diplomski rad
Lik žene u Islamu

Amanda Jurić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU