Znanstveni rad - Pregledni rad
„Dizajn za život“ – staroegipatski hramovi: povijest, razvoj i funkcija

Tomorad, Mladen (2009)