Pages

Aktivnosti Islamske države na Twitteru
Aktivnosti Islamske države na Twitteru
Mihovil Sić
Islamska država prepoznala je nove načine komunikacije za promociju svojih aktivnosti. Osim tradicionalnih medija u manjoj mjeri, Islamska država koristi online platforme u svrhu diseminiranja poruka terorističkog sadržaja koje imaju za cilj širenje propagande, radikaliziranja publike i regrutiranja potencijalnih pristaša na globalnoj razini. Online platforma koju Islamska država najviše upotrebljava za širenje navedenih aktivnosti je Twitter na kojoj je prema procjenama kreirano...
Alternativne mjere prema maloljetničkom riziku: Prikaz "Stop programa" u Gradu Zagrebu
Alternativne mjere prema maloljetničkom riziku: Prikaz "Stop programa" u Gradu Zagrebu
Marga Hajdin
Cilj rada je opisati i obrazložiti kako se upravo alternativnim mjerama, koje se provode u suradnji sa stručnjacima iz „Stop programa“, maloljetnicima pruža prilika za adekvatan odgoj te zdrav rast i razvoj, što je, sukladno Zakonu o sudovima za mladež (NN 111/1997 ), svrha postupanja prema maloljetnim počiniteljma kaznenih djela, kao i mjera opreza da se ubuduće ne počine kažnjiva djela. Promicanje takvih humanih mjera, ima znatan kriminalno preventivni potencijal što je od...
Alternativne sankcije
Alternativne sankcije
Lana Ostojić
Tijekom izvršavanja alternativne sankcije uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom probacijski službenici nadziru slobodu počinitelja kaznenih djela i njihovo pridržavanje obaveza sankcije, te im pomažu u resocijalizaciji i reintegraciji unutar društvene zajednice s ciljem odvraćanja od daljnjeg kriminalnog ponašanja i smanjenja povratništva. Cilj istraživanja bio je steći uvid u ulogu motivacije i odnosa osuđenika i probacijskih službenika na tijek izvršavanja sankcije i...
Američki Hrvati i hrvatski identitet
Američki Hrvati i hrvatski identitet
Iva Kajfeš
Rad ne sadrži sažetak.
Američki rat za neovisnost
Američki rat za neovisnost
Antonio Krakan
Rat za američku neovisnost ključan je događaj za Sjedinjene Američke Države. Tzv. Američka revolucija je rat koji predstavlja temelj stvaranja Sjedinjenih Američkih Država i napuštanje kolonijalne ovisnosti od Ujedinjenog Kraljevstva. Događaj je koji se zbio u 18. stoljeću i obilježio svjetsku povijest. Osamostaljenjem i donošenjem Deklaracije o neovisnosti otvorio se put uspostavi novog poretka na međunarodnoj razini. Cilj rada je povijesno prikazati ključne događaje koji...
Analitika u odnosima s javnošću
Analitika u odnosima s javnošću
Magdalena Andrijanić Nenadić
Odnosi s javnošću su mlada znanstvena disciplina te, u usporedbi s ostalim znanostima, svoje temelje još uvijek utvrĊuje. Samim time se i znanstveno gledište odnosa s javnošću još uvijek usklaĊuje. Ipak, nepobitna je ĉinjenica da je analitika, to jest istraţivanje neraskidiv dio odnosa s javnošću. Bez nje se ne moţe utvrditi ĉinjeniĉno stanje neke situacije niti odrediti idući korak odnosa s javnošću. Nakon pregleda relevantne literature, u ovom je diplomskom radu...
Analiza diskursa medijske reprezentacije Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića za vrijeme parlamentarnih izbora 2015. i 2016. godine
Analiza diskursa medijske reprezentacije Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića za vrijeme parlamentarnih izbora 2015. i 2016. godine
Ema Kukolić
Diplomskim radom analiziraju se izjave Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića tijekom predizborne kampanje za parlamentarne i prijevremene parlamentarne izbore 2015. i 2016. godine te izjava Tomislava Karamarka tijekom tzv. afere „Konzultantica“. Za potrebe analize korištena je metoda kritičke analize diskursa koja se uvelike oslanja na metodološku shemu koju je osmislio britanski lingvist Norman Fairclough. Cilj rada bio je pronalazak obrazaca obraćanja javnosti tijekom tri...
Analiza i usporedba psihološkog savjetovanja putem telefona i e-maila
Analiza i usporedba psihološkog savjetovanja putem telefona i e-maila
Melita Pranić
Cilj istraživanja je bio prikazati i donekle usporediti značajke telefonskog i Internet savjetovanja. Podaci su prikupljeni 2012. godine kao zapisnici telefonskih (1114 zapisnika), odnosno e-mail savjetovanja (876 zapisnika) u sklopu Psihološkog centra Tesa. U obje vrste savjetovanja oko 70% klijenata bile su žene dok je u telefonskom bilo 17,3% muškaraca, a e-mail savjetovanju 27,3%. U telefonskom savjetovanju najviše su se javljali klijenti u starosti 30-49 godina, povremeno...
Analiza inauguracijskih govora dosadašnjih predsjednika Republike Hrvatske
Analiza inauguracijskih govora dosadašnjih predsjednika Republike Hrvatske
Ana-Maria Premec
Retorika je moćno sredstvo uvjeravanja. Ona ima moć utjecaja na stavove, emocije i djelovanje ljudi. Zbog toga je političari koriste u svojim inauguracijskim govorima kako bi pridobili naklonost svoje publike. Grčki filozof Aristotel smatra kako na publiku utječu karakter govornika, logička argumentacija govornika i emotivni apel govornika. Za Aristotela je primarni element bila logička argumentacija, dok je u današnje vrijeme na prvome mjestu karakter govornika. Kada publika...
Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Kristina Belužić
Komunikacija je jedan od najvažnijih aspekata društva. Ona održava društvo i utječe na društvenu dinamiku. Kada komuniciramo s velikim brojem ljudi, u svakom trenutku je važno da znamo kakvu poruku želimo poslati, kome je ona namijenjena, kako ćemo je poslati i zašto. Predmet ovog istraživanja bila je komunikacijska strategija udruge Prijatelja životinja. Sukladno tome, cilj ovog rada bio je definirati komunikacijsku strategiju udruge Prijatelji životinja iz perspektive samih...
Analiza komunikacijskih kampanja najpoznatijih hrvatskih robnih marki: pokušaj kreiranja ikoničkih brendova
Analiza komunikacijskih kampanja najpoznatijih hrvatskih robnih marki: pokušaj kreiranja ikoničkih brendova
Ivana Šimunović
Ikonički brendovi su robne marke koje su postale dio popularne kulture. Oni predstavljaju šire aspekte od samog proizvoda. Uz pomoć njih potrošači kreiraju vlastite identitete, takve robne marke postaju dio njihove svijesti i kulture. Ikonički brendovi su ikone kulture jednako kao i glazbenici, glumci i ostali umjetnici. Njihova tržišna komunikacija i proces kreiranja razlikuje se od ustaljenih tehnika korištenih za stvaranje brenda. Tradicionalni modeli brendiranja kao što su...
Analiza korporativne komunikacije "INA"d.d.
Analiza korporativne komunikacije "INA"d.d.
Katarina Stišćak
Rad se bavi definiranjem korporativnih komunikacija te istovremeno analizom kako korporativne komunikacije funkcioniraju u praksi na primjeru naftne kompanije INA d.d. Korporativna komunikacija obuhvaća cjelokupnu komunikaciju neke organizacije, a sektor korporativnih komunikacija svojim poloţajem u organizacijskoj strukturi te funkcijama i zadaćama upravlja komunikacijom sa svim dionicima kako bi ona postala što uspješnija i učinkovitija. Korporativne komunikacije obuhvaćaju internu...

Pages