odgovor na probleme u radničkoj klasi jer su pripadnici iz različitih klasa te je hedonistički pokret koji nije usmjeren na promijene statusa quo. Rave je kao subkultura u odnosu na...
Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova
Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova
Tino Deželić
Magistarski rad Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova pregledno je djelo o ulozi Demetrija Farskog u sukobima s Rimom. U ovome radu nastoji se pobliže sagledati i analizirati uloga ilirskog vojskovođe u okviru Prvog i Drugog ilirskog rata te preispitati tvrdnje antičkih pisaca o akcijama koje je čitavo desetljeće vodio kao upravitelj posjeda dobivenih od strane Rima. Rad je tematski podijeljen na tri glavne cjeline, u kojima se opisuje razvoj i uspon ilirske države, ratovi s...
Demografsko kretanje i položaj Hrvata u Srbiji
Demografsko kretanje i položaj Hrvata u Srbiji
Dragan Leko
U radu je prikazana povijest Hrvata u Srbiji, od najranijih vremena pa sve do velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. Posebno je naglašena Vojvodina, jer je upravo u njoj najveća koncentracija Hrvata. Povijest govori o teškom položaja Hrvata jer je Vojvodina politički vrlo trusno područje, koje je često mijenjalo drţave koje su imale pravo na Vojvodinu. Tijekom opisivanja povijesti, posebno se obradila i dinamična demografska slika kroz povijest, kao i uzroci konstantnoga...

Paginacija