Pages

Zaštita privatnosti na internetu
Zaštita privatnosti na internetu
Domagoj Justament
Pojava interneta kao novog elektroničkog medija značila je prekretnicu, ne samo u komunikaciji i dostupnosti informacija, već je i u velikoj mjeri pridonijela promjeni načina života. Tako nam je pojava elektroničke pošte, online trgovine i internetskog bankarstva, društvenih mreža i slično, s jedne strane uvelike olakšala svakodnevni život, no s druge strane je otvorila nove mogućnosti ugrožavanja privatnosti. Zbog toga je važno naglasiti da je korisnike interneta potrebno...
Zdravstvena ponašanja distributera zdrave prehrane
Zdravstvena ponašanja distributera zdrave prehrane
Sanja Golić
Razumijevanje zdravstvenih ponašanja ljudi važna je tema za mnoge stručnjake, čija je svrha podizanje kvalitete života i smanjivanje pojavljivanja i trajanja različitih bolesti. Problem ovog istraživanja bio je dobiti neke podatke vezane uz ovu raširenu temu za izdvojenu, malo istraživanu populaciju distributera zdrave prehrane. Ispitivana je savjesnost o zdravlju, orijentiranost na informacije o zdravlju, opća procjena zdravlja te zdravstvene navike kao vid opće orijentiranosti...
Znanja, iskustva i stavovi studenata/ica relevantnih fakulteta o seksualnom nasilju
Znanja, iskustva i stavovi studenata/ica relevantnih fakulteta o seksualnom nasilju
Lana Slavikovski
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati znanja, iskustva i stavove o seksualnom nasilju kod studenata/ica. Uzorak čini 290 studenata/ica četvrte godine studija kriminalistike, prava, socijalne pedagogije, socijalnog rada, medicine, psihologije i Učiteljskog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu. Istraživanjem su ispitane rodne razlike u osobnim iskustvima sa seksualnim nasiljem. Također, ispitane su i razlike u podržavanju mitova i predrasuda o seksualnom nasilju s obzirom na rodnu...
Značaj pušenja i vježbanja kao odrednica zdravog ponašanja
Značaj pušenja i vježbanja kao odrednica zdravog ponašanja
Stanka Pomper
Cilj ovog istraživanja bio je istražiti povezanost između namjere, stava, subjektivne norme i percipirane bihevioralne kontrole te utvrditi uspješnost predviđanja namjere i ponašanja pušenja i vježbanja na hrvatskom uzorku. Drugim riječima, nastojalo se utvrditi efikasnost teorije razložne akcije i teorije planiranog ponašanja za vježbanje i pušenje te pružiti poticaj za daljnja istraživanja ove tematike u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno putem online upitnika tijekom...
Značaj refleksivnosti za sociološku teoriju
Značaj refleksivnosti za sociološku teoriju
Marija Trampuš
Refleksivnost unatrag 30-40 godina predstavlja jednu od najpopularnijih tema na području društvenih znanosti. Ona je shvaćena ne samo kao karakteristika društvenog djelovanja ili modernog društva, već i kao karakteristika same znanosti koja se pretvara u kategorički imperativ. U radu se razmatraju najrazličitija shvaćanja pridodana ovome fenomenu – prepoznatom kao samoreferiranje u njegovom najosnovnijem značenju, unutarnji dijalog osobe kada je riječ o društvenom djelovanju,...
Značajke Ciceronovog stila u XIV. knjizi Epistulae ad familiares
Značajke Ciceronovog stila u XIV. knjizi Epistulae ad familiares
Monika Kunštek
Marko Tulije Ciceron, većini poznat kao najveći rimski govornik, u svojim pismima otkriva svoju nježnu, osjećajnu i ne toliko prepoznatljivu stranu. Dakako, u pitanju su upravo privatna pisma koja nisu bila namijenjena objavljivanju te se na temelju toga može upoznati Ciceronov privatan život, prožet osjećajima, intimom i nježnošću. Temeljem analize dvadeset i četiri pisma XIV. knjige Epistulae ad familiares, u radu se pokušavaju iznijeti glavne odrednice stila kojeg navedeni...
Značenje braka u životu ortodoksnih Židova
Značenje braka u životu ortodoksnih Židova
Damjan Roško
Mojim završnim radom o značenju braka/ženidbe u životu (ortodoksnih) Židova želio sam predočiti ne samo povijest Židova nego i njihov način života, a posebno instituciju braka i njegovo značenje u životu židovske zajednice. Židovstvo, kao najstarija abrahamska monoteistička religija, imala je veliki utjecaj kroz povijest na ostala društva, te je židovska religija imala utjecaja na samo kršćanstvo, kao i na ostale religije. Židovi su zadržali stare običaje koje su...
neka obilježja roditeljstva roditelja ADHD djece i djece oštećena vida
neka obilježja roditeljstva roditelja ADHD djece i djece oštećena vida
Iva Čarapina
Cilj ovog rada bio je ispitati razlike u razini psihičke uznemirenosti, doživljaja roditeljskog stresa, strategija suočavanja sa stresom te osjećaja kompetencije i uvjerenja o odgojnim postupcima te razlike u ukupnoj socijalnoj podršci i pojedinim izvorima socijalne podrške roditelja ADHD djece i roditelja djece oštećena vida. U istraživanju je sudjelovalo 36 roditelja ADHD djece i 26 roditelja djece oštećena vida. Roditelji su bili uključeni u udrugu „Buđenje“ ili u projekt...
Čedomorstvo - promjena kaznenopravne perspektive u Hrvatskoj
Čedomorstvo - promjena kaznenopravne perspektive u Hrvatskoj
Enea Hasukić
Rad se bavi detaljnom analizom kaznenog djela čedomorstva i pruţa uvid u njegov povijesni, sociološki i psihološki segment, s naglaskom na kaznenopravni dio. Kaznenopravni segment je ključan kada govorimo o kaznenim djelima u cjelini, jer on otkriva mnoge dimenzije koje objašnjavaju zašto je kazna formirana na odreĎeni način i uzima u obzir brojne okolnosti. Same okolnosti su ključne za razumijevanje kaznenopravnog djela čedomorstva te se u radu detaljno opisuje zašto...
Četiri metarmofoze Ignjata Đurđevića
Četiri metarmofoze Ignjata Đurđevića
Iva Stakor
Ignjat Đurđević napisao je četiri metamorfoze, četiri „posebna tipa mita“. Budući da su one dio njegova stvaralaštva na latinskom jeziku, predmet ovog diplomskog rada promatra se u okviru hrvatskog latiniteta. Rad polazi od prikaza Đurđevićeva života i djela, pri čemu prednost daje njegovim djelima na latinskom jeziku, posebno zbirci „Poetici lusus varii“, u koju je Đurđević uvrstio svoje četiri metamorfoze. Nakon predstavljanja života i djela ovog hrvatskog...

Pages