diplomski rad
Narativna analiza kvalitete života gluhoslijepih osoba

Petra Vuković (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU