diplomski rad
Suradnja osnovnih škola i roditelja: uloga individualnih karakteristika nastavnika

Sabrina Wagnes (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU