disertacija
Recepcija gotičkoga svoda u Hrvatskoj

Marina Šimunić Buršić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji