diplomski rad
Sadržaj stigme prema osobama sa psihičkim poremećajima

Natalija Bujević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU