diplomski rad
Komputacionalizam i semantika mentalnih stanja

Anna Kocsis (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA FILOZOFIJU