master's thesis
Computationalism and Mental-State Sematics

Anna Kocsis (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Metadata
TitleKomputacionalizam i semantika mentalnih stanja
AuthorAnna Kocsis
Mentor(s)Tomislav Janović (thesis advisor)
Abstract
Jedan od najutjecajnijih pristupa proučavanju informacijskih ili komputacijskih sustava iz perspektive kognitivnih znanosti je onaj Davida Marra. Marr tvrdi da potpuni opis informacijskog sustava podrazumijeva: (i) objašnjenje toga što sustav radi i zašto, (ii) opis reprezentacija kojima operira, i (iii) specifikaciju fizičkih mehanizama koji su u te operacije uključeni. U pozadini tog određenja je tvrdnja da se razine opisa međusobno ograničavaju, što rezultira konvergencijom njihovih objašnjenja prema cjelovitom opisu sustava. Kao kriterij razlikovanja između komputacijskih sustava koji operiraju mentalnim stanjima i onih koji to ne čine, uzima se bihevioralna fleksibilnost sustava. Fleksibilnost sustava očituje se u sposobnosti uspostavljanja karakterističnih relacija između inputa i reprezentacijskih stanja sustava. Na komputacijskoj i reprezentacijskoj razini opisa ovo se svojstvo manifestira kao sposobnost dezignacije i interpretacije inputa, dok se na implementacijskoj razini ono realizira kroz perceptivno učenje i slične neurofiziološke mehanizme.
Keywordsbehavioral flexibility computationalism information system levels of description naturalised semantics perceptive learning
Parallel title (English)Computationalism and Mental-State Sematics
Committee MembersDavor Pećnjak
Zvonimir Čuljak
Tomislav Janović
GranterSveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
Lower level organizational unitsODSJEK ZA FILOZOFIJU
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philosophy
Philosophy of Mind
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeDepartment of Philosophy
Academic title abbreviationmag.Philosophy
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-29
Parallel abstract (English)
One of the most influential approaches in studying information systems in the cognitive sciences is the one proposed by David Marr. Marr asserts that giving a full account of an information system implies: (i) explaining what the system does and why, (ii) describing representations on which it operates, and (iii) determining physical mechanisms involved in these operations. The idea underlying this approach is that the levels of description constrain each other, resulting in convergence of explanations towards a holistic account of the system. The systems’ behavioral flexibility is taken as a criterion by which systems operating on mental states can be distinguished from those operating on other kinds of states. Flexibility of the system is manifested in its ability to establish characteristic relations between the input states and the representational states. On the computational and the representational levels of description, flexibility of the system is manifested in the abilities of designation and interpretation; on the implementation level this characteristic of the system is realized through perceptive learning and similar neurophysiological mechanisms.
Parallel keywords (Croatian)bihevioralna fleksibilnost informacijski sustav komputacionalizam naturalizirana semantika perceptivno učenje razine opisa
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:545560
CommitterRužica Grbešić