diplomski rad
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara

Mihovila Marinčić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU