Ćosić, Stjepan: Stijepo Obad, Serđo Dokoza and Suzana Martinović, Južne granice Dalmacije od XV. st. do danas (The Southern Borders of Dalmatia from the Fifteenth Century to the Present). Zadar: Dræavni arhiv u Zadru, 1999. Pages 104.

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja