diplomski rad
Odrednice Dunning Kruger efekta u području općeg znanja kod maturanata

Vera Vrbanić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU