Rad nije dostupan
disertacija
Zadarski sud Curia maior ciuilium i njegovo djelovanje

Tomislav Popić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji