diplomski rad
Kvaliteta života obitelji djece s teškoćama sa i bez psa pomagača

Tihana Fontana (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU