diplomski rad
Usporedba američke i europske poljoprivredne politike prema genetskim modificiranim organizmima

Martina Leljak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU