diplomski rad
Nasilje u knjizi i na filmu "Harry Potter"

Mirta Andrlon (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Podaci o radu
NaslovNasilje u knjizi i na filmu "Harry Potter"
AutorMirta Andrlon
Voditelj/MentorDanijel Labaš (mentor)
Sažetak rada
Nasilje je postalo sastavnim dijelom mnogobrojnih medijskih sadrţaja te se zbog toga, kao i zbog koliĉine vremena kojeg medijski korisnici provode u korištenju medija, mnogobrojnim istraţivanjima nastojalo ukazati na negativne posljedice koje takav sadrţaj moţe izazvati. Iako je zbog mnogih drugih faktora koji utjeĉu na emocije, kogniciju i ponašanje teško jednostrano ukazati na medije kao jedine uzroĉnike negativnih posljedica, gotovo su sva istraţivanja pokazala da povezanost postoji. Serijali knjiga i filmova o Harryju Potteru ostvarili su velike komercijalne uspjehe i postali sastavnim dijelom popularne kulture 21. stoljeća. Pripadaju ţanru fantazije o kojem se nedovoljno govori u kontekstu nasilja zbog nerealnih tematika koje obraĊuju. Istraţivanjem prikazanim u ovom radu nastojalo se ukazati na veliku prisutnost nasilja u ovom ţanru i podići svijest o problemu eksplicitnijih prikaza nasilja u filmskom mediju, u odnosu na knjigu. Serijali zahtijevaju odreĊenu ĉitateljsku, kao i gledateljsku zrelost, a u hrvatskim kinima nema dobnog oznaĉavanja filmova te ne postoji jedinstveno mjesto na kojem bi se moglo provjeriti koja je oznaka dodijeljena filmu. Istraţivanjem je pronaĊeno ukupno 223 nasilne scene u prvim i posljednjim nastavcima, s tim da je veći broj nasilnih prikaza pronaĊen u oba filmska nastavka.
Ključne riječinasilje u medijima negativni uĉinci Harry Potter fantazija knjiga film.
Naslov na drugom jeziku (engleski)Violence in the Book and the Movie "Harry Potter"
Povjerenstvo za obranuDanijel Labaš
Lana Ciboci
Irena Sever
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
Ustrojstvena jedinica niže razineODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Masovni mediji
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaKomunikologija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra komunikologije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. comm.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-07-25
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Violence became a constituent part of numerous media content and due to that, as well as the large amount of time that media users spend in using the media, numerous studies attempted to point out the negative effects that can be caused by violent scenes. Even though the responsibility can not be placed solely on the media because of the many other factors that effect emotions, cognition and behavior, almost all research has shown that a connection exists. The series of books and movies about Harry Potter achieved a great commercial success and became a part of the popular culture of the 21st century. They belong to the genre of fantasy, insufficiently discussed in the context of violence owing to the unrealistic subjects they explore. The research presented in this paper draws attention to the large amount of violent imagery in this genre and aims to raise awareness about the problem of more explicit violent depictions in the movies in comparison to the books. The series require a certain maturity from readers, as well as viewers and Croatian movie theatres do not label the movies according to the age of the audience and there is no place where one can check the label assigned to the movie. Conducted study found a total od 223 violent depictions in the first and last sequences of the series, of which larger amounts of violent scenes were found in both movie sequences.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)violence in the media negative effects Harry Potter fantasy book movie
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:736975
PohranioRužica Grbešić