diplomski rad
Multinacionalne kompanije i manipulacija medijima radi zaštite vlastitih interesa

Ana Milas (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU