Scientific paper - review paper
Historiografski problemi kronologije staroegipatske povijesti u hrvatskim povijesnim znanostima i nastavi povijesti

Tomorad, Mladen (2008)