disertacija
LIBERTARIJANIZAM I DOKTRINA KATOLIČKE CRKVE O SLOBODI

DUBRAVKA VLAIČEVIĆ (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji