diplomski rad
Utjecaj prehrane na populacijsku dinamiku

Antonia Erent Ondrušek (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU